18 martie 2019 – Solicitarea Grupului parlamentar al PSD cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 (Pl-x 732/2018). ( aprobată )

Eugen Nicolicea La punctul 2 al ordinii de zi este înscrisă solicitarea Grupului parlamentar al PSD cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, solicitarea de prelungire a termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 - Pl-x 732/2018. Dacă sunt obiecţii cu privire la această solicitare? V-aş ruga.

Gabriel Andronache Nu la acest punct. Am apăsat butonul pentru procedură, domnule preşedinte de şedinţă, puţin mai devreme. Sens în care am rugămintea să-mi permiteţi să invoc art. 35 alin. (2) care spune aşa: "Vicepreşedinţii conduc activitatea Biroului permanent şi a plenului Camerei Deputaţilor, la solicitarea preşedintelui, atunci când este prezent dar nu poate conduce sau în absenţa acestuia, prin decizie a preşedintelui Camerei Deputaţilor". Decizia pe care o am în faţă arată că în perioada 16-24 martie atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor sunt exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei. Pe cale de consecinţă, în opinia noastră, şedinţa trebuie condusă de domnul vicepreşedinte Iordache, prezent aici. Doar dacă, într-adevăr, pe vreo chestiune medicală, dacă nu poate pe vreo chestiune medicală, e o altă discuţie. Dar, altfel, în baza Regulamentului, dânsul ar trebui să conducă. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Stimaţi colegi, Tocmai am avut o şedinţă de Birou permanent în care am stabilit foarte clar - şi domnul vicelider Andronache a participat - în această săptămână, vicepreşedintele de serviciu, respectiv, astăzi, la dezbaterea moţiunii, şi miercuri dimineaţă, la declaraţii, cât şi la plen, este rândul domnului vicepreşedinte Nicolicea. Lucrurile sunt foarte clare, chestiuni clare, stabilite. Aşa că, mai departe, vă rog să continuaţi, domnule preşedinte. (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. V-aş ruga să vă uitaţi şi la timpii la care au fost emise cele două acţiuni. Şi nu cred că decizia pe care o invocaţi dumneavoastră este ulterioară deciziei Biroului permanent de astăzi. Bun. Deci votul asupra solicitării de la punctul 2, şi anume, de... Da, vă rog frumos, domnul Florin Roman. Vă rog să spuneţi obiectul intervenţiei.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Astăzi am primit în scris punctul de vedere al Guvernului, pentru că l-am solicitat, vizavi de...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, v-am rugat să-mi spuneţi, intervenţia este pe...? Procedură? Sau pe ce?

Florin-Claudiu Roman V-am solicitat cuvântul pe procedură, ca preşedinte al Comisiei pentru administraţiei publică, pentru a lămuri şi a aduce la cunoştinţă colegilor un punct de vedere al Guvernului, vizavi de acest proiect de lege. E simplu.

Eugen Nicolicea Nu, încă o dată. Nu avem o dezbatere pe fond. Doi. Când aveţi o intervenţie pe procedură, vă rog, aşa cum a făcut colegul Andronache, să indicaţi articolul care consideraţi că a fost încălcat. Deci v-aş ruga să începeţi cu articolul care consideraţi că a fost încălcat.

Florin-Claudiu Roman Bun. Fiind începutul şedinţei, atunci vă invoc art. 151 alin. (1). Şi vreau să vă informez, stimaţi colegi...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, la art. 151 alin. (1) ce s-a încălcat?

Florin-Claudiu Roman Alin. (3), rectific, îmi cer scuze. E o problemă de ordin personal pe care doresc s-o aduc la cunoştinţă colegilor.

Eugen Nicolicea Bine, probleme... Vă reiterez faptul că, aşa cum am stabilit şi cred că am clarificat, problemele de interes personal vizează mandatul dumneavoastră de deputat.

Florin-Claudiu Roman Da.

Eugen Nicolicea Vă daţi demisia, vă mutaţi în alt grup sau care este altă problemă...

Florin-Claudiu Roman Domnule...

Eugen Nicolicea ... privind calitatea de deputat?

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Nu o să vă...

Eugen Nicolicea Deci... alin. (3): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură" - zice domnul Andronache. Dumneavoastră spuneţi că aveţi "pentru a expune o problemă cu caracter personal" - alin. (5)...

Florin-Claudiu Roman Da.

Eugen Nicolicea ... "care are legătură cu calitatea sa de deputat."

Florin-Claudiu Roman Da.

Eugen Nicolicea În ce fel este afectată calitatea dumneavoastră de deputat?

Florin-Claudiu Roman Deci, în calitate de deputat, domnule preşedinte de şedinţă, vă aduc la cunoştinţă că astăzi am primit, sub semnătura prim-ministrului, Viorica Dăncilă, şi a ministrului justiţiei, Tudorel Toader, punctul... (I se întrerupe microfonul.)

Eugen Nicolicea Da, vă mulţumesc. Vă rog să luaţi loc în bancă. Bun. Deci spun votului dumneavoastră solicitarea ca la punctul 2 să se treacă că este o lege cu caracter deosebit, prelungim de la 45 la 60 de zile. Vă rog să votaţi. Da, vă mulţumesc. 162 de voturi pentru... (Vociferări.) Vă rog să luaţi loc în bancă. Vă dau cuvântul dacă este cazul. Şi nu vă faceţi o problemă. Trebuie să fie puţină ordine. Bun. Deci, cu majoritate de voturi - 161 de voturi pentru, o abţinere -, s-a stabilit că această lege este de o complexitate deosebită. Şi, de asemenea, pe cale de consecinţă, de la 45 de zile, adoptarea tacită se va face la 60 de zile. Cu privire la explicarea votului, aceasta are loc în şedinţele de vot final, ceea ce nu ne aflăm în momentul de faţă. (Vociferări.) Nu, nu, explicarea votului nu se face pe orice vot. Explicarea votului se face pentru... (Vociferări.) Haideţi... Bun. Punctul 3. (Vociferări.) Vă rog să-mi indicaţi articolul din Regulament care spune că această chestiune se face oricând şi pentru orice. (Vociferări.)