20 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind internshipul (PL-x 6/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 36. Proiectul de Lege privind internshipul; PL-x 6/2018. Tot Comisia pentru muncă, vă rog. Ultimul, domnule Iulian Iancu, am zis ultimul, PL-x 318. La solicitarea liderului de grup, PL-x 318 e ultimul. Internshipul, vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship, al dobândirii de experienţă profesională şi al facilitării tranzacţiei de la sistemul de educaţie la piaţa muncii. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1, amendamentele respinse, în Anexa nr. 2; fac parte integrantă din prezentul raport. Iar pentru corectură de tehnică legislativă, la nr. crt. 33, la art. 26 alin. (1) lit. d), în loc de "art. 17 şi art. 17" se va corecta a doua trimitere ca fiind făcută la "art. 18". Motivarea - ca urmare a renumerotării articolului, art. 16 devine art. 17 şi art. 17 devine art. 18. Mulţumesc.

Florin Iordache Dezbateri generale, doamna Mara Calista, Grupul PNL.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Nu pot să încep fără a face o observaţie, că Partidul Naţional Liberal a avut un proiect depus, în ceea ce priveşte internshipul, încă de acum doi ani de zile. Din păcate, în cadrul Comisiei pentru muncă nu s-a discutat acest proiect. Pot însă să fac observaţia că a existat deschidere în cadrul Comisiei pentru muncă, cu reprezentanţi ai tuturor partidelor politice, cu reprezentanţi ai patronatelor şi cu reprezentanţi ai studenţilor, să reuşim să ne aşezăm la masă şi să facem din proiectul iniţiat de Guvernul României un proiect care să fie bun, aplicabil şi agreat de toate partidele. Este un proiect la care s-a lucrat intens, au fost cel puţin două-trei întâlniri ale grupului de lucru. Mulţumesc foarte mult colegilor care au participat. Proiectul răspunde tuturor nevoilor, tocmai pentru că am avut răbdarea şi dorinţa de a ne aşeza toţi şi a discuta toate detaliile importante. Din punctul meu de vedere şi din punctul de vedere al Partidului Naţional Liberal reprezintă un proiect foarte bun, motiv pentru care PNL va vota pentru. Şi aş face doar o singură distincţie, tocmai pentru că au existat câteva interpretări. Acest proiect se referă la internship, iar practica studentului este cu totul alt subiect. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Seidler, Grupul USR. (Vociferări.) Doamna Bîzgan, vă rog. V-am dat cuvântul, domnule Seidler. Vă rog frumos, v-am dat cuvântul. V-am dat cuvântul.

Cristian-Gabriel Seidler Îmi cer scuze, doamna Gavrilă era anunţată înaintea mea. Nicio problemă. Da, o să vă miraţi de ceea ce urmează să vă spun acum, dar am reuşit să scoatem o lege bună. Este unul dintre acele puţine exemple când puterea acceptă că totuşi şi opoziţia ar putea avea o contribuţie la dezvoltarea de legi bune. Iese, în sfârşit, internshipul din ilegalitate. Dacă vă vine să credeţi, Guvernul României şi Parlamentul României desfăşoară programe de internship de ani de zile, în totală ilegalitate. Abia aştept promovarea acestei legi, ca programul de internship, în general, să intre în legalitate. Există, evident, ca totdeauna, un element ciudat în această lege. Veţi dori - pentru că scrie în această lege - să desfăşuraţi majoritatea activităţilor care ţin de preşedinţia Uniunii Europene, cu ajutorul internilor. Sunt mai multe derogări prin care Guvernul României poate derula în mod special programe de internship, ca să acopere lipsa de competenţă ce domneşte în structurile guvernamentale româneşti. Mult succes!

Florin Iordache Am anunţat-o pe doamna Bîzgan. Şi apoi, doamna Gavrilă.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, În ţara noastră, peste 15% din tinerii între 15 şi 24 de ani se încadrează în aşa-numita categorie NEET, adică persoane care nu sunt încadrate în piaţa muncii, nu studiază niciunde şi nici nu urmează un curs de specializare. Studiile europene arată că foarte mulţi dintre ei se simt descurajaţi în plan economic, iar întrebaţi unde îşi văd viitorul, unul din doi tineri din România spune că în cel mult cinci ani de-acum încolo va pleca din ţară. România se confruntă cu un deficit de forţă de muncă, iar potenţialii angajatori au nevoie de oameni care deţin nu doar noţiuni teoretice, ci şi competenţe şi abilităţi practice. Prezentul proiect de lege ajută la integrarea persoanelor pe piaţa muncii, prin crearea unor oportunităţi de pregătire profesională de care tinerii duc lipsă, în toate mediile, mai ales în cel academic. Mai mult decât atât, aceste stagii de internship vor fi remunerate, asigurând astfel o stabilitate financiară pentru tinerii care se pregătesc să intre în piaţa muncii. Prin aceste oportunităţi de internship, ajutăm tinerii să-şi consolideze competenţele şi abilităţile dobândite şi le putem face o punte de trecere de la mediul academic la mediul de lucru. Personal, am trei, chiar patru voluntari, şi abia aşteptam această lege, să pot să-i transform în interni. Şi vă sfătuiesc pe toţi, dragi colegi, să luaţi aceşti tineri în cabinetele dumneavoastră, pentru a putea într-adevăr să pregătim următoarea generaţie de politicieni. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Doamna Gavrilă. Se pregăteşte domnul Petru Movilă.

Camelia Gavrilă Dincolo de presiunea timpului, de faptul că trebuie să ne încadrăm într-un termen rezonabil de timp, nu se poate să nu semnalăm importanţa acestei legi care, în sfârşit, va fi votată, pentru tineri, pentru accesul pe piaţa muncii şi pentru ruperea unui cerc vicios care înseamnă, pe de o parte, solicitare de experienţă în muncă din partea angajatorilor, pe de altă parte, imposibilitatea de a o obţine, din partea tinerilor. În felul acesta, se creează o relaţie firească între absolventul, fie de studii superioare, fie de învăţământ de nivel mediu, se creează oportunitatea unei experienţe practice în care teoria din anii de facultate sau din anii de studiu liceal se poate completa cu demersul practic. Cred că şi acea salarizare, acea formă de primă de internship este foarte importantă, de asemenea, certificatul de internship, care creează suportul unui CV pentru evoluţia ulterioară a tânărului, sunt demersuri importante. Rata NEET este puţin mai mică decât o semnala doamna deputat, anterior. Trebuie să semnalăm fenomenul, dar, în acelaşi timp, nu trebuie să-l dramatizăm. Există şi oportunităţi de muncă pe piaţa muncii, însă, în acelaşi timp, atenţia unei societăţi responsabile trebuie să se îndrepte spre absolvenţii de învăţământ şi spre inserţia firească a acestora pe piaţa muncii.

Florin Iordache Da. Cel mai important era că Guvernul a iniţiat acest proiect de lege. Bun. Domnul Movilă, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte de şedinţă, Sigur că Guvernul a iniţiat acest proiect de lege. Este un proiect de lege bun. Însă colega mea de la PNL a precizat că acum doi ani de zile, împreună cu colegul Costel Alexe, deputat al PNL, am avut o lege asemănătoare, care nu a ajuns în dezbatere. Aceasta, vorbind de proceduri şi de respectul pentru Parlament. Însă revenind la proiectul de lege, Partidul Mişcarea Populară îl va susţine. Este un proiect de lege bun. Nu este perfect, dacă ne referim doar la faptul că la internship pot participa maximum 5 tineri pentru internship. Nu cred că ar fi trebuit să avem o limită, ci angajatorul sau organizatorul - gazda - să stabilească capacitatea de a organiza internship, un lucru extraordinar. Proiectul de lege vine şi reglementează drepturi şi atribuţii şi pentru tânărul care face internship şi pentru gazdă. De asemenea, foarte important şi este o problemă generală în România, inclusiv pentru cei care preferă să rămână cu ajutorul social. Este aceea că internshipul vine şi ordonează, disciplinează tinerii pentru un program de lucru. Este cea mai mare problemă cu care se confruntă tinerii care vin pe piaţa muncii - aceea de a respecta un program. E o lege bună. Sperăm să se aplice bine şi rezultatele să se vadă, atât în pregătirea profesională, în pregătirea pentru viaţă a tinerilor, dar şi în beneficiile angajatorilor sau, cum se spune, a gazdelor pentru internship. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Grupul UDMR, ultimul vorbitor, doamna Éva Csép.

Éva-Andrea Csép În sfârşit, putem să spunem că internshipul a devenit legal. Pentru că din moment ce veneau studenţii - şi bine a zis colega mea - trebuia să separăm ce înseamnă internship şi ce înseamnă practică. Pe de altă parte, cred că familiarizarea acestor tineri cu un loc de muncă bine organizat, dobândirea experienţelor într-un mediu în care au poate nişte modele chiar de urmat în aceste organizaţii-gazdă va fi şi în beneficiul tinerilor, dar şi al angajatorilor. Pentru că morala muncii este foarte important să fie dobândită din timp, într-un mediu amiabil pentru aceşti tineri. Pe de altă parte, noutăţile aduse şi în special ceea ce ne-a preocupat este numărul de ore pe care pot aceşti tineri să le lucreze în cadrul internshipului. Pentru că mulţi dintre ei pot fi studenţi, care, după orele de la facultate, intră într-o organizaţie-gazdă şi acolo învaţă mai departe meseria pe care şi-au ales-o, profesia. Pe de altă parte, am dat posibilitatea, am oferit posibilitatea, prin această lege, ca şi tinerii de la 15 ani, cu acordul părinţilor, să poată să participe la aceste programe de internship. Cred că s-a adeverit că din moment ce este o tematică importantă se poate lucra în echilibru. Pentru că grupul de lucru care s-a organizat în cadrul Comisiei pentru muncă a lucrat destul de mult pentru această lege, să o îmbunătăţească. Şi se pare că totuşi putem să dăm dovadă de seriozitate şi să aducem în faţa dumneavoastră o lege de care suntem convinşi că este bună, va fi funcţională şi va veni în sprijinul tinerilor care chiar vor să rămână aici, acasă, în România, şi să-şi stabilească o familie, aici, acasă, în România. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Am terminat dezbaterile generale. Avem 38 de amendamente admise, 24 de amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 până la 15. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 16 până la 30. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 31 la 38. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter organic.