25 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică (PL-x 84/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 13. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică; PL-x 84/2017; caracter ordinar. Dacă iniţiatorul doreşte să intervină? Nu doreşte. Domnule preşedinte Iancu, vă rog, prezentaţi dumneavoastră raportul de respingere.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Avem o altă propunere legislativă adresată comisiei noastre, spre dezbatere şi avizare în fond. Este vorba despre o modificare a Legii nr. 121 din 2014 privind imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. Aş vrea să vă spun că în cadrul dezbaterilor Comisia pentru administraţie publică a avizat negativ proiectul, iar Comisia pentru industrii, în urma dezbaterilor, propune plenului respingerea acestui proiect, întrucât obiectul de reglementare propus de iniţiativă, respectiv modificarea Legii gazelor naturale şi a energiei electrice, Legea nr. 123/2012, adică a art. 57 alin. (2), contravine Directivei 2012/27 a Uniunii Europene.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă vrea să intervină cineva? Nu vrea nimeni. Rămâne la votul final, neavând... (Vociferări.)