19 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea lit.a) a art.24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 521/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Pregătiţi-vă, acum e cu construcţiile. Suntem la... 4. Proiectul de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x 521/2018. Iniţiatorii intervin? Nu intervin. Avem raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Domnul Halici. Raport cu 4 amendamente admise.

Nicuşor Halici Mulţumesc. Raport comun. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 8 octombrie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. 24 lit. a) din Legea nr. 50/1991. Membrii comisiilor reunite, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea unui raport favorabil pentru proiectul de lege în cauză. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Florin Iordache Mulţumesc. Dezbateri generale? Grupul USR, domnul Ion Stelian. Şi apoi, domnul Cupşa.

Stelian-Cristian Ion Propunerea legislativă e de o gravitate extremă, pentru că se permite practic construirea unor căi de comunicaţii - poduri, autostrăzi, a unor excavări, se permit exploatările de cariere, balastiere, fără autorizaţie de construire. O debandadă totală în această zonă. Care este interesul dumneavoastră, al celor de la putere? Să serviţi "regii asfaltului"? Să îi lăsaţi pe cei care acţionează în această zonă de foraje, excavări, prospecţiuni geologice, proiectare şi exploatare de cariere? Care este interesul, de fapt? Liviu Dragnea, liderul suprem, a spus, în discursul care pur şi simplu a terifiat o ţară întreagă, a înfricoşat o ţară întreagă, a spus că trebuie să construim România nouă, cu orice chip, chiar şi cu încălcarea legii, important e ce rămâne după ce construim. Nu-i aşa! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, să construim cu respectarea legii şi cu respectarea autorizaţiilor de construire. Să nu vă mire, şi să vă asumaţi personal răspunderea, fiecare dintre dumneavoastră care veţi vota această lege, în momentul în care - Doamne, fereşte! - va cădea un pod construit fără respectarea legii, fără autorizaţie, cum spune acum legea, atunci când se va surpa o bucată de autostradă, răspunderea aceasta v-o asumaţi. Sigur, legiuitorul, prin Constituţie, nu răspunde pentru votul dat, dar, în realitate, dacă se va întâmpla sau când se va întâmpla o asemenea grozăvie, să ştiţi sigur că este vina dumneavoastră. Constructorii construiesc, primesc un ban şi construiesc. Vor fi traşi la răspundere, probabil. Dar cine le-a permis să facă acest lucru şi să construiască fără autorizaţie, fără să-şi primească nicio pedeapsă, aceştia sunt parlamentarii, legiuitorul. Gândiţi-vă de zece ori înainte să votaţi o asemenea aberaţie!

Florin Iordache Domnul Cupşa, vă rog. Şi apoi, domnul Márton Árpád. (Vociferări.) Nu, domnul Călin - ultimul vorbitor. În ordine, vă rog frumos. Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Această iniţiativă legislativă are drept izvor o nevoie reală. Respectiv, în disciplina în construcţii, angajarea răspunderii trebuie să urmeze un crescendo firesc - de la răspunderea civilă, trecând prin răspunderea contravenţională, trebuie să ajungă la răspunderea penală. În prezent, din păcate, din cauza imperfecţiunii acestei legi - a Legii nr. 50/1991 - răspunderea penală se angajează pentru nişte cauze în care nu ar trebui să se angajeze această răspundere, ci eventual răspunderea contravenţională. De exemplu, în prezent, este infracţiune să înfiinţezi o tabără de corturi fără a avea o autorizaţie. Este în mod cert o greşeală a legiuitorului din anii '90, atunci când a inclus o astfel de lipsă a autorizaţiei drept cauză a angajării răspunderii penale. Însă ceea ce faceţi astăzi, dacă veţi vota - pentru că Partidul Naţional Liberal nu va vota acest text de lege modificator -, ceea ce faceţi astăzi este de o gravitate excepţională. Aşa cum spunea şi antevorbitorul meu, se vor putea construi viaducte, se vor putea construi ceea ce se numeşte generic lucrări de arte - viaducte, poduri, tuneluri - fără autorizaţie, iar sancţiunea să fie una total nepotrivită. Sancţiunea, angajarea răspunderii, va fi una de natură contravenţională. Aşadar, în ceea ce priveşte disciplina în construcţii, în România se va produce un dezastru. În România nu va mai constitui cauză pentru angajarea răspunderii penale, drept urmare, nu va mai fi infracţiune, de exemplu, să înfiinţezi exploatări de gaze şi exploatări de petrol fără a avea o autorizaţie. Nu va mai fi o infracţiune faptul că înfiinţezi exploatări, cariere, în considerarea lipsei unei astfel de autorizaţii. Deci disciplina în construcţii ne interesează pe fiecare dintre noi. Urmările nerespectării obligaţiilor pe care constructorii le au ne privesc pe fiecare dintre noi. Încă o dată, intervenţia era necesară, pentru că, pentru o parte din aceste încălcări ale obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 50/1991, lipsa autorizaţiei, de exemplu, cum vă spuneam, pentru înfiinţarea unei tabere de corturi nu trebuie să constituie o infracţiune. Însă ceea ce faceţi dumneavoastră este de o gravitate fără precedent. Viaducte, poduri, tuneluri, exploatări de gaze, exploatări petroliere, cariere se vor putea înfiinţa încălcând legea, răspunzând doar contravenţional pentru fapta pe care o vor face cei care vor nesocoti disciplina în construcţii. Partidul Naţional Liberal nu poate vota o astfel de lege care pune în pericol sănătatea, integritatea fiecăruia dintre noi. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Se pregăteşte domnul Călin. Şi o să-l invit pe domnul Suciu să ne propună o prelungire de program, apoi. Suntem la poziţia 4, domnule Suciu. Vă rog să stabiliţi până la ce poziţie discutăm. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Acest proiect de lege - totuşi trebuie să spunem clar - prin ultima variantă, face o modificare a penalităţilor în cazul nerespectării legii. Legea rămâne în vigoare. Obligativitatea obţinerii acestor autorizaţii rămâne în vigoare, numai că, pentru anumite situaţii, nu se mai prevede sancţiunea penală. În forma iniţială, abrogarea în întregime a lit. a) ar fi însemnat ca să dăm drumul la demolări în centre urbane, nu mai era protejat patrimoniul naţional construit, şi să dăm drumul la construcţii de super-clădiri, hipermarketuri şi alte asemenea, construcţii multi-etajate, în locul unor monumente existente. Cu aşa ceva noi nu puteam fi de acord. Drept pentru care am şi solicitat retrimiterea la comisie. S-a modificat proiectul de lege, în comisiile reunite, neabrogându-se întregul alineat, ci dându-se o reformulare textului de lege, în sensul pe care vi l-am propus. E posibilă, e discutabilă şi această variantă, dacă nu e periculoasă. În orice caz, trebuie accentuat un lucru. Rămâne în vigoare obligativitatea de a obţine aceste autorizaţii, şi persoana care încalcă aceste prevederi va răspunde, numai că nu va răspunde pentru toate faptele respective penal, ci va avea o răspundere mai blândă, de ordin financiar. În mod evident, eu cred că dacă se întâmplă lucrurile pe care colegii noştri le-au spus, oricum persoana va răspunde pentru omor din culpă, da, chiar dacă nu va răspunde şi pentru... Deci oricum va răspunde penal, dacă se întâmplă acele dezastre despre care se vorbeşte, numai că nu va fi adăugată şi răspunderea penală pentru eludarea obligativităţii acestor autorizaţii.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Cupşa, vă rog, pe procedură. Înţeleg că aveţi o intervenţie. Şi apoi, domnul... Vă rog.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, mulţumesc. Pe scurt. Ca să înţelegeţi care sunt urmările adoptării acestui text de lege. Dacă vei amplasa un chioşc în zona de protecţie a unui monument, vei răspunde penal. Vei fi condamnat eventual la amendă penală sau vei fi condamnat la o pedeapsă între 3 luni şi un an. Un chioşc, în zona de protecţie a unui... Pe de altă parte, dacă vei înfiinţa şi vei exploata o sondă în spatele primăriei, care nu este monument istoric, vei răspunde contravenţional. Vei plăti eventual o amendă de până la 100.000 de lei şi vei intra în viitor în legalitate. Vi se pare că este echilibru? Este echilibru între cele două măsuri? (Vociferări.) Am citit legea în amănunţime. Uitaţi-vă... uitaţi-vă, vă rog, încă o dată, la textul care vi se propune! Uitaţi-vă la prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991 şi gândiţi-vă, la votul final, ce veţi face.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Domnul Băişanu. Domnule Călin, ultimul, că sunteţi şi iniţiator, vă rog frumos... (Vociferări.) Domnul Călin Ion este ultimul, uitaţi. E domnul Băişanu, apoi domnul Paşcan şi aşa mai departe.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Evident că nicio lege nu este perfectă, ea poate fi perfectată în timp, în funcţie de ce găsim în realitate. Dar aş vrea să vă aduc la cunoştinţă ce s-a întâmplat în judeţul Suceava, mai exact, în comuna Marginea, când un pod de peste 200 de metri a fost luat de o viitură. Statul n-a făcut nimic în timp util şi, evident, bucovinenii, cum sunt hotărâţi şi gospodari, s-au apucat, au pus mână de la mână, cu cai, cu remorci, cu tractoare, au tăiat lemn şi au făcut un pod din lemn. Au rezolvat problema podului, pentru a putea trece, în două zile, da? Statului i-au trebuit doi ani. Ei, în momentul în care oamenii aceştia au reuşit să-şi ducă drumul în continuare, să rezolve problema aceasta, s-au trezit cu un dosar penal, pentru că făceau astfel de activităţi, cică, pe teren public. Domnule, suntem nebuni, să nu mai dăm voie nimănui să facă ceva pentru comunitatea respectivă şi să-l băgăm în puşcărie dacă face un drum pe bani proprii, dacă pun mână de la mână şi fac un pod? Despre asta e vorba. Şi de aceea voi vota această lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Domnul Paşcan. (Vociferări.) Primarii cred că ne vor mulţumi dacă va fi adoptată această lege. Domnul Paşcan. Se pregăteşte domnul Călin. Şi... (Vociferări) ... mulţumesc primarii, da.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Ca specialist în administraţia publică, vă spun că deschideţi o cutie a Pandorei extrem, extrem de periculoasă pentru România zilelor noastre. Prin această lege veţi da ghes infracţionalităţii. Veţi - pur şi simplu - face apologia infracţiunilor în zona urbanistică. Este foarte grav, stimaţi colegi. Singurul lucru care până acum a ţinut o ordine în urbanism a fost tocmai frica de penal. S-au ferit să intervină la reabilitarea unor clădiri, s-au ferit să modifice clădiri-monument istoric, de frica "Beciului Domnesc". Acum dumneavoastră le îngăduiţi şi le spuneţi, după ce aţi făcut modificările respective, dacă noi vom constata, vă opriţi, vă amendăm. Dacă veţi continua, va deveni o chestiune penală. Adică îi invitaţi să săvârşească aceste infracţiuni, motivând ce? Pe de o parte, că ar fi supraîncărcate instanţele de judecată cu astfel de cauze, dar nu s-a plâns nimeni de la instanţă în acest sens, n-am văzut niciun fel de comunicare oficială. Pe de altă parte, susţineţi că în acest fel am ajunge să satisfacem nişte nemulţumiri ale primarilor, cuantificate în timp. Este o aberaţie, stimaţi colegi. Primarii sunt nemulţumiţi că nu au aprobate planuri urbanistice generale. Unii se luptă de un deceniu în acest sens, şi dumneavoastră tot rostogoliţi şi daţi noi termene în acest sens. Creaţi absolut o aberaţie! Toţi se vor apuca, după ureche, să repare şi clădiri monument istoric, că dacă nu vor fi prinşi nu se va întâmpla nimic, iar dacă vor fi prinşi vor plăti o amendă. Dar gândiţi-vă că acele reparaţii după ureche, fără avize, fără autorizaţii pot fi ireparabile, pot distruge clădiri monument istoric. Credeţi că întâmplător, la nivelul Comisiei pentru cultură, în unanimitate am dat un aviz negativ? Este incredibil! Cei care nu cunoaşteţi administraţie publică, gândiţi-vă doar logic, sunt nişte argumente pur şi simplu care pot fi înţelese. Nu acceptaţi! Întoarceţi-o la comisie, să o reanalizăm. Nu sunt argumente cele din expunerea de motive. Felul în care aţi ajuns să promovaţi legea şi cu aviz de la Comisia pentru administraţie publică nu rezolvă problema de fond, ci o încurcă şi mai tare. De aceea, stimaţi colegi, ...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan ...vă rog, nu intraţi la finele de an cu o astfel de lege care pur şi simplu va da ghes infracţiunilor pe zona de urbanism. Sunt alte lucruri prioritare pentru această ţară! Nu există o presiune în această zonă! Aţi inventat-o, aţi creat-o!

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Márton Árpád, vă rog. Şi apoi domnul Călin.

Árpád-Francisc Márton O singură intervenţie, pentru că, dacă aţi fi fost atent la ceea ce am spus eu şi aţi fi citit raportul, v-aţi fi dat seama că ceea ce aţi susţinut aici nu este adevărat. Pentru că, pentru aceste clădiri de patrimoniu se menţin, ca infracţiune, acele intervenţii despre care aţi vorbit. Aceasta a fost modificarea de ieri seară.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, domnul Călin. Vă rog. Ia lămuriţi, domnule Călin, cum stau lucrurile!

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă a rezultat în urma intervenţiei oamenilor care lucrează în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale. Dacă citeşte cineva Legea nr. 50, cap-coadă, o să vadă clar că nu se poate construi nimic în România fără autorizaţie de construcţie. Când văd aici o explozie de intervenţii, că va construi fiecare când vrea, unde vrea, după ureche, efectiv te minunezi şi zici: "Cineva este paralel cu legea sau n-a vrut să studieze legea". Articolul 3 din lege spune clar că nu se poate construi nimic şi aproape că enumeră, în unanimitate, tot ce înseamnă lucrări care necesită autorizaţie de construcţie. Vă mai spun ceva, stimaţi colegi care aţi lucrat în administraţie şi sunteţi specialişti: autorizaţiile de construcţie se eliberează pentru un an de zile şi se prelungesc pentru maximum un an. După aceea trebuie o nouă documentaţie, pentru o nouă autorizaţie de construcţie. Şi acest lucru se realizează, dar sunt şi perioade când se întâmplă să fie câte o fereastră şi inspecţia în construcţie face imediat plângere penală şi este infracţiune orice activitate care se desfăşoară în acest proces amplu pe perioada a doi sau a mai multor ani. Foarte clar s-a amendat ieri şi am fost de acord cu întoarcerea la comisie, pentru că şi Comisia UNESCO, şi Comisia pentru cultură, pe bună dreptate au contestat ca tot ce înseamnă restaurare, intervenţie la imobil, la monumentele noastre naţionale, istorice, de patrimoniu, să nu fie infracţiune şi a rămas acest lucru. Este în art. 24, unde rămâne infracţiunea. Dar pentru toate celelalte de ce, stimaţi colegi liberali, nu alergaţi dumneavoastră, care luptaţi dintotdeauna pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, alergaţi doar pentru a băga oamenii la puşcărie? E suficientă o contravenţie... care sunt şi aşa destul de mari! Pentru că, vă spun un lucru: obligativitatea autorizaţiei de construcţie este clară. Poate sista şi autoritatea locală, prin organele de control, şi inspecţia în construcţii. Orice lucrare care ar fi început fără, în condiţiile în care continuă lucrarea a doua zi, este plângere penală şi e infracţiune. De ce vedem neapărat eliminarea acestor sancţiuni care pot să fie, până la urmă, şi infracţiune pentru cel care cu adevărat este certat cu legea şi nu înţelege esenţa acesteia? De aceea, nu venim decât să ajutăm oamenii, să le dăm o mână de ajutor, să investească, să construiască, şi nu neapărat pentru orice eroare - pentru că nu este vorba de lipsa autorizaţiei - el să aibă dosar penal. Aşa că, eu vă rog, stimaţi colegi, să votăm această lege. Ea este benefică şi pentru beneficiarii lucrărilor de construcţii, şi pentru autorităţile administraţiei publice locale, chiar şi pentru dezvoltarea României. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Roman, un minut. (Vociferări.) Domnule Andronache, doi vorbitori dacă sunt cinci minute! Domnul Cupşa a vorbit mai mult de cinci minute! Sunt două condiţii. Aveţi un minut. Poftiţi! (Vociferări.)

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă, ...

Florin Iordache Citiţi Regulamentul, domnule Andronache!

Florin-Claudiu Roman ...că, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, atunci când se vorbeşte despre probleme de administraţie publică, îmi daţi voie să iau cuvântul şi pentru aceasta vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Cred că astăzi nu ne certam aici între noi, dacă colectivul de lucru de la nivelul MDRAP-ului - de doi ani discutăm problema aceasta - venea foarte, foarte serios cu ceea ce plănuisem, discutasem să intrăm pe modificările legislative. Eu îi înţeleg supărarea domnului Călin, numai că vă reamintesc, domnule vicepreşedinte al comisiei, că discuţia iniţială a fost să simplificăm procedura de autorizare pe intervenţiile minimale - despre aceasta am discutat prima dată - care nu modifică structura de rezistenţă. Că schimbăm un geam în casă, că facem o modificare, era procedura ca şi pentru un viaduct sau ca şi pentru un pod. Şi atunci am zis: "Domnule, haideţi să încercăm să venim cu o procedură simplificată". Problema este că în ceea ce a rămas în lege nu putem merge să spunem că nu este infracţiune, dacă se intervine fără autorizaţie pe un viaduct, pe o autostradă...

Ion Călin Dar nu e infracţiune!

Florin-Claudiu Roman Este! Este! OK. Rugămintea mea este să tratăm cu seriozitate problema aceasta şi îi rugăm pe cei de la MDRAP să vină, să ne facem treaba, împreună, pentru că altfel vom ajunge în plenul Parlamentului să ne acuzăm unii pe alţii de fel şi fel de lucruri. Nu cred că aceasta este, în schimb, principala problemă. Cred că principala problemă e că la ora actuală avem nevoie de 28 de avize şi acorduri pentru o autorizaţie de construire. 28 de avize! Ştiţi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că cel puţin 8 sau 9 din ele au dublă reglementare. De exemplu, regimul de înălţime îl stabilim prin planul urbanistic general, dar solicităm şi avizul autorităţii. Şi aici cred că este problema noastră. Trebuie o dată să simplificăm, să reducem acest număr de avize şi acorduri care înseamnă bani, care înseamnă birocraţie şi multă umblătură...

Florin Iordache Conchideţi, vă rog!

Florin-Claudiu Roman O să închei imediat, domnule preşedinte. Cred că spun nişte lucruri pe care trebuie să le discutăm.

Florin Iordache Dar de ce n-aţi intervenit dumneavoastră, domnule coleg, la dezbateri generale? Nu aveam nicio problemă.

Florin-Claudiu Roman Pentru că acest proiect de lege are o parte juridică şi are o parte administrativă. Repet. Dacă nu vi se pare interesant, nu-i niciun fel de problemă, mă opresc aici. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Fără îndoială, viitoarea ministră de la MDRAP, venind din administraţie, va fi mult mai aplicată. Am finalizat. Avem patru amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? La art. 24, intervenţii? Nu. La art. 26? La votul final.