22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 216/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate - PL-x 216/2018; procedură de urgenţă. Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog.

Florin Iordache Domnul Bejinariu, vă rog, prezentaţi raportul comun - Comisia pentru apărare şi Comisia de politică externă.

Eugen Bejinariu Mulţumesc, domnule preşedinte. Voi fi foarte scurt. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 11 aprilie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 113 din 21 februarie 2018. Despre obiectul de reglementare am făcut precizări mai devreme. În conformitate cu dispoziţiile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru politică externă şi cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din 9 mai 2018. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu amendamentele admise, prezentate în anexă, parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Grupul PNL, domnul Raeţchi.

Ovidiu Alexandru Raeţchi Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Un proiect cu măsuri utile, pe care îl vom susţine - ne gândim la faptul că va duce la o simplificare importantă a birocraţiei, prin faptul că persoanele care au împlinit 25 de ani vor beneficia de paşapoarte cu o valabilitate de 10 ani şi, dacă ne gândim la cozile interminabile din vară de la Paşapoarte, aceste măsuri vor aduce beneficii. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul deputat Szabó Ödön, Grupul UDMR. Vă rog. Apoi, doamna Cristina Dinu.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Încep prin a vă spune că vom susţine această iniţiativă legislativă şi o vom vota, deşi avem o iniţiativă proprie care era anterioară acesteia, este pe ordinea de zi - este vorba despre PL-x 190/2018 - a fost adoptată prima în Senat, are acelaşi text, aproape identic cu PL-x 216/2018 şi trebuie să spun că totuşi rolul Parlamentului cu toţii ar trebui să-l susţinem. Dacă un grup parlamentar vine cu o iniţiativă legislativă, iar ulterior ea este aproape identic copiată de Guvern, atunci de ce mai avem nevoie de Parlament. Deci vom susţine, pentru că este o iniţiativă bună, Dar solicităm, totodată, ca în perioada următoare, dacă un grup parlamentar - şi legea noastră este susţinută de toate partidele şi a fost votată în unanimitate în Senat - a fost în ultima fază acceptată de noi, pentru că este o urgenţă, în sensul în care acei români care sunt în străinătate şi vin acasă în vacanţă să poată să-şi realizeze paşapoartele, în perioada următoare - din acest motiv am acceptat ca procedura să fie regândită în acest fel, dar vom solicita mâine ca pe ordinea de zi, imediat după acest punct, să ajungă şi proiectul nostru, PL-x 190/2018, pentru a se vedea conexiunea dintre cele două legi, acceptând că aceea va fi respinsă şi aceasta susţinută. Deci vă rog o mai mare atenţie în acest sens. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Cristina-Elena Dinu. Nu este. Doamna deputat Mirela Furtună.

Mirela Furtună Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să felicit Guvernul pentru iniţierea acestui proiect de lege. Este mai mult decât bine-venit. Chiar dacă prevede mai multe modificări, faptul că va creşte perioada de valabilitate a paşaportului simplu electronic, de la 5 la 10 ani, este pentru mine cel mai important. Vom putea astfel creşte calitatea încă unui serviciu public oferit românilor. Ţin să vă reamintesc cozile interminabile la paşapoarte, care se formează în preajma sărbătorilor şi în perioadele de vacanţă, în special vara. Aceste situaţii, rezolvate de multe ori prin improvizaţii de moment, au creat nemulţumiri şi frustrări, că statul român nu poate asigura un serviciu de calitate în această privinţă. Adoptând acest proiect, se va putea începe un proces de fluidizare a activităţii de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi, bineînţeles, vor scădea şi costurile eliberării lor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea colegilor? Nu mai sunt. Avem 28 de amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 până la 20. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 21 la 28? Nu. Rămâne la votul final, mâine dimineaţă. Şi domnul Tîlvăr. Înţeleg că prezentaţi dumneavoastră.