19 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 562/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Primul este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; PL-x 562/2018; procedură de urgenţă. Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Comisia pentru mediu sau Comisia pentru industrii. Cine prezintă raportul? Comisia pentru mediu. Păi, cine prezintă raportul? Comisia pentru mediu. Vă rog, domnule deputat. E raport comun.

Lucian-Eduard Simion Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere, în procedură de urgenţă, în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, trimis celor două comisii cu adresa PL-x 562/2018. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea conţinutului minim de biocarburanţi în amestecul de benzină şi motorină, obligativitatea furnizorilor de a afişa la pompă conţinutul de biocarburanţi din benzina şi din motorina comercializată, pentru conformarea cu prevederile art. 3 şi art. 4 din Directiva nr. 2009/30/CE, obligativitatea producătorilor şi importatorilor de autovehicule de a include în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au desfăşurat lucrările în şedinţa comună din data de 6 octombrie 2018. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, care se regăsesc în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri, domnul Ilişanu. Se pregăteşte domnul Popescu, de la PNL. Vă rog.

Claudiu-Augustin Ilişanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege reglementează stabilirea conţinutului minim de biocarburanţi din amestecul de benzină. Aduce obligativitatea producătorilor şi importatorilor de autovehicule de a include în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţie utilizatorilor, respectiv cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat, stabilirea valorilor ţintă privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Grupul PSD din Camera Deputaţilor susţine acest proiect legislativ. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Popescu, vă rog. Grupul PNL.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Dragi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru acest Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă. Este, practic, o lege care pune în acord mai multe directive europene din 2009, 2012, 2015, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi, totodată, stabileşte un mod de introducere pe piaţa românească a biocombustibilului şi biolichidelor. Partidul Naţional Liberal, repet, va vota pentru acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. Începem dezbaterea. Avem 23 de amendamente admise şi 10 anexe. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 până la 11 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 12 la 20 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 21 la 23 dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa I? Nu. Anexa II? Nu. Anexa III? IV? V? VI? VII? Anexa VIII? IX? X? Am finalizat. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Mai departe.