28 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 (PL-x 96/2020) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La poziţia 10, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020; PL-x 96/2020. Dacă din partea iniţiatorului? Guvernul - prezent. Raport comun Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru agricultură. Cine prezintă? Agricultura. Vă rog. Domnul deputat Vrăjitoru. Prezentaţi raportul.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 martie 2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare recensământul general agricol din România runda 2020, având ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în consecinţă cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României, ca stat membru al Uniunii Europene la Politica Agricolă Comună. Colectarea datelor se va face în perioada 1 februarie 2021 - 30 aprilie 2021. Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun înlocuitor. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Şi mai am, domnule preşedinte, o informare către Departamentul Legislativ. În raportul înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul agricol din România la nr. crt. 49 marginal s-a strecurat o eroare materială, şi anume la Anexa nr. 13 nota de subsol 6 va avea următorul cuprins: "În perioada 01.01.-31.05.2022". Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Departamentul Legislativ e prezent, şi-a notat şi va face corecturile în consecinţă. Domnul Petru Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte...

Florin Iordache Te rog.

Petru Movilă Îmi cer scuze, era solicitarea pentru PL-x 188, de luat cuvântul. Un proiect de lege absolut necesar şi bun...

Florin Iordache Bun. Mulţumesc mult.

Petru Movilă ... pe care noi sigur o să-l votăm.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Fiţi mai atent, domnule deputat, la Iaşi, acolo...

Petru Movilă Domnule preşedinte...

Florin Iordache ... fiţi cu ochii pe noi! Mulţumesc. Domnul Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Conform normelor Uniunii Europene în domeniul statistic, fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani. Acest recensământ reprezintă a doua radiografie a sectorului, după 13 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană şi după 15 de primit bani europeni pentru sectorul agricol. Grupul parlamentar al USR evident că va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Şi credem că este o ocazie bună ca autorităţile să ne răspundă aplicat la întrebarea - ce a făcut ţara noastră cu banii primiţi de la Uniunea Europeană pentru agricultură? Profilul agricol al României s-a schimbat fundamental. Înainte de integrarea în Uniunea Europeană, România a luat fonduri de preaderare timp de 2 ani. Recensământul din 2021 ne va arăta care este situaţia în raport cu recensămintele agricole din 2010 şi 2002. Va evidenţia schimbările intervenite de la recensământul din 2010, mai exact evoluţiile referitoare la caracteristicile structurale ale exploataţiilor agricole, situaţia suprafeţelor agricole utilizate, a celor care fac obiectul unor subvenţii, a celor care se află sub restricţii de mediu, a suprafeţelor irigate şi metodelor de irigare, a efectivelor de animale, a adăposturilor pentru animale, care este parcul de utilaje agricole şi câte persoane lucrează în agricultură, precum şi vârsta, de exemplu, a celor care au luat fonduri europene. Recensământul general agricol este necesar pentru asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în concordanţă cu sistemul statistic european, necesare, evident, procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună. USR va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 49? Rămâne la votul final; caracter ordinar.