Pl-x nr. 140/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Sponsori: Florin Iordache

cdep

13 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 20-03-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 20-03-2019

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 20.03.2019
termen depunere raport: 26.03.2019