4 septembrie 2019 – Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.76 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.217 din 20 martie 2019 (PL-x 126/2018/2019). ( retrimisă comisiei )

Costel Lupaşcu Punctul 16 de pe ordinea de zi...

Florin Iordache Vă rog.

Costel Lupaşcu ... privind reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 76 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.217 din 20 martie 2019; PL-x 126/2018/2019 - retrimitere la comisie, două săptămâni.

Florin Iordache Să înceapă votul. 121 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 17 abţineri. Adoptată.