20 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 387/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 34. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; Pl-x 387/2018. Dacă iniţiatorii doresc? Nu doresc. Comisia pentru administraţie ...

Bogdan-Ionel Rodeanu Da.

Florin Iordache A, domnul Rodeanu. Păi, nu v-aţi... Nicio problemă! Vă rog, am întrebat. Vă rog, domnule Rodeanu.

Bogdan-Ionel Rodeanu Înainte de a depune acest proiect, am studiat fenomenul de migraţie. Şi acolo, în urma studiilor făcute, am văzut că România nu este afectată numai de o migraţie spre exterior, spre celelalte state ale Uniunii Europene, cât şi suportă un fenomen migraţionist interior foarte interesant. Şi am văzut, am analizat şi am regăsit foarte mulţi cetăţeni care au plecat din centrele urbane mari spre centrele urbane mai mici. Acolo au găsit acelaşi confort în ceea ce priveşte serviciile sociale de care beneficiază, dar şi o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte relaţiile cu administraţia publică locală. Şi discutăm acum despre municipii, municipii de rang II, în jurul cărora se observă o dinamică economică mult mai accentuată ca în centrele urbane mari. Şi privind această situaţie, pusă într-un context al următorului exerciţiu financiar 2020, în care cooperarea regională este unul dintre punctele importante de eligibilitate pentru a atrage finanţări europene, împreună cu ceilalţi iniţiatori am sugerat şi am pus în context legislativ această iniţiativă. În principiu, municipiile de rang II pot dezvolta zone metropolitane - pe vechile prevederi legale doar cele de rang I puteau face acest lucru - ceea ce, în momentul de faţă, după ce această lege va fi promulgată, le va oferi acel confort informal de a discuta cu celelalte localităţi din jurul lor, de a construi planuri de dezvoltare metropolitană, care, la rândul lor, devine clar, în expunerea de motive, în raport de necesitate, identifică probleme şi totodată propun şi soluţii. Toate acestea, pentru a putea să absorbim mai multe fonduri şi toate acestea pentru a intensifica relaţiile dintre municipiile de rang II şi localităţile perimetrale acestora. Discuţiile care au avut loc în ceea ce priveşte amendamentele care au venit la acest proiect legislativ s-au finalizat cu un acord cu reprezentanţii Guvernului. Proiectul a primit avize favorabile şi un raport favorabil din partea Comisiei pentru administraţie publică. (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Comisia pentru administraţie? Vă rog, doamnă.

Mariana-Venera Popescu Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa Pl-x 387/2018, din 17 septembrie 2018. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Consiliului Economic şi Social a avizat favorabil. Guvernul susţine adoptarea, cu observaţii şi propuneri de amendamente. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea localităţilor de rangul II, respectiv a municipiilor de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi, în categoria unităţilor administrativ-teritoriale de bază care pot crea, împreună cu localităţile urbane şi rurale învecinate, parteneriate voluntare, în scopul înfiinţării de zone metropolitane. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 30 octombrie 2018. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc, doamnă. La dezbateri generale, domnul Benga, USR. Şi se pregăteşte domnul Leoreanu.

Tudor - Vlad Benga Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul acesta de lege este foarte bine venit, pentru că zonele metropolitane sunt critice pentru potenţialul de dezvoltare şi pentru parcursul de dezvoltare. Pentru că, ce se întâmplă, e foarte important să putem crea condiţii, astfel încât o cât mai mare parte din populaţie să acceseze serviciile specifice zonelor urbane, şi includerea municipiilor de rang II aici şi posibilitatea de a-şi potenţa amprenta urbană cu localităţile din jur este foarte importantă. Vreau să atrag atenţia la o statistică - una la mână - legată de spargerea urban-rural din România, care în momentul de faţă este la 55-45 şi, cu excepţia Sloveniei, nu există nicio ţară din Europa dezvoltată care să aibă raportul urban-rural mai mic de 68-32. Iar ceea ce înseamnă facilităţile noastre pentru concentrarea, pentru dezvoltarea zonelor metropolitane pentru, cumva, creşterea accesului la zonele urbane a locuitorilor din rural, facilitează accelerarea dezvoltării. Mai mult decât atât, ţin să precizez şi următorul lucru. Există un raport al Băncii Mondiale, din cadrul ultimilor doi ani, legat de oraşele-magnet din România, care, desigur, se referă, în principal, la zonele metropolitane din jurul marilor oraşe care, mă rog, concentrează mai bine de trei sferturi din PIB-ul României, dar, într-o măsură similară facilitând dezvoltarea zonelor metropolitane din jurul oraşelor mici, a municipiilor de rang II, putem să creăm un efect similar. Mulţumesc frumos. Grupul USR va vota pentru acest proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul PNL. Domnule Leoreanu, vă rog. Şi apoi domnul Ciuhodaru.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este un proiect de lege bun, care aduce, mai mult, în această fază, un salt cantitativ, în sensul că includerea localităţilor de rang II, a municipiilor de importanţă interjudeţeană, judeţeană şi includerea acestora în reţeaua localităţilor care pot deveni unităţi administrativ-teritoriale care să creeze, împreună cu zonele periurbane, - UAT-uri urbane, rurale - o zonă metropolitană, este un lucru bun. Pentru că în aceste localităţi funcţionează spitale, unităţi şcolare, servicii de evidenţă informatizată a populaţiei care deja deservesc cetăţenii din zona acestor localităţi. Este foarte importat că se creează o zonă informală, este foarte important că se creează parteneriate voluntare. Din păcate, şi calitativ ar trebui făcut un pas spre o funcţionare mai bună a acestor zone metropolitane. Ele funcţionează foarte greu şi la nivelul localităţilor de rang I. În multe cazuri sunt aproape nefuncţionale, iar în altele activităţile se desfăşoară foarte greu, existând mai mult o pondere în dezvoltarea unor proiecte sociale. Sperăm ca, din 2020, atunci când pot fi asigurate şi mecanisme de finanţare a acestor zone metropolitane, acestea să devină eligibile, să poată să atragă fonduri privind dezvoltarea acestor microregiuni, să asigurăm şi acest salt calitativ. Dar, aşa cum vă spuneam, este un prim pas şi Grupul Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor va vota pentru susţinerea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Ciuhodaru şi se pregăteşte domnul Simionca.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Social Democrat susţine orice înseamnă dezvoltare şi, practic, aici se şterg acele diferenţe între centrele de rang I şi centrele de rang II şi sper ca odată pus în practică chiar să reprezinte o sursă de investiţii. Suntem prima Cameră sesizată şi sper ca acelaşi lucru să se întâmple şi la Senat. Şi sper ca acest proiect de lege să aibă şi rezultate practice, pentru că am văzut zone metropolitane care încă nu sunt la fel de eficiente; şi Iaşiul este, din păcate, una dintre ele. Orice înseamnă un pas bun pentru fiecare cetăţean trebuie votat. Vă mulţumesc pentru susţinerea acestui demers legislativ.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Simionca, vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Un proiect bine-venit, eu sunt unul dintre iniţiatorii şi susţinătorii acestui proiect legislativ, ajută la dezvoltarea zonelor metropolitane şi Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară îl va susţine. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Avem şase amendamente admise. Dacă la titlul legii aveţi intervenţii? Nu. Articolul I? 3 marginal? 4? 5? 6 marginal? Rămâne la votul final, mâine la ora 12,00. Acum urmează nişte respingeri.