20 noiembrie 2018 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din 28 iunie 2018 (PL-x 282/2016/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 40. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iunie 2018; PL-x 282/2016/2018. Domnul Solomon... A... sau nu, cine prezintă? Doamna Violeta Răduţ, da, din partea Comisiei pentru muncă. Raport comun, Comisia pentru muncă... Sunteţi de serviciu astăzi, da? Am înţeles. Raport comun, Comisia juridică şi Comisia pentru muncă, doamna deputat Violeta Răduţ, de la Alexandria.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate prin adresa PL-x 282/2016/2018 din 10 octombrie 2018, cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României. Curtea Constituţională, prin decizia menţionată anterior, a constatat că dispoziţiile legii sunt neconstituţionale. Legea adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006, în sensul stabilirii în mod expres că prevederile art. 44, 73 şi 73 1 se aplică şi personalului de specialitate din cadrul Autorităţii Electorale Permanente. De asemenea, au fost introduse prevederi noi, în scopul clarificării unor aspecte privind ocuparea posturilor de conducere şi pensionarea funcţionarilor publici parlamentari. Astfel, în urma examinării, Curtea Constituţională admite sesizarea de neconstituţionalitate şi, prin Decizia nr. 298/2018, constată că legea, în ansamblul său, este neconstituţională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins legea. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea legii, având în vedere decizia Curţii Constituţionale mai sus menţionată. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor organice. În urma reexaminării legii şi a documentelor însoţitoare, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a legii. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raport de respingere. Domnul Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Ca norocul... vom respinge acest proiect de lege. Şi vom respinge prin aceasta încă o idee, de a acorda, din păcate, pensii speciale, celor de la Autoritatea Electorală Permanentă, de data aceasta. Iarăşi din păcate, cei de la Autoritatea Electorală Permanentă sunt o nouă categorie privilegiată în statul român. Vor beneficia de fapt de pensii speciale, cu toată respingerea de astăzi, pentru că printr-un alt proiect de lege acest lucru va deveni posibil. Reîntăresc mesajul Uniunii Salvaţi România, de a abroga toate pensiile speciale, pentru că sunt o injustiţie socială, în ciuda a ceea ce aţi intenţionat, cel puţin declarativ, prin însuşi numele Ministerului Muncii, aşa cum l-aţi modificat. Repet, pensiile speciale sunt o injustiţie socială şi vom fi mereu împotriva lor.

Florin Iordache Da. Domnul Simionca, vă rog.

Ionuţ Simionca Voiam doar să spun, domnule preşedinte, că sunt în asentimentul colegului de la USR. Noi, cei din PMP, am făcut şi un proiect legislativ prin care vrem să anulăm toate pensiile speciale. Şi credem că nu merită nimeni pensii speciale; doar veteranii de război şi văduvele veteranilor de război. Altfel, orice alt fel de pensii speciale este un furt. Mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Rămâne la votul final, propunere de respingere; caracter organic. Următoarea, tot caracter organic.