27 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (BPI 528/2020; PHCD 25/2020) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Este vorba de Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; BPI 528/2020; PHCD 25/2020. Îl invit pe domnul Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei pentru regulament, să ne prezinte raportul asupra proiectului de hotărâre.

Eugen Nicolicea În data de 29 iunie 2020, membrii Comisiei pentru regulament au examinat Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, pus la dispoziţie prin mijloace electronice de către preşedintele comisiei. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor vizează încadrarea în termenele constituţionale de adoptare tacită a proiectelor de lege sau a propunerilor legislative pentru care Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea membrilor comisiei care şi-au exprimat votul telefonic, după cum urmează: 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri. În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, în forma prezentată. Faţă de acestea, ţinând cont de decizia liderilor, s-a hotărât ca intrarea în vigoare a acestei modificări să se facă de la 1 ianuarie 2021, astfel că trebuie să avem o modificare de tehnică legislativă, şi anume articolul unic devine art. I. Art. II îl introducem acum: "Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2021". Şi, de asemenea, art. III: "Se dispune republicarea".

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Vă rog, domnule Andronache. Da, vă rog! Mai doriţi?

Gabriel Andronache Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doar un scurt comentariu. În principiu, suntem de acord cu aceste reglementări propuse pentru modificarea Regulamentului. Unele dintre ele vin să clarifice anumite proceduri extrem de disputate în Camera Deputaţilor referitoare în special la proiectele de lege a căror termen de dezbatere este depăşit. Totodată, suntem de acord şi cu chestiunea legată de amendamentul de tehnică legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Varujan Pambuccian. Vă rog.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să-i daţi cuvântul domnului Ganţ, care a cerut cuvântul şi în calitate de iniţiator şi va vorbi şi în numele grupului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Eu îi dau cuvântul dacă ştiu că vrea să vorbească. Nu a apărut... Dar rog stafful tehnic să facă legătura, dacă e pregătit domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Bună ziua, domnule preşedinte! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Din nefericire se repetă situaţia. Am apăsat tasta "diez" de m-am plictisit. E clar că tehnic nu funcţionează ceva şi nu vă apare pe ecran solicitarea mea de luare de cuvânt. Cred că trebuie să se întâmple totuşi ceva pentru a se repara această defecţiune tehnică. Vă mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul, în calitate de iniţiator. Vreau să spun că în repetate rânduri Camera Deputaţilor a fost pusă în situaţia de a constata adoptarea tacită a unor proiecte de lege, pentru depăşirea termenului prevăzut, mai ales din considerentul că o comisie nu a depus raportul. Este, după părerea mea, un aspect neplăcut, jenant pentru Camera Deputaţilor şi de aceea, în repetate rânduri, şi în actuala, şi în precedente legislaturi, am solicitat să remediem acest neajuns. De aceea, împreună cu colegul meu, domnul deputat Varujan Pambuccian, am iniţiat acest demers. Mă bucur că a avut un ecou favorabil. Preşedintele Comisiei pentru regulament, domnul deputat Eugen Nicolicea, în discuţie cu noi, a avut propuneri de extindere a acestei iniţiative a noastre, pe care le-am acceptat cu bucurie, pentru că sunt benefice modului de lucru al Camerei Deputaţilor. Sper ca acum, respectiv după ce vom adopta această modificare de Regulament, să nu mai fim puşi în situaţia jenantă în care o comisie, prin nedepunerea raportului, să împiedice plenul Camerei Deputaţilor să-şi îndeplinească menirea, aceea de a dezbate şi a vota asupra tuturor proiectelor sau iniţiativelor legislative. Pe de altă parte, propunerile venite, referitoare la clarificarea anumitor termene, sunt de asemenea perfect justificate, şi, în consecinţă, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea acestei modificări de Regulament. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final. Am finalizat.