12 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii (PL-x 145/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Mai facem un proiect. 27. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii; PL-x 145/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Avem raport comun - Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru buget. Da, domnule vicepreşedinte. Vă rog să prezentaţi raportul.

Dănuţ Păle Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii. Comisia pentru agricultură, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin instituirea, în acest sens, a unei scheme de ajutor de stat. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă doresc colegii la intervenţii? Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Avem 26 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Adoptat. De la 2 până la 10 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 11 până la 20 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 21 la 26? Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 6? Rămâne la votul final.