28 noiembrie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Stimaţi invitaţi de la balconul 2, vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Vă propun să facem un vot de control. Şi apoi, pe procedură, domnul Movilă. Rog colegii să ia loc, să putem face un vot de control. Să înceapă votul. Mulţumesc. 224 de colegi prezenţi. Suntem în cvorum. Liderii grupurilor parlamentare, dacă doresc să-şi verifice prezenţa, pot merge la stafful tehnic. Pe procedură, domnul Movilă Petru. Vă rog.

Petru Movilă Sărut mâinile! Bună ziua, stimaţi colegi! În calitate de căpitan al echipei de fotbal a Parlamentului României, daţi-mi voie să vă anunţ că anul acesta, la turneul interparlamentar de fotbal din Turcia, România a câştigat locul I. (Aplauze.) Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere! Din acest moment, Cupa intră în patrimoniul Camerei Deputaţilor. Daţi-mi voie, într-un minut, să vă citesc care sunt colegii care fac parte din echipa de fotbal, parlamentari şi foşti parlamentari, consilieri parlamentari, pentru că aşa este regulamentul: Vlad Bontea - PSD; Ionel Floroiu - PSD; Costel Lupaşcu - PSD; Nicolae Georgescu - PSD; Silviu Nicu Macovei - PSD; George Dumitrică - fost parlamentar, secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor; Lucian Nicolae Bode - PNL; Constantin Codreanu - PMP; Petru Movilă, subsemnatul - PMP; Cătălin Cristache - PMP; Giureci-Slobodan Ghera - Grupul minorităţilor naţionale; (Aplauze.) Adrian-Miroslav Merka - fost deputat, Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România; Cezar Cioată - fost deputat; Valentin Savadosi - consilier parlamentar; Ciprian Găluşcă - consilier parlamentar; Florin Popescu - consilier parlamentar. Vă mulţumim pentru susţinerea din toţi anii! (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mult succes în continuare! Începem şedinţa de vot final. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere Contribuţia Comisiei Europene la Reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM (2018) 641; PHCD 82/2018. Să înceapă votul. 246 de voturi pentru, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Conectarea Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE - JOIN (2018) 31; PHCD 83/2018. 253 de voturi pentru - unanimitate. A fost adoptat. Legi ordinare. Adoptări 3. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională a Constructorului; PL-x 538/2018. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Să înceapă votul. 214 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 30 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România; PL-x 544/2018. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Să înceapă votul. 154 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 27 de abţineri. A fost adoptat. 5. Proiectul de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; PL-x 570/2018. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru mediu propun adoptarea. Să înceapă votul. Mulţumesc. 253 de voturi pentru, 5 abţineri. A fost adoptat. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; Pl-x 203/2016. Comisia juridică, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Să înceapă votul. Vă mulţumesc. Unanimitate - 256 de voturi pentru. Adoptată. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe metru pătrat care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 452/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea. Să înceapă votul. 217 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 13 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei; PL-x 535/2018. Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Să înceapă votul. 207 voturi pentru, 45 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; PL-x 418/2018. Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Să înceapă votul. 221 de voturi pentru, 36 de abţineri. A fost adoptat. 10. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată; PL-x 35/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate - 257 de voturi pentru. Adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal; PL-x 34/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate - 258 de voturi pentru. Adoptat. 12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Pl-x 164/2016. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate - 254 de voturi pentru. Adoptată. 13. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului; Pl-x 135/2018. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea. Să înceapă votul. 169 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, 17 abţineri. Adoptată. Domnule Márton Árpád, explicarea votului. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Tocmai aţi votat o zi foarte importantă pentru 43 de oameni numiţi. Vă felicit! (Aplauze. Vociferări.)

Florin Iordache Domnule Benga, vă rog.

Tudor - Vlad Benga Aşa cum am spus şi în cadrul dezbaterilor de luni, după 1 aprilie, va veni Ziua Prefectului. Treaba prefecţilor este să se apropie de oameni. Treaba administraţiei publice este să facă treabă, să ajute cetăţenii. Nu are nevoie de Ziua Prefectului. (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Şi domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Ca fost prefect, stimaţi colegi, ce aniversează prefectul? Faptul că este garantul respectării legii? Probabil nu va fi. Va fi un om politic, dacă trece vreun alt Cod administrativ în forma în care a fost deja promovat şi declarat neconstituţional. Acest exces de festivism, stimaţi colegi, nu este un îndemn la muncă, la seriozitate, astfel încât cei numiţi în acele funcţii să-şi facă datoria. Şi vă spun ca fost prefect. Nu este nevoie de o astfel de aniversare. Ce să sărbătorească prefectul? Faptul că este garantul legalităţii, că îşi face datoria, că pune în aplicare Programul Guvernului... dacă există vreun program?! Să fim serioşi! Cădem în desuetudine prin astfel de proiecte legislative. Suntem neserioşi. Contribuim la un festivism al acestei ţări, când noi ar trebui să fim foarte atenţi la manifestări care, într-adevăr, pun în lumină o categorie profesională care merită. Or, la această efervescenţă de viaţă a prefecţilor, la felul cum sunt schimbaţi de la un mandat la altul, ce sărbătoresc? Nici măcar nu este timp să li se usuce cerneala pe dispoziţia de numire ca interimar, aşa cum se întâmplă în general! Aşadar, vă rog...

Florin Iordache Mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan Mai multă exigenţă, stimaţi colegi!

Florin Iordache 14. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 555/2017. Comisia pentru industrii, Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Să înceapă votul. 252 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 15. Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a României şi a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României ; PL-x 571/2018. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 238 de voturi pentru, 7 abţineri. A fost adoptat. Explicarea votului, doamna Gavrilă, PSD. Şi domnul Roman. (Domnul deputat Ioan Dîrzu solicită să ia cuvântul.) Un vorbitor, domnule Dîrzu. Îmi pare rău! Doamna Gavrilă, pentru Iaşi, bănuiesc!

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Nu doar pentru Iaşi, deşi vibraţia firească legată de oraşul Iaşi este normal să prevaleze în această pledoarie de mulţumire. Iar într-o complementaritate cu Alba Iulia, Iaşiul devine Capitală istorică. Dacă de-a lungul timpul primeam, cu valoare metaforică, aprecieri legate de valoarea spirituală, Iaşi - Capitală spirituală, Iaşi - Capitală culturală, oraşul primei Universităţi, oraşul primului muzeu, al primelor spectacole în limba română, de data aceasta ne deplasăm şi dinspre zona ecumenică, şi dinspre zona ortodoxiei şi a spiritualităţii oraşului, spre ceea ce înseamnă istorie, într-un moment important. Ne apropiem de clipa supremă a Centenarului şi, evident, evocăm cele trei momente ale Unirii, toate legate de Iaşi, evocăm momentul de jertfă în care, după aproape 300 de ani de statut de Capitală a Principatelor, a renunţat la acest statut, pentru principul acesta al unităţii, al integrării, într-o armonie şi într-o logică naţională. Le mulţumim colegilor, le mulţumim iniţiatorilor! Să ne gândim că sunt clipe în care ne regăsim sub elemente de unitate şi în care, la fel ca Iorga, ne spunem că "... dacă sunt încă români care n-au fost niciodată la Iaşi, n-ar trebui să fie niciunul, pentru că cine nu ajunge aici nu poate pătrunde cu spiritul, cu înţelegerea foile cele mai frumoase şi mai profunde ale istoriei, nu se poate pătrunde de spiritul românesc care trăieşte aici şi vibrează mai viu şi mai puternic decât oriunde aiurea..." Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, Le mulţumesc tuturor celor care au votat acest proiect de lege. Eu voi vorbi despre Alba Iulia, pentru că Alba Iulia, stimaţi colegi, nu este doar locul în care s-a născut România Mare. Alba Iulia este cealaltă Capitală a României, recunoscută de toţi românii de pretutindeni. Alba Iulia, stimaţi colegi, este Mecca României, este un templu sfânt al neamului românesc. Acum, prin această lege recunoaştem rolul onorific de Capitală a Marii Uniri pentru Alba Iulia, în prag de Centenar. Îi mulţumesc colegului Călin, pentru că împreună am depus acest amendament la legea venită în forma de la Senat şi mă bucur că, prin literă de lege, astăzi, municipiului Alba Iulia i se recunoaşte rolul pe care l-a avut în naşterea statului unitar român modern. Dragi colegi, Dragi români, Veniţi la Alba Iulia, veniţi la Alba Iulia, în Ardeal! La mulţi ani, Iaşi! La mulţi ani, Alba Iulia! La mulţi ani, România! Trăiască România Mare! (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule Dîrzu, vă rog.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Vreau să adresez şi eu un cuvânt de mulţumire tuturor celor care aţi votat această iniţiativă legislativă şi, totodată, aş vrea să ne bucurăm cu toţii de momentul creat de înaintaşii noştri acum 100 de ani! De asemenea, aş vrea să mulţumesc Guvernului României pentru efortul depus în acest an, pentru atenţia şi sumele alocate municipiului Alba Iulia şi judeţului Alba. Este vorba despre 33 de milioane de euro, alocate Monumentului Unirii, Sălii Unirii, Catedralei Reîntregirii Neamului, dar şi altor investiţii care trebuiau făcute în cealaltă capitală sau în Capitala Marii Uniri. Totodată, vă invit, pe dumneavoastră şi pe toţi românii, să fiţi prezenţi, la 1 Decembrie, la Alba Iulia, alături de trăirea pe care o ştim cu toţii şi o simţim într-un moment unic. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. 16. Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate - PL-x 293/2018. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 214 voturi pentru, 42 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; PL-x 327/2018. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 254 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora; PL-x 213/2016. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate - 257 de voturi pentru. Adoptat. 19. Proiectul de Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 429/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate - 260 de voturi pentru. Adoptat. Domnul Vrăjitoru. Explicarea votului. Vă rog.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă este una foarte bună. Ea vine în sprijinul şi în ajutorul tinerilor fermieri, cât şi micilor fermieri. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 348/2017. Comisia pentru buget propune adoptarea. 149 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Explicarea votului. Domnul Năsui, şi apoi domnul Vîlceanu. În ordinea înscrierii, domnule coleg.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui În cursul anului 2017, atunci când aţi explodat cheltuielile curente ale statului şi mai ales salariile în administraţia publică locală, v-aţi dat seama că nu aveţi suficienţi bani pentru toate cheltuielile pe care le-aţi ocazionat şi aţi dat această ordonanţă, prin care aţi mărit impozitarea pe muncă. Şi nu pe orice muncă, ci pe cea part-time, şi anume, pe cea care era cel mai slab remunerată în România. Domnule Dragnea, dumneavoastră, care ştiţi Programul de guvernare, ştiţi foarte bine că în campanie nu aţi vorbit niciodată despre această măsură şi, mai rău, această măsură pune în lege un principiu foarte nefast al multor instituţii ale statului român, şi anume, acela de a considera contribuabilul ca pe un infractor. Dumneavoastră, şi chiar şi dumneavoastră, domnule preşedinte, de multe ori vă simţiţi lezat atunci când sunteţi considerat un infractor. Ei bine, astăzi, prin acest vot, exact asta faceţi cu toţi românii din România! (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Din păcate, acesta nu este un discurs care ar trebui auzit în Parlament. Explicarea votului presupune altceva. N-aţi înţeles nimic! (Vociferări.) Vă rog, domnule Vîlceanu.

Dan Vîlceanu Vă mulţumesc. Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestei ordonanţe, pentru că nu poţi să ceri impozite unui cetăţean, pe un venit pe care nu îl câştigă. Adică, practic, dumneavoastră veniţi şi spuneţi - "Ai câştigat 500 de lei, ne plăteşti impozit la 1.900 de lei..." Cum să faci aşa ceva? Care este principiul? Ce respectaţi? Mai respectaţi ceva? Nu mai vorbesc despre promisiunile pe care le-aţi făcut în campanie, pentru că este inutil, dar îmi dau seama, pe de altă parte, şi cred că îşi dă toată lumea seama, că la dumneavoastră nu se mai pune problema de principii, vă trebuie bani. Şi, din păcate pentru toată lumea, îi luaţi de la cei mai săraci. Pe de altă parte, după ce am văzut ce a spus ieri ministrul dumneavoastră în legătură cu românii din diaspora - trebuie să îi forţăm să stea acasă! - îmi dau seama că de fapt este o politică, nu este ceva întâmplător. Şi ce aţi făcut cu Ordonanţa nr. 4 şi cu celelalte modificări, cu transferul contribuţiilor, cu toate ideile acestea - ţine practic de un program paralel pe care îl aveţi şi despre care nu aţi vorbit vreodată. Dar îl faceţi, pe acesta chiar îl aplicaţi!

Florin Iordache Domnul Cocoş, Grupul PSD. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) Vă rog!

Dan Vîlceanu O ultimă informaţie pentru dumneavoastră, probabil v-aţi şi aşteptat să spunem asta. Vom ataca la Curtea Constituţională această lege total neconstituţională. (Vociferări.)

Vasile Cocoş Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Deşi Senatul a dat soluţie de respingere a acestei ordonanţe, Camera Deputaţilor, fiind Cameră decizională, a dat soluţie de admitere. Comisia pentru buget, finanţe a propus soluţia de adoptare, deoarece, din punctul de vedere al tehnicii legislative, consideră că ar fi o ordonanţă corectă, mai ales că art. 140 din această ordonanţă a produs efecte până la data modificării, prin Ordonanţa nr. 79/2017. Mai mult, alin. (3) al art. 158 din Ordonanţa nr. 4 s-a abrogat tot prin această Ordonanţă nr. 79/2017. Aş vrea să fac menţiunea că, în cele 3 luni de aplicare a acestei ordonanţe, s-au încheiat, în plus, peste 190.000 de contracte de muncă cu normă întreagă. Deci nu se pune problema încălcării principiului bicameralismului, deoarece Comisia pentru buget, finanţe a propus soluţia de adoptare a acestei ordonanţe, în forma prezentată de Guvern, fără amendamente. Şi, în final - La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Simionca, Grupul PMP. Vă rog.

Ionuţ Simionca Este foarte interesant să avem o scuză de tehnică legislativă, ca să vă luăm mai mulţi bani. Nu este normal pentru un job part-time să iei aceeaşi bani pe care îi iei de la un job full-time. Dumneavoastră, celor din alianţa de guvernare PSD-ALDE, pentru că sunteţi mulţi dintre dumneavoastră oameni de afaceri, performanţi, vi se pare normal ca un angajat să plătească 860 de lei, valoarea taxelor pe salariul minim pe economie, deşi munceşte 6 ore sau munceşte 4 ore?! Eu vă spun, personal, la biroul meu parlamentar am o domnişoară angajată care lucrează pentru mine şi a avut un job full-time. Acum, are o sarcină - şi o felicit cu această ocazie - şi poate munci doar 6 ore... (Aplauze. Râsete.) Dacă îmi permiteţi să termin... Ideea este alta, domnilor! Nu poate să muncească 8 ore, pentru că are probleme de sănătate, dar ea plăteşte pentru un salariu minim pe economie, şi nu este corect. Ar trebui ca ea să aibă mai mulţi bani. Din 1.500 de lei, primeşte doar 600 de lei în mână. Asta spun, că nu-i corect! Vă rog frumos, stimaţi colegi, v-am respectat pe toţi, ascultaţi ce am de spus! Nu-i corect faţă de români. Dumneavoastră trebuie să îi respectaţi pe toţi românii! (Vociferări.) Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. 21. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii; PL-x 477/2018. Comisia pentru drepturile omului propune adoptarea. Să înceapă votul. Linişte, vă rog! 135 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, 42 de abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Andrei Dabiel Gheorghe, Grupul PNL. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Noi Grupul parlamentar al PNL, susţinem că altruismul şi dăruirea nu au nevoie de o zi a lor, ci se pot sărbători în absolut orice zi a anului. Iniţial, când am văzut acest proiect de lege, m-am gândit că este ziua de naştere a domnului Niculae Bădălău, şi vrea să dea o petrecere mai mare, să invite toată ţara. Dar, după aceea, am început să caut ce s-a întâmplat pe 25 septembrie. Şi am găsit Bătălia de la Stamford Bridge dintre vikingi şi englezi, am găsit Bătălia de la Nicopole între Alianţa Franco-Germano-Maghiaro-Româno şi otomani, inaugurarea Gării de Nord la Bucureşti, declararea Republicii Algeria, dar am găsit şi ceva mai interesant - 25 septembrie 1991 - Mineriada din 1991 - Minerii din valea Jiului au ajuns în Gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Andrei Daniel Gheorghe ... conduşi de liderul sindical Miron Cozma. La sfârşitul zilei, la Palatul Cotroceni, Miron Cozma îi cere preşedintelui Ion Iliescu demiterea... (I se întrerupe microfonul.)(Vociferări.)

Florin Iordache Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. 22. Proiectul de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor; PL-x 432/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru tehnologia informaţiei propun adoptarea. Să înceapă votul. x 135 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, 42 de abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Andrei Dabiel Gheorghe, Grupul PNL. Vă rog. 23. Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărţii în România; PL-x 523/2018. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate - 256 de voturi pentru. Adoptat. 24. Proiectul de Lege pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil; PL-x 357/2016. Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Să înceapă votul. 256 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 25. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 454 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 1 octombrie 2018; PL-x 346/2018/14.11.2018. Comisia specială propune adoptarea. Să înceapă votul. 250 de voturi pentru, 5 abţineri. Adoptată. 26. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt; PL-x 617/2018. Comisia pentru apărare şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 210 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 38 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 27. Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună; Pl-x 557/2018. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea. Să înceapă votul. 248 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 7 abţineri. Adoptată. 28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 416/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 202 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 40 de abţineri. Adoptat. Explicarea votului. Domnul Ungureanu, vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Mă gândeam cum e cu statul paralel, şi cu SRI, care se gândeşte să transforme un hotel din buricul târgului în spital. Hotelul "Triumf" este un hotel care are şi un teren de 4,5 hectare. Sunt foarte curios să văd cum SRI îl va face spital, cum va rezolva circuitele medicale. Noi ne-am abţinut la acest proiect, pentru că nu înţelegem cum pot anumite regii, cum poate SRI, care are un spital deja, să facă - repet -, dintr-un hotel, spital.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi ultimul. 29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 540/2018. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Să înceapă votul. Adoptat. 168 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 42 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Am finalizat aici. La ora 14,00 şedinţă comună. La finalizarea şedinţei comune, şedinţă de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,46.