5 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern (PL-x 234/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern; PL-x 234/2017; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru industrii. Domnul Iulian Iancu. Vă rog, prezentaţi raportul comun.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cele două comisii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat. Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, precum şi faptul că Senatul a adoptat proiectul de lege, un proiect care îşi propune să proroge termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, pentru a permite integrarea tuturor propunerilor Comisiei Europene. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Florin Iordache Intervenţii? Grupul PSD. Domnul Ciuhodaru. Vă rog. Numai puţin, da... Păi, s-a prezentat raportul. Este procedură de urgenţă, un vorbitor de grup... Grupul PSD. Dumneavoastră...

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Chiar eu sunt iniţiatorul Legii nr. 207/2016 care avea drept scop reglementarea unei probleme importante de sănătate publică. Pe de o parte, creşterea ratei alăptării, pentru că se ştie că în România tot mai multe mame renunţă la alimentaţia la sân, şi din acest punct de vedere sunt efecte negative asupra dezvoltării copiilor, de la scăderea imunităţii până la malnutriţie sau probleme legate de obezitate. Pe de altă parte, vorbeam despre oprirea acelei reclame agresive, tocmai la aceşti substituenţi de lapte matern. Acesta este al doilea punct, legat de acest proiect de lege. Sunt convins că o astfel de lege este extrem de importantă în ceea ce priveşte nutriţia copilului şi stoparea reclamei agresive ar fi trebuit să fie promovată. Dar pot să înţeleg, pe de o parte, şi cerinţele Uniunii Europene, pentru a nu se intra într-un blocaj în ceea ce priveşte comercializarea acestor produse. Eu cred că este o soluţie optimă în acest moment şi insist încă o dată că educaţia pentru sănătate, educaţia nutriţională, promovarea sănătăţii mamei şi copilului trebuie să fie un obiectiv, de altfel cum este scris şi în Programul nostru de guvernare, consfinţit în această lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP. Domnul Movilă Petru. Vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Sigur, sunt argumente corecte, sănătoase, le-a expus şi antevorbitorul meu, însă nu înţeleg de ce este nevoie de 36 de luni ca să corectăm o lege a Parlamentului României cu directive, recomandări ale Comisiei Europene? 36 de luni! Este aberant! Cred că în spatele acestei prelungiri se ascund alte lucruri, alte interese, n-aş putea spune neapărat neputinţă sau rea-voinţă. Dar să nu validăm o lege despre care toată lumea spune că este necesară - mame, nutriţionişti, neonatologi, ce vreţi dumneavoastră -, şi noi să stăm 36 de luni cu o lege necesară pentru România. Este ruşinos! Grupul Partidului Mişcarea Populară se va abţine.

Florin Iordache Mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, mâine la ora 12,00.