3 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 126/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 3 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; PL-x 126/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Iniţiatorii... Nu, nu, nu... Nu, din partea... A, vă rog. Păi... dar trebuia să vă marcaţi... Vă rog. Domnul Simion, vă rog, din partea iniţiatorilor.

Lucian-Eduard Simion Propunerea legislativă vine să completeze art. 64 din Ordonanţa nr. 23 privind pescuitul şi acvacultura, în sensul acceptării unei excepţii privind pescuitul la calcan cu unelte tradiţionale de tip plasă - seci - monofilament. În prezent, plasele monofilament sunt total interzise pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", dar şi pentru orice tip de pescuit în România. Dar, în cazul pescuitului la calcan, plasele textile au un impact negativ asupra mediului, din cauza următoarelor motive: 1. Pot să producă capturarea nedorită a delfinilor - lucru de altfel şi demonstrat - care devin victime colaterale, aceştia neputându-se elibera din acest tip de plase, cu firul foarte gros şi rezistent. 2. Totodată, în condiţiile în care aceste plase se pierd, din cauza furtunilor şi curenţilor puternici, acestea se transformă în plase-fantomă şi continuă să captureze mult timp după această perioadă. 3. Şi, în acelaşi timp, nu permit eliberarea exemplarelor foarte mari de calcan de producător. Mai mult, modificarea se justifică şi din perspectiva faptului că în întreaga Uniune Europeană pescuitul cu plase monofilament este încurajat şi permis pentru specia calcan. Plasele monofilament pentru pescuitul calcanului sunt nişte seci speciale care nu pot fi utilizate pentru alt tip de pescuit, având ochiul minim de 400 mm şi grosimea firului suficient de mică pentru a proteja capturile nedorite ale delfinului şi calcanului reproducător. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Grigore Antipa" din Constanţa a efectuat un studiu privind diminuarea capturilor accidentale de delfin prin folosirea la pescuitul calcanului a secilor realizate din materiale poliamidice monofilament. Conform acestui studiu, la pescuitul de calcan, secile monofilament sunt mai bune, comparativ cu secile realizate din relon. Având în vedere studiul tehnic realizat de INCDM, practica generalizată la nivelul Uniunii Europene şi efectul benefic asupra biodiversităţii, considerăm că e necesară acordarea posibilităţii utilizării acestui tip de plase la pescuitul de calcan. Şi vă rog, stimaţi colegi, să votaţi proiectul de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Vă rog, prezentaţi raportul. Raport comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Vă rog.

Dănuţ Păle Mulţumesc. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 11 martie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, în sensul exceptării din categoria faptelor ce reprezintă infracţiuni a pescuitului de calcan cu plase monofilament, pentru evitarea capturării nedorite de mamifere în acestea, în special a delfinilor. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu un amendament admis, redat în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Giugea, la dezbateri generale, Grupul PNL.

Nicolae Giugea Partidul Naţional Liberal susţine această modificare a legii. Dar, în acelaşi timp, nu aş vrea să devenim cei care protejează o specie, respectiv calcanul, pentru braconierii turci. Trebuie întărite atribuţiile ANPA, atribuţiile Poliţiei de Frontieră, Gărzii de Coastă şi tot ceea ce înseamnă protecţia, inclusiv în Delta Dunării, a peştelui. Ştiu, acum am depăşit puţin Marea Neagră, am venit în partea aceasta, pe Delta Dunării. Trebuie luate măsuri urgente pentru protecţia peştelui şi în Delta Dunării. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul USR nu va susţine acest proiect de lege, deoarece nu avem un studiu serios, suficient de amplu, care să ne spună că plasele monofilament sunt mai bune decât cele polifilament. Plasele acestea, monofilament, sunt mai rigide, ceea ce va duce la rănirea peştilor şi a animalelor care vor reuşi să scape din aceste plase. Iar, în al doilea rând, aceste plase sunt de unică folosinţă şi există suspiciunea că ele vor fi abandonate după folosire, ceea ce va duce la poluarea apelor din zonele respective. În consecinţă, vom vota împotrivă. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt ale luări de cuvânt la...? Nu mai sunt alte luări de cuvânt la dezbateri generale. Avem 3 amendamente. La titlu. Dacă sunt intervenţii? La articolul unic? La art. 64 lit. k). Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter organic.