31 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale (PL-x 242/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 16. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale; PL-x 242/2017; caracter ordinar. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat Petru Andea.

Florin Iordache Comisia pentru învăţământ. Vă rog. Doamna preşedinte Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a dezbătut în fond Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale. Am analizat în acest sens, pentru a întocmi raportul, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Educaţiei Naţionale. Obiectul este, aşa cum a prezentat şi domnul secretar de stat, acordarea burselor de merit olimpic internaţional pentru elevii premianţi. Cei care au luat premiul I, II, III primesc burse care pleacă de la salariul de bază minim brut, apoi premiul II - 75% din acest salariu, premiul III - 50% şi menţiune - 25%. Comisia a considerat că este firesc să aşezăm ierarhic, valoric, aceste premii şi menţiuni obţinute. De asemenea, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Voturile au fost majoritare pentru adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse. De adăugat că şi profesorii îndrumători, antrenorii olimpicilor, primesc un premiu acordat anual de Ministerul Educaţiei, premiu care se regăseşte, la fel ca şi cuantumul pentru premiile pentru elevii olimpici internaţionali, în bugetul Ministerului Ecuaţiei Naţionale. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Zisopol, Grupul minorităţilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, În anul 2010, împreună cu bunul meu coleg, domnul deputat Ovidiu Ganţ, am constituit cu mare plăcere un proiect de lege care avea să se materializeze în Legea nr. 235 din acelaşi an, lege care şi-a produs efectul începând din anul 2011 şi vreau să vă spun că sunt încântat ca astăzi să fiu la tribuna Parlamentului şi să fi contribuit la îmbunătăţirea acestei legi, Legea nr. 235, împreună cu colegii mei din Comisia pentru învăţământ şi cu sprijinul necondiţionat al secretarului de stat, cu care am lucrat chiar în anul 2010 la acest proiect de lege. Un lucru foarte important, pentru că această completare aduce valoare adăugată Legii nr. 235, aşa cum s-a spus, în primul rând adăugându-se premii pentru olimpicii internaţionali care vor obţine menţiuni. Punctul doi - foarte important - premierea profesorilor olimpici. Şi un punct la care nu s-a făcut aici referire, din nou foarte important, ştiind acest lucru, din experienţa mea, din 2010 până în prezent, cadru didactic universitar fiind, faptul că aveau probleme elevii din clasa a XII-a. Nu toate inspectoratele judeţene acordau acest drept, interpretând oarecum Legea nr. 235, un lucru foarte important, o completare foarte importantă care s-a adus acestei legi. Fapt pentru care, iată, noi toţi, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, vom susţine propunerea, în forma susţinută, de altfel, cu majoritatea voturilor din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, din Camera Deputaţilor, unde îmi desfăşor activitatea, de peste nouă ani. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, doamna deputat Florica Cherecheş.

Florica Cherecheş Grupul PNL va susţine acest proiect care prevede acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor care au obţinut locurile I, II, III şi menţiune la olimpiadele şcolare internaţionale şi acordarea de premii profesorilor care i-au pregătit pe aceşti elevi. Având în vedere că sumele necesare premierii profesorilor care au pregătit olimpici se prevăd, anual, în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin ordin de ministru, pentru a evita alocarea aleatorie sau pe criterii politice a acestor sume, deputaţii PNL au depus în Comisia pentru învăţământ un amendament prin care se stabileau nişte criterii clare de acordare a acestor sume profesorilor, în funcţie de performanţele pe care elevii pregătiţi de ei le-au obţinut. Din păcate, amendamentul nostru a fost respins, dar noi vom vota totuşi pentru acest proiect de lege.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul deputat Robert Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, stimaţi colegi. Grupul PMP va vota pentru acest proiect, însă profit de ocazie pentru a vă cita dintr-un primar, domnul Augustin Staicu - este primarul comunei Apele Vii din Dolj - care zice aşa: "... am plătit burse pentru elevi, începând cu anul 2012 şi până în anul şcolar 2016-2017. Noi am dat burse pentru cei care aveau merite la şcoală, n-am luat în calcul dacă erau bogaţi sau săraci, am încercat să-i stimulăm să înveţe. Pentru acest an şcolar nu putem să mai acordăm astfel de stimulente, din cauza cheltuielilor pe care le avem cu salariile, cu tichetele de 50 de lei pentru familiile care îşi duc copiii la grădiniţă, trebuie să acordăm şi banii de navetă pentru cadrele didactice, am luat şi lemne..." - zice primarul. "...O să mai dăm doar bursele pentru copiii cu deficienţe, care au fost alocaţi prin Ministerul Finanţelor. Stăm destul de rău financiar, ca toate primăriile, pentru că bugetul s-a făcut în lunile martie-aprilie, fără să ştim că din august vom funcţiona cu o altă grilă de salarizare. Noi ne vom descurca, pentru că în organigramă am avut 15 salariaţi şi 19 posturi, în speranţa că mai angajăm. Dar dacă au crescut salariile, n-am mai scos posturile la concurs şi acum avem cu ce plăti salariile. Dacă vom primi bani, cu siguranţă, prioritate vor avea elevii...". Sunt comune în Dolj, de asemenea, stimaţi colegi, şi sunt şi sectoare în Bucureşti unde din bugetul local nu s-au mai acordat bursele de merit. Ce vreau să subliniez este că noi, aici, vom vota şi aceste burse, fireşti, şi stimulentele pentru profesorii care pregătesc copiii, firesc. Însă, din pix, le acordăm; în teren, acolo unde se fac bugetele locale, situaţia arată cum o spune primarul de la Apele Vii. Ar trebui să dea burse, cum trebuie să facă şi primarul Băluţă, în Bucureşti - burse de merit -, dar zice că nu mai are de unde. Deci, întrebarea, în acest moment - şi asta e o situaţie gravă, la nivelul întregii ţări - este - ce aprobăm noi aici şi ceea ce dăm pe hârtie se transformă şi în realitate, în teren? Este o temă asupra căreia îi îndemn pe toţi colegii deputaţi din diversele colegii ale ţării să reflecteze, să întrebe şi să vadă cum stă realmente situaţia în teren. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, Cristina-Ionela Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi parlamentari, Grupul parlamentar al USR va vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ. Bineînţeles, suntem pentru promovarea performanţei, atât la nivelul olimpicilor internaţionali, cât şi la nivelul cadrelor didactice care pregătesc aceşti elevi. Problema este însă la nivelul politicilor sociale. Ce se întâmplă cu acei 25 de milioane de lei care au fost tăiaţi de la Programul "O masă caldă la şcoală"? Nu trebuie să uităm de problemele care există în sistem. Bineînţeles că încurajăm performanţa, dar nu trebuie să uităm de politicile sociale. Şi, aşa cum spunea şi antevorbitorul meu, într-adevăr, sunt multe lucruri pe hârtie, care nu se întâmplă în realitatea imediată, în circumscripţiile noastre. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, al doilea vorbitor, domnul Marius-Emil Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Eu sunt uluit, văzând cu câtă destoinicie, cu câtă dăruire s-au înghesuit, legislativ, şi guvernanţii, şi o parte a Administraţiei Publice Locale, să găsească o formulă, să stabilească un plafon generos pentru a susţine sportul, în general. Şi bine că este susţinut. Aş vrea să văd acelaşi devotament atunci când este vorba de aceşti copii, care reprezintă pepiniera intelectuală şi a viitorului României, a viitorului său cerebral. Nu se întâmplă acelaşi lucru şi ne punem problema dacă vor fi sau nu vor fi găsite fonduri. Fiindcă în timp ce sportul este mai aproape de pâine şi circ, aceşti copii merituoşi, aceşti copii excepţionali care aduc rezultate României nu mai sunt, se pare, o marfă de valoare, o marfă cu care România să se mândrească şi să stimuleze tot ceea ce produce pentru viitorul acestei ţări. Şi acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze. Adică dacă ne punem problema fondurilor pentru aceşti copii merituoşi şi raportăm la cât se alocă unor fotbalişti, de pildă, şi cântăriţi meritele, şi ale unora şi ale celorlalţi, cred că avem o problemă de logică. De aceea, stimaţi colegi, sigur, susţinem acest proiect. Şi poate găsim şi formula, prin similitudine, ca şi la nivelul primăriilor, al consiliilor locale, judeţene, să se impună un plafon de a se susţine performanţa, de se investi în aceste elite, tinere elite viitoare ale României. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Am fost alături de domnul Zisopol, atunci când s-a adoptat acea Lege nr. 235 şi remarc că astăzi sunt trei lucruri câştigate: ierarhizarea acestor burse, includerea altor categorii de elevi şi faptul că şi profesorii sunt recompensaţi. Dacă ne gândim doar la politica drobului de sare, cum va fi şi ce va fi, înseamnă să nu mai facem nimic. Eu salut astăzi activitatea guvernamentală care a făcut să fie un pic mai bine pentru elevii performanţi ai României şi pentru profesorii care îi educă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu. Grupul PSD, al doilea vorbitor, doamna preşedinte Gavrilă. Vă rog.

Camelia Gavrilă Stimaţi colegi, Este nevoie să facem diferenţa şi să precizăm că sunt categorii de burse care vin de la Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare, şi care nu au niciun fel de problemă în momentul în care sunt alocate, bugetul este clar, filiera este certă, ele ajung cu certitudine la elevi, după cum există burse sociale, burse de merit, pentru cei care au diferite categorii de rezultate, la concursuri şcolare, naţionale, regionale, activităţi extracurriculare, şi care se dau din bugetele locale. Acolo, absolut toate consideraţiile pe care le-au făcut colegii noştri sunt reale. Uneori sumele sunt nesemnificative, suma alocată se împarte la numărul de elevi care ar merita această bursă. E dureros că ar merita, într-adevăr, să primească mai mult, dar nu se întâmplă acest lucru. Însă ceea ce înseamnă burse pentru elevii moldoveni, burse pentru olimpicii internaţionali sunt lucruri care ajung, cu certitudine. Deci nu trebuie să punem problema că performanţa înaltă nu este răsplătită. Mai trebuie să punem totuşi o problemă, în condiţiile în care bugetele locale au de acoperit foarte multe aspecte, în condiţiile în care apar şi modificări salarial - şi sigur că este firesc şi tentant să măreşti şi salariile angajaţilor -, să vedem cum se fac aceste echilibrări, în aşa fel încât educaţia să nu fie privată de fonduri care pot susţine performanţa, chiar şi la niveluri, din acestea, mai modeste, dar care tot înseamnă competiţie, pregătirea copiilor pentru lumea competiţională în care vor intra după ce vor termina liceul sau studiile gimnaziale şi post-gimnaziale. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem şapte amendamente admise la raport. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. Articolul unic? Nu. Articolul 1. Observaţii? Nu. Articolul 2? Articolul 3? Articolul 4? Mulţumesc. Rămâne la votul final, cu propunere de adoptare, caracter ordinar.