22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL-x 104/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice - PL-x 104/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Domnul Cupă Ion, preşedintele Comisiei pentru mediu. Domnule Cupă, vă rog, raportul Comisiei pentru mediu. Aveţi 3 amendamente admise.

Ion Cupă Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, transmis cu adresa PL-x 104 din 12 martie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, în vederea stabilirii unui termen corelat obligaţiei autorităţilor publice centrale competente de a emite derogări, în scopul evitării unor pericole la sănătatea şi securitatea publică, respectiv a unor eventuale pagube materiale cauzate de suprapopularea unor specii - de exemplu, urşii din judeţele Braşov, Covasna, Harghita - pentru menţinerea echilibrului natural între specii şi pentru conservarea biodiversităţii, precum şi al sancţionării nerespectării acestui termen. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în data de 5 martie 2018. La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii şi avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din data de 8 mai 2018. La dezbaterea proiectului de lege a participat, ca invitat, domnul Eugen Uricec, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului. În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - un vot împotrivă şi o abţinere - să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu amendamente admise redate în Anexa la prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Intervenţii? Doamna deputat Tudoriţa Lungu, Grupul PNL. Vă rog, doamnă deputat. Se pregăteşte domnul deputat Cornel Zainea.

Tudoriţa Lungu În urmă cu 11 ani, statul român adopta Directiva Comisiei Europene "Habitate şi specii." În acest interval de timp, de la transpunerea Directivei europene, Executivul român a recurs la excepţii, introducând astfel cotele anuale de vânătoare. Prezentul proiect de lege intervine asupra derogării, instituind-o anual şi ori de câte ori este nevoie. Această sintagmă deschide practic uşa abuzurilor. Mai mult decât atât, această schimbare a derogării vine în contradicţie cu directiva amintită mai sus, adoptarea acestei schimbări putându-se constitui într-un motiv de declanşare a procedurii de infringement. Aceste derogări trebuie stabilite punctual, în situaţii excepţionale, justificate şi documentate în mod temeinic. Pentru toate aceste considerente, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege.

Florin Iordache Domnul deputat Cornel Zainea. Se pregăteşte domnul deputat Simion Eduard. Vă rog, domnule deputat.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum a spus şi colega de la PNL, ursul carpatin este o specie protejată prin lege de Uniunea Europeană. Acum, ştiu că în România există foarte mulţi vânători care sunt dornici să iasă la vânătoare şi să răpună ursul, dar trebuie să specificăm că nu suntem pentru punerea în balanţă viaţa oamenilor cu viaţa urşilor. Este clar că, atunci când viaţa omului este pusă în pericol, oamenii trebuie să aibă prioritate. Dar, totuşi, această derogare dă clar drumul la abuzuri. Este cumva absurd să stabilim o derogare care se instituie anual, în loc să se decidă doar în situaţii de urgenţă, mai ales în condiţiile în care în România nu avem un recensământ care să ne spună clar care este populaţia de urşi. Am auzit nişte cifre ameţitoare - 15.000 de urşi. Noi credem că se exagerează. Aşadar, solicităm mai multă responsabilitate. Vom vota împotriva acestei legi. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Grupul PSD, domnul deputat Lucian-Eduard Simion. Vă rog.

Lucian-Eduard Simion Stimaţi colegi, Aici nu este vorba numai despre urşi. Este vorba şi despre animalele care, în momentul de faţă, realizează un dezechilibru de specii şi în alte zone - de exemplu, în Delta Dunării; discutăm despre mistreţi, discutăm despre şacali. Faptul că, atribuţia principală, în sarcina Ministerului Mediului, constă în realizarea de studii atât pentru stabilirea cotei de vânătoare, cât şi, în particular, pentru a stabili cotele de extracţie, în vederea echilibrării de specii, nu ajută cu nimic, dacă nu are posibilitatea realizării acestor derogări, pentru că nu facem decât să înregistrăm aceste dezechilibre de specii fără a avea posibilitatea de a acţiona acolo unde este nevoie, în situaţii de urgenţă. Aşa cum prevede şi proiectul de modificare a legii, acest lucru se va face doar în condiţiile în care nu se găseşte o altă variantă, una acceptabilă. Deci modificarea aceasta vine şi realizează posibilitatea ca Ministerul Mediului, în situaţii de urgenţă, să dea derogări, pentru a se realiza acest echilibru de specii. PSD va vota acest proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Korodi. Vă rog, domnule ministru.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Instrumentele pe care trebuie să le aibă un stat, în vederea protejării speciilor protejate, trebuie să fie multiple. Chiar planurile de management care sunt pentru speciile protejate definesc foarte clar câteva instrumente foarte importante. Unul dintre instrumente este acela de a interveni, prin eliminare, în rândul animalelor dintr-o specie protejată, şi motivul pentru care trebuie să întreprinzi astfel de demersuri este acela că pot fi dezechilibre majore în anumite zone, pot fi situaţii de criză, care, altfel, nu pot fi gestionate, şi, dacă statul nu-şi asumă această responsabilitate, creează chiar şi pentru specia respectivă o problemă destul de gravă. La ora actuală, când ne gândim - şi aici s-a vorbit numai despre specia urşilor - când ne gândim la specia urşilor, trebuie să ştiţi că, la ora actuală, genetica speciei este destul de slabă, pentru simplul motiv că au fost intervenţii fără o abordare ştiinţifică necesară, pentru că după o perioadă nu au fost deloc intervenţii şi atunci specia, la ora actuală, a ajuns în situaţia în care este suprapopulată, a ajuns în situaţia în care marea majoritate a urşilor nu reprezintă o valoare genetică serioasă şi solidă şi s-a ajuns în situaţia în care, din cauza suprapopulării, există o presiune mare şi ei trebuie să intre în zone care deja sunt ocupate: urbanizate, în zone rurale, agricole şi aşa mai departe. Ceea ce defineşte proiectul de lege de astăzi nu este altceva decât instrumentul legal, în spiritul a ceea ce deja chiar Ministerul Mediului, prin Planul de management cu privire la specia ursului, defineşte, pentru că, dacă lăsăm instituţiile statului fără acest instrument, nu aducem vreun beneficiu speciei ursului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte dezbateri. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nemodificat... La articolul unic şi art. 38.... adoptate. Rămâne la votul final, pentru mâine dimineaţă.