31 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 45/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; caracter ordinar. Iniţiatorii dacă doresc? Nu. Domnul preşedinte Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate. Vă rog să prezentaţi raportul.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. La întocmirea prezentului raport am avut în vedere: avizul favorabil, cu observaţii, al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului; avizul pozitiv, al Comisiei pentru buget; punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii, din mai multe date. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 95 din 2006, în sensul reglementării corecte şi echitabile a anumitor incompatibilităţi ale profesiei de medic, modificarea vârstei de pensionare, implementarea unui sistem naţional de evidenţă a medicilor în teritoriu. Am examinat iniţiativa legislativă în mai multe şedinţe, în cursul lunilor septembrie şi octombrie. Votul final s-a dat în şedinţa din 18 octombrie, la care au fost prezenţi 11 din cei 18 membri ai comisiei. La dezbateri au participat domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi doamna Mihaela Ene, consilier juridic la DSU, în cadrul Ministerului Administraţiei. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă. Îmi fac datoria să vă rog, există două erori materiale: una este sesizată de Departamentul Legislativ; la nr. crt. 33, alin. (2) al art. 729, în loc de trimiterea la lit. a) se va face trimiterea la alin. (1) al art. 729. Aceasta este o eroare materială; Iar a doua eroare materială, la nr. crt. 5 din Raport, la art. 169 pct. (1) se introduce cuvântul "spitale", înainte de cuvântul "regionale". Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale? Grupul UDMR, Vass Levente.

Levente Vass Din motive de tehnică legislativă, Grupul parlamentar al UDMR o să se abţină de la votarea acestei modificări legislative. Modificarea legislativă conţine şi lucruri bune, cum ar fi art. 100, legat de UPU, CPU şi aşa mai departe. Sunt şi lucruri riscante, legate de transferul activităţii medicale, cu acreditare cu tot, către alte unităţi care, însă, în acelaşi timp poartă şi posibilitatea ca Ministerul Sănătăţii să înceapă o reorganizare corectă a spitalelor, care sunt într-un număr exorbitant de mare, şi care, într-un fel, este şi problema din cauza căreia, în principiu, reforma sistemului sanitar spitalicesc nu se poate face. Mulţumesc mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, doamna Antoneta Ioniţă.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 95 din 2006, în sensul instituirii, pentru Colegiul Medicilor din România, a obligativităţii de a organiza şi de a administra un sistem informatic modern la nivel naţional, ai cărui piloni fundamentali vor fi cardul profesional şi codul de identificare profesională a fiecărui medic. De asemenea, această iniţiativă legislativă clarifică problema medicilor rezidenţi care, în prezent, deşi sunt medici şi exercită activităţi cu caracter medical, nu sunt înregistraţi în Colegiul Medicilor din România. Totodată, sunt prevăzute dispoziţii referitoare la vârsta de pensionare a medicilor, în sensul în care, la cerere, medicii au dreptul de a se pensiona, în condiţiile dreptului comun, la vârsta de 67 de ani. Având în vedere cele menţionate mai sus, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul USR, domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Modul în care a ajuns la Comisia pentru sănătate PL-x 45/2017 - arată foarte mult a "varză ŕ la Cluj", adică sunt şi lucruri bune, lucruri rele, şi lucruri cu care putem fi de acord, pe care le-am dezbătut, şi pe care, dacă le aşezăm în şirul multelor modificări la Legea nr. 95 sunt foarte greu de explicat. Sunt 35 de pagini - dacă vă uitaţi - care înglobează inclusiv proiectul faraonic sau definirea spitalului republican care, în campania electorală, era prezentat de PSD ca fiind un proiect mai mare decât Spitalul AKH din Viena. Vă mai amintiţi, stimaţi colegi? Mai aveţi ziarul? Deci... sunt şi lucruri bune, drept pentru care am votat pentru. Sunt şi lucruri amendabile, în zona conflictului de interese, vom avea şi O.U.G nr. 79 în dezbatere, probabil în 3 săptămâni în Comisia pentru sănătate. Şi există zone, pe amendamente, la care vom interveni din nou, în care vom avea nevoie de clarificări publice, mai ales în zona unor sponsorizări pe care urmează să le facă unele firme de medicamente. Înţelegem foamea de bani a Casei Naţionale de Asigurări, dar nu înţelegem de ce anumite amendamente vin în comisie înainte cu o jumătate de oră, le introducem, le dezbatem puţin şi apoi ne întrebăm de ce lucrurile artă atât de haotic în sistem. Sunt şi lucruri foarte bune, aici, cu care noi vom fi de acord, însă, per ansamblu, pentru modul în care am gândit sistemul sanitar, pentru modul în care Guvernul PSD ne promite la nesfârşit o nouă Lege a sănătăţii, dar vine cu un nou stufos sistem de amendamente... Apropo! Ştiţi câte amendamente s-au depus, până la această oră, pe Legea nr. 95? Ştie cineva? Peste 1400 de amendamente, la care mai adăugăm şi astăzi încă o sumă importantă. Mai multă responsabilitate salvează mai multe vieţi.

Florin Iordache Mai sunt 3 colegi înscrişi la cuvânt. Domnul deputat Borza.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Înţeleg că am câteva minute de la colegii de la ALDE şi de la PSD, cărora le mulţumesc anticipat. Sigur că este un domeniu mai mult decât vital, pentru că vizează însăşi sănătatea cetăţenilor, însăşi sănătatea naţiunii române. De mult aşteptăm nişte legi care să ducă la bun sfârşit reforma marilor sisteme publice. Fie că vorbim... şi iată, astăzi, vorbim, pe bună dreptate, de sănătate, în egală măsură putem vorbi de învăţământ, de administraţie sau de infrastructură. Dar să revenim la sănătate, că-i mai bună decât toate! În România secolului XXI, în România anului 2017, încă se moare cu zile în spitalele publice, care sunt adevărate bombe biologice. Sănătatea, din păcate, este o mare gaură neagră, dacă nu cea mai mare gaură neagră a bugetului de stat. În fiecare an, odată cu creşterea PIB-ului, mai dăm nişte alocări suplimentare la sănătate. Anul acesta am pus vreo 7 miliarde de lei în plus, avem alocări pe sănătate de 38 de miliarde de lei. Asta înseamnă echivalentul a 8 miliarde de euro. Dragi colegi, Sănătatea nu se poate plânge de subfinanţare sau de lipsă de alocare de resursă bugetară. În ultimii 15 ani, a beneficiat de alocări de peste 100 de miliarde de euro. Unde sunt aceşti bani? Cu toate acestea, nu am fost în stare să construim, nu în ultimii 15 ani, în ultimii 27 de ani, măcar un spital public nou. Mai mult decât atât, în perioada 2009-2010 chiar am închis nişte spitale, o cifră care, sigur, stârneşte amuzamentul unora, şi anume, 69. Acesta este numărul spitalelor închise în timpul guvernării Boc. Şi nu spun neapărat că ar fi greşit. România nu are nevoie, sistemul public de sănătate nu are nevoie de 367 de spitale publice, prost dotate - pentru că sunt prea multe - cu aparatură şi tehnică de investigaţii medicale, deficitare în personal medical, în special în medici, care au luat calea pribegiei, pentru că sunt mai bine plătiţi şi sunt respectaţi în Occident, dar supradimensionate şi excedentare în personal administrativ, aşa se explică - să citez un antevorbitor - "numărul faraonic" de angajaţi din sistemul public de sănătate şi asistenţă socială - 355.000 de salariaţi - o treime din numărul total al bugetarilor. M-am uitat... la Braşov...

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza Da, domnule preşedinte, încă două minute, vă rog, că am de la colegii dumneavoastră. M-am uitat pe organigrama câtorva spitale judeţene. "Colcăie" de personal administrativ, unele meserii arhaice, care nu se mai regăsesc în Nomenclatorul de meserii. Şi atunci, evident, dacă tot vorbim de reforma sănătăţii, haideţi să nu o facem doar declarativ şi doar cu cârpeli! România are nevoie de 40 de spitale noi, în fiecare reşedinţă de judeţ, care să se învârtă după soare. Pentru că actualele spitale sunt infestate până la nivel de structură de rezistenţă, de viruşi, de bacili, aşa se explică numărul foarte mare de infecţii intraspitaliceşti.

Florin Iordache Haideţi, vă rog, concluzionaţi, domnule deputat!

Remus-Adrian Borza Încă un minut, domnule preşedinte!

Florin Iordache Păi, nu aveţi... Domnule deputat, am prelungit... vă rog frumos... Haideţi, vă rog, concluzionaţi! Declaraţii - de dimineaţă. Puteaţi veni de dimineaţă! Vă rog frumos!

Remus-Adrian Borza Dar nu este o declaraţie politică, domnule preşedinte.

Florin Iordache Domnule deputat, vă rog, concluzionaţi!

Remus-Adrian Borza Deci avem nevoie de o nouă viziune în ceea ce priveşte sistemul public de sănătate. În comune, în orăşelele mici, avem nevoie să punem la punct sistemul ambulatoriu, medicina de urgenţă, care este bine reprezentată de SMURD prin unităţile de terapie intensivă şi prim ajutor, în rest... La nivel de judeţ, la nivelul municipiului Bucureşti să avem unităţi spitaliceşti care să răspundă noilor circuite medicale şi fluxuri medicale, pentru că şi actul operator s-a modificat în ultimii 50 de ani.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Remus-Adrian Borza Deci mai multă responsabilitate şi viziune în ceea ce priveşte o reformă reală şi o reformă sănătoasă a sistemului public de sănătate.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Ciuhodaru, Grupul PSD. Vă rog frumos, stimaţi colegi, veniţi cu concluzii, pentru că am prelungit programul, să finalizăm acest proiect.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Fără îndoială, sunt multe de făcut în sistemul de sănătate şi unele dintre ele sunt incluse în Programul de guvernare. Domnul Borza... mă mir că nu s-a uitat. Am şi eu două amendamente la acest proiect de lege şi o să vă rog să îmi permiteţi să le susţin, atunci când se va ajunge la ele.

Florin Iordache Le vom supune votului, la acel moment. Şi ultimul vorbitor, Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog.

Petru Movilă Aşa este, domnule preşedinte. Ultimul, la rând... Domnilor colegi, Acest proiect de lege are şi părţi bune, şi părţi care nu se vor putea aplica. Practica de a agăţa la lucrurile bune o mulţime de minuni este o practică pe care, din păcate, majoritatea parlamentară o practică, o foloseşte, şi acest lucru face ca noi, cei de la PMP, să ne abţinem de la vot. Primul lucru interesant este "spital republican". Într-o Uniune Europeană în care descentralizarea este clamată şi utilizată, folosită cel mai des ca eficienţă a statului faţă de cetăţeni, PMP a spus că nu este absolut deloc normal să existe un spital republican, care nu face nimic nou. Da? De ce nu facem spital republican la Băile Herculane, pe recuperare medicală, la Iaşi pe gastroenterologie, unde profesorul Carol Stanciu a creat Şcoala de Gastroenterolgie din România... Ce înseamnă spital republican? Da... este la Târgu Mureş, la Chirurgie cardiacă, pediatrică...da, ar merita un spital republican pe specialitate, dar nu este soluţia corectă. Dăm senzaţia că suntem un stat centralizat pe practici care sunt de la Prut încolo, înspre estul lumii. Al doilea lucru important. Sigur că sistemul de sănătate are nevoie de medici. Avem nevoie de medici, de cadre medicale bine plătite. Este o retorică sau o problemă care se contrazice. Toată lumea spune că susţinem accesul tinerilor absolvenţi de medicină în sistem, dar noi venim şi permitem pensionarea medicilor din spitalele judeţene la 75 de ani. Nu ştiu dacă este un lucru foarte bun. În acest moment, se pot pensiona la 65 de ani, cu aviz de la Colegiul Medicilor, anual, pot funcţiona până la 70 de ani. În esenţă, lucrurile rele fac ca cele bune să nu... sigur, vor trece prin votul majorităţii, dar să fie umbrite de tot soiul de interese personale sau de grup care afectează sistemul. Concluzia, domnule preşedinte, este că este nevoie de o nouă Lege a sănătăţii. Cel mai important lucru pe care poate să îl facă Guvernul este o nouă Lege a sănătăţii, să nu cârpim în fiecare săptămână, să fim nevoiţi... Şi solicit preşedintelui Comisiei pentru sănătate, domnul deputat Florin Buicu, care a mai şi făcut demersuri... măcar Ministerul Sănătăţii, după fiecare completare, amendare a Legii nr. 95, să facă republicarea permanentă, pentru că avem mai multe amendamente completate... decât textul de bază.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Trecem la dezbaterea raportului. Avem 59 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. De la 1 la 20 dacă sunt intervenţii? Da, domnule Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu vin din sfera segmentului de urgenţă, de la terapie intensivă, unităţi de primire urgenţe, colegii de la salvare şi colegii de la SMURD. De aceea am şi făcut acest amendament, pentru că sunt prea mulţi care au murit deja de infarct, de accident vascular cerebral şi am zeci de astfel de colegi în toate unităţile de primiri urgenţe din întreaga ţară. Amendamentul meu prevede ca aceşti oameni să se poată pensiona în condiţiile legii sau la 57 de ani, evident în contextul în care şi-au acoperit stagiul de cotizare. Sunt medici epuizaţi, sunt medici traşi în toate direcţiile, sunt medici care nu mai rezistă şi vă reamintesc că, deocamdată, din sistemul de urgenţă nimeni nu a ieşit la pensie. Trebuie găsită o soluţie legislativă pentru acest lucru.

Florin Iordache Mulţumesc. Este vorba de amendamentul de la art. 391. Supun votului dumneavoastră amendamentul de la... poziţia 31... propus... art. 391, amendamentul domnului Ciuhodaru. Să înceapă votul. 27 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă, 15 abţineri. (Domnul deputat Corneliu-Florin Buicu solicită să ia cuvântul.) Dar nu avem explicarea votului... Nu avem! Explicarea votului - la final. Am prelungit pentru dezbateri, nu pentru explicarea votului. De la 20 la 30 dacă sunt intervenţii? Da, domnule Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu credeam că profesia de medic trebuie să fie discriminată şi că nu putem fi aleşi în forul nostru de conducere a organizaţiei profesionale. La ora actuală, sunt extrem de multe limitări legate de ceea ce facem noi ca activitate medicală sau nu, sau de apartenenţa la un grup politic sau un partid politic. Amendamentul meu prevede că orice membru al Colegiului medicilor poate să facă parte din conducerea acestui colegiu şi mi se pare normal. Vă supun atenţiei acest amendament.

Florin Iordache Este vorba de articolul... Supun votului dumneavoastră modificarea alin. (1) al art. 449. Să înceapă votul. 26 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Amendamentul nu a fost adoptat. De la 20 la 30 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 30 la 59 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Înainte de a încheia, vă amintesc, stimaţi colegi, că Radio România împlineşte 89 de ani de emisie continuă, la 1 noiembrie 2017. În acest sens, vă informez că în această pauză ca Orchestra de Muzică Populară Radio să susţină un program de 15 minute, până la începerea votului final. Vă mulţumesc. Invit colegii din Biroul permanent în şedinţa Biroului permanent.