6 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020 (PL-x 549/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 1 pe ordinea de zi avem Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020; PL-x 549/2020; procedură de urgenţă. Guvernul îl susţine. Comisia pentru buget. Vă rog, domnul Vişan. Avem şi 7 amendamente admise.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

George-Gabriel Vişan În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, prin adresa PL-x 549/2020, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020. Proiectul de lege supus dezbaterii vizează creşterea acoperirii asistenţei medicale primare pentru comunităţile vulnerabile, îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor de sănătate şi implementarea unor serii de reforme în vederea consolidării sistemului de sănătate şi întăririi capacităţii autorităţilor de a răspunde la situaţiile de urgenţă cauzate de pandemia COVID-19. În urma examinării proiectului de lege, deputaţii prezenţi la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020, cu un amendament admis, prezentat în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Întreb, dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Avem 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 până la 7, dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. La poziţia 2 este vorba de Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; PL-x 532/2020. Nu avem raport. Nu avem raport, îmi pare rău, domnule Vexler, nu avem raport. Comisia juridică trebuie să facă raport. Mergem mai departe.