3 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 736/2018) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 12 avem Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Este vorba de PL-x 736/2018. Raport comun, Comisia pentru muncă şi Comisia juridică. Cine prezintă raportul? Vă rog. Din partea Comisiei juridice. Vă dau eu raportul, doamnă. Avem 49 de amendamente admise. Vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, prin adresa PL-x 736/2018 din 5 decembrie 2020, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 28 noiembrie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 30 octombrie 2020. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 3 noiembrie 2020. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii sesizate în fond, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Doamna Oana Bîzgan. Vă rog.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colege, Dragi colegi, Statul, prin sistemul de protecţie a copilului, este sau ar trebui să fie părintele temporar al acestor copii care - din diverse motive, care niciodată nu sunt din vina lor - nu pot să trăiască lângă părinţii biologici. Pentru mulţi dintre aceşti copii însă statul devine părinte permanent, un părinte incapabil să-i iubească şi să-i îngrijească aşa cum fiecare copil merită şi ar trebui să fie îngrijit, asta în timp ce părinţii care îi doresc şi îi aşteaptă de ani de zile nu reuşesc să treacă prin acest proces şi prin aceşti paşi enormi în calea adopţiei. Adopţia este de multe ori un perete de sticlă care cu greu poate fi spart, dar astăzi avem şansa să-l subţiem şi sperăm că prin votul nostru, al tuturor, astăzi, să transmitem clar mesajul că fiecare copil nu numai că are dreptul la o familie, dar trebuie să trăiască într-o familie permanentă, iar statul trebuie să se ocupe de ei doar temporar. Prin acest proiect legislativ dăm semnalul, în România, că pentru prima dată nu ne mai uităm la aceşti copii ca la nişte dosare cu şină, ci ca la nişte copii cu suflete care trăiesc, respiră, suferă în fiecare zi, în timp ce noi ezităm să facem dreptate pentru aceşti copii. Vă rog, dragi colegi, să dăm un vot pozitiv astăzi pentru această lege atât de aşteptată şi atât de necesară. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PSD, doamna ministru Roxana Mînzatu. Te rog, Roxana.

Roxana Mînzatu Stimaţi colegi, Votăm astăzi o lege extrem de importantă şi aşteptată, o lege prin care scurtăm timpul de şedere al copiilor în sistemul de protecţie a copilului, prin care facilităm mult procedura adopţiei, o lege prin care familiile care caută un suflet pe care să-l ocrotească, să-l crească, să-l îngrijească vor putea găsi acest copil sau poate mai mulţi fraţi, printr-o procedură mult mai puţin birocratică. Vreau să subliniez că votăm astăzi o lege care în primul rând se bazează pe propunerea Guvernului PSD, a Ministerului Muncii, o propunere de lege iniţiată în septembrie 2018, o lege îmbunătăţită cu multe amendamente de colegi parlamentari din toate grupurile politice, şi le mulţumesc. Am participat şi eu la dezbateri pe tema aceasta, şi la Braşov, şi la Bucureşti, ştiu că este o lege în care multe decizii de simplificare au fost dezbătute îndelung, pentru că este o lege sensibilă, în care interesul copilului de a fi în familia biologică, chiar atunci când familia biologică pare să nu fie dispusă să-l primească sau să-l ţină, sau de a-l duce către adopţie. E este o dezbatere care întotdeauna a stârnit extrem de multe controverse. Dar iată că după doi ani, doi ani lungi, reuşim să ajungem la un consens pe îmbunătăţirile pe care le aducem la această lege. Şi pentru că pentru mine se încheie activitatea în Parlament, aş vrea să spun către copiii din sistemul de protecţie a copilului, către părinţii care doresc să adopte, către toţi cei care se gândesc la soarta acestor copii - şi sunt 50.000 de copii în sistemul de protecţie a copilului şi mult prea puţin adoptaţi - că, totuşi, în aceşti patru ani guvernele României, Parlamentul, ca instituţie, lasă în urmă nu doar o lege care simplifică procedura adopţiei, dar şi un proiect care ar putea fi replicat de guvernele viitoare, prima Cameră, proiect cu fonduri europene, prin care cu 20 de milioane de euro organizaţii neguvernamentale, direcţii de protecţie a copilului au putut lua bani europeni ca să ajute copiii care după 18 ani ies din centre şi cel mai mare proiect finanţat din Fondul Social European - "TEAM - UP", dedicat asistenţilor maternali. Un proiect de 560 de milioane de euro, care susţine angajarea de noi asistenţi maternali şi care până la uurmă este tot un ajutor - ca cei mici sau copiii din sistemul de protecţie a copilului să iasă din centre şi să se ducă în grija asistenţilor maternali. Sunt fapte, se poate face mult mai mult, dar le mulţumesc colegilor din PSD pentru sprijin, pentru această lege, că am reuşit să o scoatem astăzi. Mulţumesc, Simonis Alfred, mulţumesc domnului Halici, mulţumesc domnului preşedinte al Comisiei pentru muncă şi... (Vociferări.) Nu sunt Ceauşescu, nu! Vreau doar să fie ştiut că mulţumesc Oanei Bîzgan pentru că s-a luptat atât de mult pentru ca această lege, astăzi, să fie votată. Sunt sigură că va avea unanimitate. Tuturor colegilor parlamentari, toată aprecierea pentru susţinerea acestei legi. Şi domnului Roman!

Florin Iordache Da. Din partea Grupului PNL, domnul Dobrovie. Vă rog. Şi apoi Grupul UDMR. Da, doamnă, vă dau cuvântul.

Matei-Adrian Dobrovie Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este, într-adevăr, o lege foarte importantă şi foarte bună. Am contribuit şi eu la Legea privind protecţia copilului, Legea nr. 272, îmbunătăţirea acesteia. Legea nr. 273 privind adopţia practic este complementară cadrului legal privind protecţia copilului şi avem, într-adevăr, în continuare peste 50.000 de copii în acest sistem de protecţie. Este important ca aceşti copii să ajungă cât mai repede într-o familie, cel mai bun mediu de educare şi de creştere a acestora, şi în acest sens evident că nu e suficient dezinstituţionalizarea centrelor rezidenţiale. Trebuie să găsim modalităţi de a încuraja cât mai multe familii să adopte şi astfel să facem mai uşor procesul care până acum a fost de multe ori prea complicat, prea birocratic, prea multă vreme a durat ca aceste planuri individuale de protecţie să aibă ca finalitate, până la urmă, adopţia sau reintegrarea copilului în familia biologică, dacă acest lucru este posibil. De asemenea, era extrem de important să fie introduse nişte sancţiuni pentru directorii de DGASPC-uri care nu fac la timp aceste proceduri. În multe cazuri trece mai mult de un an sau de şase luni, un an şi nu se întâmplă mai nimic, aceşti copii rămân blocaţi în sistem până la vârste înaintate, şi din acest motiv era foarte important să existe sancţiuni în lege, încât astfel de cazuri să nu se mai repete şi aceşti copii să aibă, practic, dreptul recunoscut la o dezvoltare armonioasă în familie. Mă bucur că avem posibilitatea să votăm acest proiect şi sper ca pe viitor să mai aducem îmbunătăţiri. Nu e suficient să încurajăm, avem nevoie de un număr mare de asistenţi maternali, avem nevoie de un număr important de familii care să adopte. Trebuie să le încurajăm, şi acest lucru trebuie să însemne că statul şi societatea trebuie să valorizeze plasamentul familial şi adopţia ca soluţii nobile. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Din partea Grupului UDMR, doamna deputat Csép. Vă rog. Repet. Toate proiectele care se lucrează şi se dezbat acum în comisii şi pentru care vor sosi rapoartele, şi sunt incluse pe ordinea de zi, până la finalizarea lucrărilor, le vom dezbate. Continuăm. O rog pe doamna deputat Andrea Csép, din partea Grupului UDMR, la dezbateri generale. Vă rog, doamnă deputat.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Zile întregi, săptămâni întregi, chiar şi luni întregi până când familia care vrea să adopte un copil în România ajunge la primul pas. Primul pas care se termină cu un certificat primit din partea DGASPC-ului, din partea comisiilor, un certificat de care depinde viitorul unui copil, a mai multor copii lăsaţi în grija statului şi viitorul unei familii care se dezvoltă. După aceea, telefoane aşteptate din partea părinţilor adoptatori, telefoane care nu sună, telefoane care nu vin din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi momente în care, în sfârşit, primeşti un mesaj, prin care eşti anunţat că: "Am găsit un copil, un copil care ar fi perfect pentru tine, un copil de care ai nevoie, în urma celor descrise de tine". După aceea vin întâlnirile. În perioada aceasta ştim foarte bine că, din cauza epidemiei, aceste întâlniri sunt mai puţine, pentru siguranţa copilului, pentru siguranţa familiilor. Aceste întâlniri, după ce se întâmplă, totuşi se pot ivi neînţelegeri, nepotriviri, şi familia iarăşi aşteaptă. Şi aşteaptă iarăşi nu luni de zile, ci ani de zile, ani de zile în care aceşti copii rămân tot în grija statului, în loc să crească într-o familie iubitoare. Prin această lege, stimaţi colegi, la care am lucrat împreună cu toţi colegii din celelalte partide, şi le mulţumesc pentru sprijinul pe care l-am avut şi eu pe amendamentele mele depuse, cred că facem un pas foarte important pentru mulţi români, pentru multe familii din România, pentru că sunt multe persoane care aşteaptă să crească un copil şi sunt mulţi copii care trebuie să crească într-un mediu sănătos - familia. Şi să nu uităm, copilul nu este o haină care ne place, şi după aceea o aruncăm dacă nu ne mai place, ci interesul copilului trebuie să fie întotdeauna în faţa noastră - ceea ce am ţinut cont când am modificat această lege şi am discutat despre această propunere legislativă. Aşa că, stimaţi colegi, vă îndemn să votaţi acest proiect de lege, să ajutaţi părinţii care aşteaptă să adopte un copil şi să oferim un viitor mai sănătos acestor copii lăsaţi în grija statului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului USR, faceţi legătura cu domnul deputat Iulian Bulai.

Iulian Bulai Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Mă bucur că după 4 ani de luptă pentru copii şi drepturile copiilor fără părinţi, din centre, am ajuns aici. Acest proiect legislativ aduce multe îmbunătăţiri situaţiei de faţă. Se reduc termenele de aşteptare. Se elimină gradele de rudenie până la care se poate solicita acordul pentru darea spre adopţie a unui copil. Sunt multe lucruri bune care se întâmplă odată cu adoptarea acestui proiect de lege. Pe de altă parte, să nu ne ascundem după deget şi să vorbim şi despre subiectul fierbinte în această speţă, a adopţiilor, şi a unei legi care ar trebui să se adreseze şi celor în jur de 3.000 de copii din România, declaraţi adoptabili, care sunt fie de o anumită etnie, fie au anumite deficienţe, handicap, care nu vor fi niciodată adoptaţi în România şi care sunt condamnaţi să aibă o copilărie fără afecţiune şi o viaţă fără familie, în absenţa curajului Parlamentului României de a-şi asuma adopţii internaţionale pentru copiii care nu îşi găsesc o familie în România. Cel mai important este ca fiecare copil să ajungă într-o familie, chiar dacă această familie nu este în România şi părinţii nu sunt nici etnici, nici cetăţeni români. La 30 de ani de la Revoluţie şi de la abuzurile care s-au comis faţă de zeci de mii de copii, în orfelinatele din România, noi, ca Parlament, ar trebui să avem curajul să ne asumăm şi acest amendament - adopţii internaţionale pentru copiii greu adoptabili din România, către cuplurile de părinţi care nu sunt nici etnici, nici cetăţeni români. Acest lucru nu se întâmplă. Majoritatea de faţă - PSD - a vrut să ţină chinuiţi aceşti copii şi fără un drept la familie. Sper ca în majoritatea care se va constitui odată cu noul Legislativ să putem face dreptate şi acestor copii care acum sunt condamnaţi la lipsa unei familii şi la lipsă de afecţiune. Să fie într-un ceas bun această lege şi să lucrăm pentru a o desăvârşi în următorul Legislativ, dând o şansă copiilor greu adoptabili, prin adopţii internaţionale! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Întreb dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Avem 22 de amendamente respinse. Dacă se susţine vreunul? Nu. Avem 49 de amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 49 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.