27 iunie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Vom face un vot de control pentru a vedea dacă suntem în cvorum, să putem începe şedinţa de vot final. De acord, da? Să înceapă votul. 230 de voturi. Suntem în cvorum. Dacă liderii grupurilor parlamentare solicită lista colegilor prezenţi? Dacă sunt observaţii? Nu. Începem. I. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98 /2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii - PL-x 94/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Să înceapă votul. 218 voturi pentru, 37 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 - PL-x 331/2018. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Să înceapă votul. 255 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - PL-x 214/2018. Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 235 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere - PL-x 334/2018. Comisia pentru mediu propune adoptarea. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Domnul Zainea. Vă rog, explicarea votului.

Cornel Zainea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. USR a votat pentru această iniţiativă legislativă. În România avem foarte multe decese - 25.000 anual - cauzate de poluarea aerului şi, dacă tot ne-am gândit să limităm emisiile în aer a poluanţilor proveniţi de la instalaţiile medii de ardere, să nu uităm şi de instalaţiile mari de ardere. Greenpeace vorbeşte despre crimele de mediu. În România avem 15 din 28 de termocentrale care funcţionează ilegal. Iar termocentralele României sunt printre cele mai vechi din Europa - 85% din ele sunt mai vechi de 30 de ani, astfel încât trebuie să fim atenţi şi la această sursă de poluare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Alte intervenţii? Nu mai sunt. 5. Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale - PL-x 554/2015. Comisia pentru buget şi comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 156 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, 13 abţineri. Adoptat. 6. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii elene - PL-x 355/2018. Comisia pentru drepturile omului propun adoptarea. Să înceapă votul. 265 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Explicarea votului. Da, domnule Codreanu, vă rog.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Distinşi colegi, Bineînţeles, am votat pentru această iniţiativă legislativă, convinşi de faptul că, după ce săptămâna trecută am votat acea Lege a antisemitismului, astăzi punem o nouă piatră de temelie la ce poate fi numit generic, România, stat exemplu, atunci când vine vorba despre respectarea drepturilor minorităţilor naţionale. Mi-aş dori ca această abordare pe care o avem în interiorul României să se reflecte în exteriorul României, şi cei responsabili cu diplomaţia românească să înţeleagă, să fie mult mai insistenţi atunci când vorbim despre respectarea drepturilor minorităţilor româneşti. Şi, în acelaşi timp, mi-aş dori să fim foarte atenţi, săptămâna viitoare, atunci când s-ar putea să discutăm un nou Proiect de Lege privind declararea Zilei Limbii Ucrainene, ca sărbătoare oficială în România. Pentru că sunt convins că sutele de mii de români din Ucraina s-ar simţi trădaţi, în condiţiile în care ei trec printr-o perioadă extrem de dificilă, iar atitudinea statului ucrainean faţă de ei şi atitudinea statului ucrainean faţă de noi, ca ţară, în ultimul timp, a trădat semne de lipsă de respect. Mi-aş dori să înţelegem că a venit timpul să fim mult mai categorici atunci când ne aşezăm la masa negocierilor şi, de ce nu, să aplicăm, în realitate, una dintre prevederile unei teorii importante a relaţiilor internaţionale, Teoria jocurilor, şi să ajungem în situaţia în care şi România să aibă de câştigat atunci când discută despre situaţia propriei minorităţi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, explicarea votului.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vă mulţumesc, stimaţi colegi, pentru acest vot unanim. Vă mulţumesc şi dumneavoastră, domnule Codreanu, pentru că aţi punctat un lucru cu care noi suntem, practic, pe aceeaşi lungime de undă. Şi noi ne dorim ca drepturile românilor din afara graniţelor să fie simetrice cu drepturile minorităţilor din România. De aceea, este bine să promovăm aceste drepturi în continuare şi să servim ca un bun exemplu pentru ţările din jur. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Mai departe. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice - PL-x 391/2018. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 275 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Explicarea votului. Da, domnule Giugea.

Nicolae Giugea Domnilor colegi, Ca de obicei, majoritatea a evitat momentul de a da o lege care să fie corectă, să fie perfectă. Şi nu am înţeles nici până în momentul de faţă de ce ieri, în comisiile reunite, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură, s-a respins sintagma de experiment, fiindcă nu se poate vorbi numai de activitatea de cercetare şi de scopul educativ. Experimentul există şi, mai mult sau mai puţin cu voinţa noastră, în această dimineaţă am fost cu toţii supuşi unui experiment de atitudine, care sigur nu va ajunge să aibă scopuri ştiinţifice. La intrarea în lift, am văzut un afiş extrem de agresiv, prin care accesul în lift era în exclusivitate pentru parlamentari. Ca să fie un experiment reuşit, trebuia completat cu o instalaţie de deparazitare la intrarea în lift şi un agent sanitar care să dea fiecărui parlamentar o pastilă de Decaris, pentru că se pare că mulţi dintre noi au limbrici şi au atitudini care nu sunt conforme şi corespunzătoare Parlamentului României. Mulţumesc, domnule preşedinte. (Aplauze. Vociferări.)

Florin Iordache Doamna Iurişniţi. Explicarea votului.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc. Actuala lege transpune legislaţia europeană în legislaţia naţională, în baza Directivei 62/2010 a Parlamentului European. Stimaţi colegi, Agenţia Naţională Sanitară Veterinară a venit cu lecţiile nefăcute, au fost nepregătiţi total. Am stat vreo ora şi jumătate în comisiile reunite să facem efectiv nişte experimente lingvistice. De râsul curcilor a fost! Şi nu putem să acceptăm astfel de activităţi, să le spunem lipsite de competenţă. Dacă vrem fără penali în funcţii publice, vrem oameni competenţi în cadrul acestor agenţii, până la urmă. Ne dorim nişte oameni care să fie cu un CV adevărat, competenţi, care să vină cu lecţiile făcute în comisii. Cele 63 de inadvertenţe lingvistice, din traducerea din limba engleză în limba română, au fost cauza acestei ameliorări legislative. Aşa că, vă rog frumos, data viitoare, cei de la Agenţia Naţională Sanitară Veterinară să vină la comisie cu lecţiile făcute, să nu mai pierdem timpul. Mulţumesc.

Florin Iordache Doamna Camelia Gavrilă, Grupul PSD.

Camelia Gavrilă Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Este regretabil că o lege şi corecţia acesteia, făcute cu foarte multă bună-credinţă, devine obiect al dezbaterii politice gratuite, mai degrabă politicianiste şi al ecourilor posteveniment, în condiţiile în care discuţiile din comisie au fost extrem de aplicate, constructive, Dezbaterile au fost şi pe fond, pe chestiuni de esenţă, ştiinţifică, de specialitate. De aceea a fost şi Comisia pentru agricultură. Pe de altă parte, au fost şi chestiuni legate de educaţie, de cercetarea ştiinţifică şi chiar de traduceri. Constatarea este următoarea. S-a întârziat destul de mult această corecţie şi completarea neconformităţilor faţă de directiva de specialitate. Era extrem de important să fie făcută într-o anumită urgenţă. Pe de altă parte, constatăm că sunt disfuncţii şi inabilităţi în traducere şi cred că o concluzie, care s-ar impune şi pentru alte domenii, este aceea că ne trebuie un cod de traducători în fiecare domeniu de activitate, pentru că nu poţi cere medicului veterinar să cunoască perfect limba engleză, după cum nu poţi cere nici traducătorului să aibă abilitatea de a opera cu termeni ştiinţifici, de specialitate. Deci, de aici acest aspect care a ţinut de traduceri şi multe neconformităţi, multe echivocuri s-au explicat în acest aspect. În ceea ce priveşte chestiunea legată de cercetare ştiinţifică, aspect educativ sau experiment, noi considerăm - şi cam acesta a fost şi punctul de vedere al comisiilor reunite - că atunci când vorbim despre cercetare ştiinţifică, experimentul este una dintre metodele prin care cercetarea se poate desfăşura. Putea părea redundant până la un anumit moment repetarea, plus că nu cred că ne mai dorim să se întoarcă de zece ori la comisie, pentru că nu ne aliniem la prevederile Directivei europene. Partidul Social Democrat a dovedit responsabilitate, seriozitate, atât la nivelul Comisiei pentru agricultură, cât şi la nivelul Comisiei pentru învăţământ.

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare - PL-x 573/2017. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, două voturi împotrivă, 71 de abţineri. Adoptat. Domnul Giugea, explicarea votului. Vă rog.

Nicolae Giugea (Vociferări.) Am văzut multe la viaţa mea, stimaţi colegi, aşa că nu mă impresionează treburi de genul acesta! O lege prin care permitem comercializarea unor produse despre care spunem noi că sunt aproape expirate! Dar stau şi mă întreb, ce facem cu acele produse care au intrat în hipermarketuri deja expirate? Da? Cu pulpe care sunt congelate de 20 de ani şi au ajuns pe raftul hipermarketurilor, pe care le vindem aproape expirate. Ce facem când vom ajunge să mâncăm pizza cu salam aproape expirat şi cu brânză falsificată, cu mozzarela falsificată? Ce facem când vom mânca pljeskavica şi mici din salam aproape expirat şi cu toate celelalte produse? Singura soluţie, probabil, să înfiinţăm magazine pentru comercializarea de medicamente second-hand. Acesta este, probabil, viitorul pas pe care îl faceţi dumneavoastră, luând în considerare această economie, zisă socială şi de protecţie. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu mulţumesc. Da, domnule Iancu, vă rog.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, N-aş fi vrut să intervin, dar colegul nostru, care văd că şi-a făcut un obicei în a explica votul - uneori să ştiţi că este mai bine să taci decât să fii ecou... Această lege, stimaţi colegi, a fost promovată de dumneavoastră, de dreapta politicii româneşti. A fost un act legislativ cu care v-aţi lăudat în campania electorală. (Vociferări.) Această lege a produs efectele pe care dumneavoastră nu le-aţi fi dorit. Drept pentru care, Parlamentul o reia şi reglementează. Despre ce vorbim? Vorbim despre risipă alimentară, vorbim despre alimentele care au ajuns la expirare şi care îşi pierd utilizarea dacă nu sunt valorificate într-un registru logistic şi către anumite categorii sociale care nu au altă posibilitate financiară. Prin legea aceasta, dumneavoastră aţi participat la decizie şi aţi observat că se vorbeşte despre o reglementare strictă asupra numărului de zile de la care alimentul în expirare trebuie valorificat, modalitatea în care se valorifică, cine este consumatorul căruia i se adresează, prin ce tip de magazin se face acest lucru şi care este modalitatea concretă în vederea diminuării risipei. Este actul normativ promovat de dumneavoastră, care producea efectele împotriva a ceea ce ne-am propus, iar astăzi, în sfârşit, este reglementat corect. (Aplauze. Vociferări.)

Florin Iordache Domnul Petru Movilă, Grupul PMP. V-aţi găsit cartela? N-aţi găsit-o.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Nu mi-am găsit cartela, dar asta nu înseamnă că nu pot participa la şedinţă. Vreau să vă spun că, în 11 octombrie 2016, Partidul Mişcarea Populară a avut un proiect de lege 90% asemănător cu acest proiect, exceptând posibilitatea revânzării sau vânzării produselor alimentare care sunt în procesul de donare către ONG-uri ori instituţii publice care sunt autorizate de statul român să facă acest lucru. Aş vrea să-i întreb pe preşedintele Comisiei pentru industrii şi pe preşedintele Comisiei pentru agricultură de ce în doi ani un proiect de lege nu a avut măcar un aviz de la o comisie, şi un alt proiect de lege, despre care vorbim, depus cu un mai târziu, deja este proiect de lege? Este ruşinos, pentru că preşedinţii comisiilor ar trebui să respecte munca tuturor colegilor parlamentari. Este inadmisibil ca doi de zile un proiect de lege să nu aibă nici măcar un aviz, să fie repartizat comisiilor. Nu este prima dată când proiecte de legi, nu ştiu dacă neapărat ale opoziţiei, dar ale colegilor parlamentari, stau în comisii şi nu uită nimeni la ele. Este jenant şi ruşinos şi ne merităm soarta, pentru că oamenii râd de noi, pentru că în Parlament se fac giumbuşlucuri, pe care nu ar trebui să le facă oamenii care se duc, promit, candidează şi iau voturi. Sunt foarte supărat pe această procedură. Nu este prima dată când se întâmplă. Referitor la proiectul de lege, ne-am abţinut şi ne vom abţine atât timp cât actul normal, social, uman, de a dona şi de a folosi alimente aproape de perioada de perisabilitate, şi nu care au trecut perioada, deci dăm posibilitatea, prin acest proiect de lege, să fie revândute, comercializate, indiferent sub ce formă. Deja şi-a pierdut sensul de bază acest proiect de lege! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Mai departe. 9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017 - PL-x 229/2018. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 281 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 - PL-x 251/2018. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 276 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. II. Legi organice. Adoptări. 11. Proiectul de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi - PL-x 102/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 279 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 12. Propunerea legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Pl-x 365/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 177 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 77 de abţineri. Adoptată. Explicarea votului. Vă rog, domnule Benga.

Tudor - Vlad Benga Bună ziua, dragi colegi. Indiferent că această clădire se numeşte Palatul Parlamentului sau Casa Poporului, această clădire trebuie să fie a poporului, şi cetăţenii ar trebui să aibă acces neîngrădit aici. Din păcate însă, de ceva vreme, vă baricadaţi în această clădire... (Vociferări.) ... nu ne-aţi permis de-a lungul timpul nici măcar să aducem cetăţeni la balcoanele acestea, iar aceste balcoane sunt aici tocmai pentru ca cetăţenii să vadă ceea ce se întâmplă - şi acesta a fost un lucru destul de deliberat. Acum, aţi ajuns să interziceţi şi accesul colegilor noştri în Parlament... Ce se întâmplă? (Vociferări.) La final, nu o să puteţi să vă baricadaţi la nesfârşit. Oamenii înţeleg ce se întâmplă în această clădire. Veţi tot încerca să ne limitaţi fiecare manieră de protest pe care o avem. Mai rămâne să nu ne mai permiteţi nici nouă, parlamentarilor, accesul în această clădire. Oameni buni, treziţi-vă! (Vociferări.) Nu puteţi să fugiţi şi să sfidaţi poporul acesta la nesfârşit! (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Roman, explicarea votului.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prin legea adoptată astăzi cârpim, nu rezolvăm problema. Cei care umblă... (Vociferări.) Poftiţi?

Florin Iordache Vă rog, continuaţi. Nu dialogaţi cu sala!

Florin-Claudiu Roman Domnule Gerea, nu vreau să vă răspund de la microfon. Nu stau eu în căruţa PSD, staţi dumneavoastră acolo! Dacă vă vine, asta este! Stimaţi colegi, Dacă nu rezolvăm problema cu Legea arhivei, nu vom rezolva vreodată problema de fond. Cei care merg pe la Ministerul Dezvoltării, cei care merg pe la Ministerul Agriculturii, cei care merg pe la ministerele unde se depun proiecte în 3, 4, 5 exemplare, pentru că aşa le cere legea votată de Parlament, vom observa că vor avea probleme cu acest spaţii de depozitare. Practic, toate spaţiile sunt ocupate, supraaglomerate şi, din păcate, a apărut un accident de muncă, tocmai din cauza faptului că acele căi de acces erau blocate şi o persoană a ajuns în spital cu răni foarte grave. Se zbate între viaţă şi moarte, pentru că apar astfel de probleme. Rugămintea către majoritate este să dea drumul acelui proiect de lege privind arhivele. Stă de 4 ani, dacă ştiu eu bine, blocat în comisii şi cred că, dacă vom rezolva acest proiect de lege, cu siguranţă nu va mai fi nevoie să căutăm soluţii de a cârpi o situaţie sau alta. Vă mulţumesc. Domnule Gerea, la ordin, în piaţă!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. 13. Şi ultimul punct pe ordinea de zi - moţiunea simplă iniţiată de 50 deputaţi. Să înceapă votul. 120 de voturi pentru, 153 de voturi împotrivă, o abţinere. Moţiunea a fost respinsă. Mulţumesc. Domnul Bode, explicarea votului. Îi invit pe colegi la şedinţa Biroului permanent. La ora 14,00 începe plenul reunit.

Lucian Nicolae Bode Dragi colegi, Este foarte important acest sector. Vreau să-mi acordaţi doar două minute, regulamentar. Deputaţii PNL au votat pentru adoptarea acestei moţiuni simple. Cred că ştiţi că, după 16 luni de guvernare PSD-ALDE, 3 prim-miniştri, 3 miniştri ai transporturilor, sectorul infrastructurii de transport, pe toate cele 5 moduri de transport, se află în derivă. După 16 luni de guvernare PSD-ALDE, aţi reuşit performanţa să daţi în folosinţă doar 15 kilometri de autostradă nou-construiţi, şi aceştia finalizaţi în 2016. În schimb, avem muzee în aer liber, tronsoane de autostradă finalizate, dar care nu sunt date în folosinţă din cauza incompetenţei celor care conduc Ministerul Transporturilor, astăzi. Vă dau câteva exemple, de care vă întreabă românii, sunt convins, zilnic: autostrada Transilvania, Tronsonul 3 - Gilău-Nădăşelu - 8,7 km finalizaţi, dar nu sunt daţi în folosinţă, pentru că lipseşte un pod; autostrada Lugoj-Deva, Loturile 3 şi 4 - finalizaţi 90%, fisuri în corpul autostrăzii, lipseşte, de asemenea, Nodul Holdea; autostrada Sebeş-Turda, Tronsoanele 3 şi 4 - 30 de km finalizaţi, dar recepţia este amânată de mai multe ori din cauza unor vicii de construcţie. Vă întreb, domnule ministru, cum este posibil ca în timpul dezbaterilor de luni să afirmaţi aici, în legătură cu autostrada Comarnic-Braşov, că Ministerul Transporturilor nu a avut niciun contract, niciun acord cu Banca Mondială, că nu avem niciun fel de obligaţie contractuală, politică şi diplomatică pe acest subiect? În condiţiile în care - domnule Tudose, aţi plecat - pe site-ul Guvernului - aici sunteţi - în 15 noiembrie 2017 apare următorul anunţ: "Guvernul a adoptat astăzi, printr-un Memorandum, acordul de principiu pentru contractarea unui împrumut de la Banca Mondială, în vederea construirii Ploieşti-Braşov...". Aşadar, aţi compromis şi acest proiect vital pentru economia României. Domnule ministru, cum este posibil ca pentru autostrada Sibiu-Piteşti să faceţi aceeaşi greşeală ca şi pentru autostrada Lugoj-Deva, în privinţa evaluării impactului asupra mediului, compromiţând astfel finanţarea europeană a singurului tronson care lipseşte din Coridorul IV Pan european? Închei. Domnilor guvernanţi, Nu autostrăzile gonesc investitorii, ci lipsa lor îi ţine departe de ţara noastră şi de regiunile care, pentru a se dezvolta, au nevoie de prezenţa lor ca de oxigen. Faptul că 50 de colegi au semnat moţiunea şi 120 au votat în favoarea ei, pentru ca actuala conducere a Ministerului Transportului să facă un pas în spate, ar trebui să vă dea mult de gândit. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Închidem şedinţa. Mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,34.