31 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (PL-x 319/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Comisia juridică?

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, în forma transmisă de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Intervenţii? Grupul PNL. Domnul Cupşa, vă rog.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Partidul Naţional Liberal va vota o astfel de prorogare, dar o vom face pentru ultima dată. Această lege, Legea privind procedura care se va aplica insolvenţei persoanelor fizice, a fost o lege pe care am adoptat-o, aduceţi-vă aminte, cu un larg sprijin parlamentar. Practic n-au existat partide politice care să nu participe la elaborarea şi apoi la adoptarea acestei legi. Este Legea nr. 151 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Ea răspunde în mod vădit unei nevoi sociale care este prezentă şi astăzi. S-au dat până în prezent, în sfârşit, s-au adoptat cinci hotărâri de Guvern şi trei ordine de ministru. Deşi s-au adoptat cinci hotărâri de Guvern şi trei ordine de ministru, astăzi, puterea executivă vine şi ne spune că încă nu este pregătită să aplice o lege pe care noi am adoptat-o acum mai bine de doi ani. Încă o dată, Partidul Naţional Liberal va vota astăzi această prorogare, pentru că suntem conştienţi că nu se poate aplica această lege astăzi. Dar nu se poate aplica, încă o dată, pentru că puterea executivă, în curgerea vremii, nu şi-a făcut treaba. Facem un apel la ministrul justiţiei, la ministrul finanţelor publice şi, de asemenea, la conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, să facă ceea ce au de făcut, pentru că această lege aşteptată de peste doi ani să se poată aplica. Eu vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád, vicelider al UDMR.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor, Teoretic am semnalat că doresc să iau cuvântul, cu aceeaşi intenţie ca a antevorbitorului meu. Mai accentuez un lucru. Nu numai în aprobarea acestei legi, ci chiar ca iniţiator, participau toate formaţiunile politice din vremea respectivă. Legea a apărut pe 18 iunie 2015. Avea termenul de intrare în vigoare la şase luni după apariţie. Mai avea nişte termene de înfiinţare a unor structuri necesare pentru a fi aplicate: trei luni, şase luni şi asemenea. Deci teoretic pe 18 decembrie 2015 trebuia să intre în vigoare. Şi de atunci suntem în prorogări. Or, după cum ştim, foarte mulţi cetăţeni ai acestei ţări - chiar de aceea s-a adoptat această lege - sunt într-o situaţie economică destul de gravă. Banca Naţională nu poate să ţină în frâu IFN-urile, să-i avertizeze pe cei care se îndatorează până peste cap. Ca atare, avem nevoie de această instituţie şi, la fel ca PNL, spunem acelaşi lucru - e ultima dată când vom vota o astfel de prorogare. E chiar clar - până la 1 ianuarie nu are cum să intre în vigoare, dar până atunci Guvernul are la îndemână două luni îndestulătoare ca, pe ceea ce s-a întâmplat, teoretic, toate instituţiile să-şi facă treaba şi legea să intre în vigoare grabnic, pentru că cetăţenii acestei ţări au nevoie mare de ea. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Noi credem că este o mână întinsă, o mână de ajutor înspre cetăţenii României care, la un moment dat, ajung la o imposibilitate de plată sau într-o situaţie financiară neplăcută - şi nu numai din cauza lor, pentru că s-au împrumutat iresponsabil -, doar pentru că sistemul nu funcţionează sau pentru că şi-au pierdut un loc de muncă, sau din nenumărate ale motive. Acest fenomen se întâmplă şi în Statele Unite, ştiu din experienţă proprie - nu am trecut printr-o procedură de faliment, dar ştiu, am văzut că statul ajută oamenii, le dă o mână de ajutor şi le dă o a doua şansă. Cred că noi avem responsabilitatea de a întinde o mână de ajutor românilor şi noi susţinem acest proiect legislativ. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii şi neavând amendamente, rămâne la votul final.