20 martie 2018 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 6 martie 2018 (PL-x 419/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Şi ultima. 4, Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 61 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 6 martie 2018; PL-x 419/2017/2018; procedură de urgenţă. Comisia?

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Şi în cadrul acestui proiect de lege am ţinut cont de observaţiile Curţii Constituţionale şi pentru că se tot invocă amendamente depuse sau nu. Deci atâta timp cât noi am eliminat factorul politic din numiri, fie că discutăm de numiri la judecători, fie că discutăm numirile la Înalta Curte, fie că discutăm de posibilitatea de a revoca judecătorii, indiferent de instanţa la care sunt, mutăm aceste posibilităţi de a numi şi a revoca la CSM, la secţiile speciale, din punctul nostru de vedere este un mare câştig. Şi în Legea nr. 317, dacă tot discutăm de cariera magistraţilor, acel amendament pe care îl invocaţi dumneavoastră a venit tocmai din partea CSM-ului. Din punctul nostru de vedere, noi dăm credit total CSM-ului, ca fiind, potrivit art. 132, art. 133 din Constituţie, garantul independenţei justiţiei. Astfel încât, tot ce înseamnă activitatea judecătorilor şi procurorilor, noi o lăsăm la CSM, fără amestecul cuiva, chiar şi a Preşedintelui României. Este rău că lăsăm activitatea judecătorilor să fie coordonată de Secţia de judecători sau Secţia de procurori să fie cea care gestionează activitatea procurorilor din România? Noi zicem că nu. Cu cât eliminăm factorul politic, cu atât credem noi că actul de justiţie va fi mai bun. Şi, în consecinţă, în acest proiect de lege pe care vi l-am înaintat, noi am pus în concordanţă Decizia Curţii Constituţionale şi am reparat acele chestiuni invocate prin Decizia Curţii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Rog dezbateri generale. Domnul Schelean? Doamna. Văd Schelean-Şomfelean Vale. Şi de la "Vale" încolo nu ştiu dacă e Valentina sau Valentin?!

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Valeria şi chiar şi Diana. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Valeria. Vă rog.

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean PNL va vota împotriva acestui proiect legislativ pentru că, aşa cum au spus şi colegii mei mai devreme, ansamblul modificărilor destabilizează pe termen lung sistemul judiciar. Şi pentru că de la acest microfon, mai devreme s-a spus că rolul CSM, aşa cum este el acordat prin Constituţie, a fost întru totul respectat, am să vă dau un exemplu, cuprins tocmai în acest proiect, în care rolul CSM, acela de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, este limitat faţă de ceea ce spune textul constituţional. Şi avem în acest proiect o procedură întreagă cu privire la întocmirea de către inspecţia judiciară a raportului cu privire la existenţa unor cazuri de eroare judiciară sau exercitare a funcţiei magistraţilor cu rea-credinţă şi gravă neglijenţă, care se întocmeşte la solicitarea Ministerului de Finanţe, şi se finalizează, în urma acestui control, pe baza unui raport. Acest raport nu este supus adoptării plenului CSM şi împotriva acestui raport nu s-a prevăzut nicio procedură prin care magistratul vizat ar putea să conteste concluziile din cuprinsul raportului, cu atât mai mult cu cât, chiar în textul Constituţiei, hotărârile CSM în materie de răspundere disciplinară pot fi cenzurate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Deci eu cred că acest raport, aşa cum este el reglementat în cuprinsul proiectului de act normativ, ar fi trebuit să aibă o cale de contestare, tocmai pentru a asigura toate garanţiile magistratului respectiv, că beneficiază de dreptul la apărare şi dreptul de a contesta o măsură aplicată. Din această perspectivă, cred că proiectul de lege, astfel cum a fost supus, trebuie respins, dincolo de celelalte argumente care ţin, evident, de separarea carierelor, care s-a făcut fără niciun fel de studiu de impact sau alte critici legate de vulnerabilizarea mandatului membrilor CSM faţă de posibilitatea revocării lor. Vă rog, încă o dată, să votăm împotriva acestui proiect, pentru că, aşa cum vă spuneam mai devreme, destabilizează pe termen lung sistemul judiciar. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Stelian. Îmi cer scuze, domnule Stelian, domnul Ion înţeleg că este numele de familie!

Stelian-Cristian Ion E în regulă! Deficit de magistraţi în sistem. S-a vorbit mai devreme, de către domnul Márton Árpád, care şi-a şi susţinut amendamentul, de această situaţie deosebit de gravă. Actualmente este un deficit de 900 de magistraţi, aproximativ, în sistemul judiciar. Cu acel articol, pe care ne propunea să-l modificăm, s-ar fi putut rezolva această chestiune, numai că în această procedură, a reexaminării, o astfel de abordare nu poate fi primită. Aşa încât, acel dezastru, pe care îl recunoştea chiar domnul deputat Márton Árpád, este iminent. Acum aţi votat şi dumneavoastră împotrivă, ştiind că este o problemă, ştiind că provine de la dumneavoastră acest articol şi, cu toate acestea, ştiind că nu putem face nimic, pentru că suntem în reexaminare. Iată cum aşteptăm să cadă de sus ghilotina! Da, este un deficit foarte mare de magistraţi. Deficitul se va adânci în perioada imediat următoare, pentru că stagiul la INM se dublează, deci următorii magistraţi care vor intra în profesie, vor intra abia peste şase ani, în condiţiile în care vor ieşi foarte mulţi din justiţie. Aceasta înseamnă că magistraţii vor avea de soluţionat cu mult mai multe dosare decât au acum. Şi acum sunt sufocaţi, pe viitor vor fi şi mai sufocaţi de aceste dosare. Aceasta este o mare problemă a justiţiei şi de aceea durează foarte mult procesele. Dacă vă întrebaţi, aşa, printre altele, care dintre dumneavoastră aţi avut procese, de ce durează atât de mult, şi de aceasta uneori scade şi calitatea actului judiciar. Mai mult decât atât, s-a vorbit, dar cred că nu suficient, despre faptul că aceste legi - şi toate trei legile îngemănate produc aceste efecte negative - afectează sistemul judiciar. Unul dintre mijloacele folosite este acela de creare a unor instituţii care să reprezinte instituţii de intimidare la adresa judecătorilor. Este vorba de acea secţie specială pentru judecarea infracţiunilor din justiţie. Pe de altă parte, este vorba despre o inspecţie judiciară foarte puternică. Această inspecţie judiciară este pusă sub autoritatea unui inspector judiciar care face ce vrea, dictează, face regulamente, face legea în domeniul inspecţiei judiciare - o chestiune foarte gravă. Deci, iată, aveţi, pe de o parte, nişte norme care avantajează ieşirea la pensie - pe pensii, este adevărat, foarte bune - şi, pe de altă parte, aveţi şi acest bici pe care se va pune accentul foarte mult în perioada imediat următoare. Se vorbea de CSM. CSM va lucra, în continuare, cu precădere, pe cele două secţii. Aceasta înseamnă că influenţa politicului în CSM va putea fi cu mult mai mare, va putea fi foarte mare în aceste secţii. Am propus amendamente cu privire la numirea, spre exemplu, a şefului CSM. Aceste amendamente nu se regăsesc în raport, ar fi trebuit să le susţin astăzi. Şi închei prin a-i spune domnului deputat Florin Iordache, pentru că ne-a adresat o întrebare şi trebuie să răspundem. Ne-a rugat să precizăm măcar un singur articol, din aceste legi, care ar afecta independenţa justiţiei, spunând Domnia Sa, la un moment dat, că, în cazul în care vom putea face acest lucru, îşi va prezenta demisia. Bănuiesc că demisia din funcţia de deputat, nu ştiu din ce altă funcţie?! La pct. 177 din Decizia nr. 33/2018, iată ce a spus Curtea Constituţională: "Cu alte cuvinte, întreaga reglementare referitoare la independenţa justiţiei, la regulile de procedură penală sau civilă referitoare la soluţionarea cauzei, la necesitatea săvârşirii unui act de justiţie motivat, este lipsită de efecte juridice, dacă hotărârea judecătorească prin care se spune dreptul este întocmită de o persoană care nu îndeplineşte calitatea de judecător al cauzei". Iată că am avut articole - şi nu este singurul, am dat un simplu exemplu - de reglementări care afectează independenţa justiţiei. Ca atare, domnule Florin Iordache, vă aşteptăm demisia. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, N-am dorit să intervin, dar colegul nostru Stelian are o calitate de inducere în eroare, a persoanelor care nu cunosc situaţia exactă, ieşită din comun.

Stelian-Cristian Ion Dacă nu avem raportul din timp, cum să ştim situaţia exactă?!

Árpád-Francisc Márton 1. Ultimul enunţ al Domniei Sale. Da, într-adevăr, acel articol a fost găsit neconstituţional şi a fost eliminat din lege. Ca atare... (Vociferări.) Punctul 2. Pentru cei care nu ştiu! CSM, compus din 19 membri, are nouă membri judecători şi cinci membri procurori. Atât judecătorii, cât şi procurorii sunt aleşi de judecători şi procurori. Deci politicul n-are nicio ingerinţă! Iar activitatea în secţii înseamnă că judecătorii, între ei, judecătorii decid asupra judecătorilor şi procurorii între ei, adică procurorii aleşi de procurori decid asupra procurorilor. Aceasta este depolitizarea, pentru că în acel moment nu mai intervine nici Ministerul Justiţiei şi nici reprezentanţii societăţii civile, care pot să vină, eventual, din altă parte decât din însăşi justiţie. Ca atare, aşa trebuie să fie văzută această lege, această măsură de a decide judecătorii despre judecători şi procurorii despre procurori. Este adevărata depolitizare a justiţiei, de aceea o vom vota. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Drept la replică!

Petru Gabriel Vlase Dar ce s-a întâmplat?! Dar n-a fost ofensator, domnule Stelian! (Rumoare.)

Stelian-Cristian Ion Dar nici măgulitor!

Petru Gabriel Vlase Din contră, era... pedagogic! Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Nu ştiu dacă este o calitate neapărat să induci în eroare. Probabil, din partea puterii, aceasta este o calitate, să induci în eroare lumea, cum am fost eu acuzat mai devreme. (Aplauze.) Nu am indus în eroare pe nimeni. Este adevărat, acel articol a fost declarat neconstituţional. Dar cine a propus acel articol şi de ce a fost declarat neconstituţional? Dumneavoastră l-aţi propus? (Vociferări.) Nu, CSM nu are iniţiativă legislativă. Da? L-aţi propus, l-aţi promovat şi a fost declarat neconstituţional, şi eu vi l-am înfăţişat. A doua chestiune, legată de această activitate, pe secţii... (Vociferări.) Nu, nu îmi place să mă aud vorbind, dar nici pe dumneavoastră nu-mi place să vă aud vociferând aiurea! (Rumoare. Gălăgie. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Drept la replică!

Stelian-Cristian Ion O altă chestiune. Aceasta, referitoare la activitatea pe secţii, a fost o problemă veche, nu este de azi, de ieri - şi am spus şi în toamna anului trecut -, problema aceasta a fost relevată de un fost judecător al Curţii Constituţionale, decan al Facultăţii de Drept, Bucureşti - este vorba de domnul profesor Viorel Aurel Ciobanu...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat!

Stelian-Cristian Ion ...care a spus foarte clar că dacă se goleşte de conţinut activitatea plenului şi se preiau toate aceste prerogative pe secţii, influenţa, posibilitatea unei influenţări a secţiilor va fi cu mult mai mare. Nu am spus-o eu, nu am inventat eu aceste lucruri, sunt nişte chestiuni bine ştiute, de ani de zile!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole, vă rog? Nu sunt intervenţii la articole. Legea merge la votul final. Stimaţi colegi, Luăm o pauză de fix opt minute, adică la 12,40 suntem în sală pentru şedinţa de vot final.