25 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 52/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 57 alin. (2) din Legea energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012; caracter ordinar; PL-x 52/2017. Iniţiatorul, dacă doreşte să ia cuvântul? Nu. Domnule preşedinte Iancu, vă rog, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, prezentaţi raportul de respingere.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Proiectul se referă la modalitatea în care furnizorul de energie electrică îşi desfăşoară activitatea în relaţia cu consumatorul privind citirea lunară a contorizării şi modalitatea de facturare, respectiv facturarea estimativă pentru consumul de energie. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât în Regulamentul de furnizare actual, existent în vigoare, regulament ce se adresează furnizării energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 64, cu modificări ulterioare, instituie obligaţia fiecărui furnizor de energie de a asigura clienţilor finali posibilitatea de a citi ei înşişi indexul în termenul convenit prin contract şi de a-l transmite furnizorului în cadrul conceptului de "autocitire". Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă vreţi să interveniţi? Domnul Iancu? Bine. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Rămâne la votul final; caracter ordinar.