13 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 343/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 343/2017; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat.

Florin Iordache Raportul comisiei, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru apărare. Vă rog, doamnă colegă.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru apărare au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget au avizat favorabil acest proiect. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eliminarea din legislaţia aferentă domeniului de apărare a unor neclarităţi care pot conduce la interpretări de aplicare în ceea ce priveşte alocarea fondurilor de investiţii de la buget, astfel încât acestea să poată fi folosite nu doar pentru realizarea lucrărilor de conservare şi securizare a capacităţilor, ci pentru tot domeniul investiţional din industria de apărare, precum şi prorogarea până la 31 decembrie 2018 a datei până la care se pot opera aceste investiţii aflate în curs de derulare. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017, cu amendamentele admise prevăzute în anexă, care fac parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. La articole? Nu sunt intervenţii. Proiectul de lege merge la votul final.