29 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice (PL-x 48/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 81. Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice - PL-x 48/2017. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea Comisei pentru agricultură? Domnule vicepreşedinte, vă rog.

Dănuţ Păle Raportul de respingere asupra Proiectului de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură - PL-x 48/2017 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare simplificarea procedurilor de decontare a accizei la motorina utilizată în agricultură, prin înlocuirea subvenţiei cu bonuri valorice, bonuri pe care fermierii ar urma să le primească la început de an calendaristic, în contul cantităţii pentru care se acordă sprijinul. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, din următorul motiv: prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 a fost instituită o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru perioada 2015-2020, adoptarea proiectului de lege mai sus menţionat, implicând notificarea unei noi scheme de ajutor de stat la Comisia Europeană, cu previzibile consecinţe negative, prin sistarea aplicării schemei actuale de ajutor de stat. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc şi eu. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Rămâne la votul final.