13 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (PL-x 450/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar; procedură de urgenţă; PL-x 450/2017. Guvernul? A, procedură. Vă rog. Vă rog, domnule deputat.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Noi vom solicita retrimiterea la comisie din două motive. Unul care ţine de procedură, de raport întocmit incorect, de mai multe chestiuni pe care noi le-am adus la cunoştinţă şi în cadrul comisiei. Însă, stimaţi colegi, vreau să fiţi foarte atenţi, pentru că e foarte important şi pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vreau să vă prezint următoarea situaţie. Discutăm de o lege care poate fi catalogată cu dedicaţie specială. Şi vreau să vă arăt câteva lucruri. Reprezentantul Guvernului, care urmează să ne prezinte astăzi proiectul de lege, vicepreşedintele ANSVSA, a fost timp de patru ani de zile director general al Firmei FarmaVet Bucureşti, Sucursala Vaslui; domnul director de cabinet al şefului ANSVSA a fost director general al FarmaVet - 2004-2017; domnul coleg deputat Dănuţ Păle, membru al comisiei - director al Firmei FarmaVet - Sucursala Buzău. Aveţi aici, stimaţi colegi, pe patronul acestei firme şi pe preşedintele ANSVSA, la o licitaţie de porumbei (Arată spre sală o imagine imprimată.) Aveţi aici, stimaţi colegi, o imagine cu patronul acestei firme şi cu preşedintele ANSVSA, sub titulatura "Best Friends". (Arată spre sală o altă imagine imprimată.) V-am prezentat aceste date pentru ca dumneavoastră, în momentul în care luaţi o decizie, s-o luaţi în cunoştinţă de cauză. Mai mult nu spun. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Da. Voi supune votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Vă mulţumesc. 73 de voturi pentru, 114 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea de retrimitere nu a fost adoptată. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raportul comisiei. Domnul Stănescu? Cine? Domnul vicepreşedinte. Vă rog. Raport comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru sănătate. Vă rog, domnule vicepreşedinte.

Dănuţ Păle Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 7 noiembrie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, în vederea implementării în legislaţia naţională a noilor prevederi europene în domeniu. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de lege în şedinţă comună, în data de 5 decembrie 2017. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - 15 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi două abţineri -, să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, cu amendamentele admise şi amendamentele respinse redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Dezbateri generale? Grupul PNL, domnul Oros. Vă rog. Se pregăteşte domnul Dîrzu.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, E adevărat, era o directivă, este o directivă - Directiva nr. 55/2013 care trebuia transpusă până în 18 ianuarie 2016. Dar această directivă conţinea trei prevederi care s-au regăsit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70, la punctele 1, 2 şi 5. Doar că odată cu aceste prevederi care trebuiau transpuse în regim de urgenţă, e adevărat, au fost strecurate şi prevederi mai vechi care s-au dorit a fi strecurate şi acum doi ani. Acum doi ani, sigur, au căzut, pentru că legea fiind organică, nu s-au întrunit cele două treimi. De aceea, anul acesta s-a făcut un raport comun în comisie. Raport care s-a încheiat cu 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi două abţineri - nu cum a fost consemnat în raportul prezentat. Există şi înregistrări. Apoi, nu s-a discutat şi nu s-a votat fiecare articol în parte. Deci practic s-a lucrat într-o subcomisie, s-a simulat o dezbatere, iar în comisie, când au venit colegii, s-a votat la pachet, într-un sfert de oră. Apoi, acest proiect de lege nu are aviz de la Comisia pentru învăţământ, de la Comisia juridică. Oare de ce nu are aviz de la Comisia juridică? Pentru că colegii din Comisia juridică, cu siguranţă nu ar fi vrut să transforme un proiect de lege cu caracter organic într-un proiect de lege cu caracter ordinar. Pericolul de infringement nu mai există, domnilor. Urgenţa nu mai există, pentru că în momentul emiterii ordonanţei s-a rezolvat şi acest pericol de infringement. Ce se întâmplă de fapt? Ce se doreşte? Este pentru prima dată când conducerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare îşi permite să modifice Legea de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar. Este pentru prima dată! Sigur, scopurile sunt altele şi vin din afara profesiei. În orice caz, dacă acest proiect de lege va trece - şi am să vin cu argumente la fiecare articol - practic, aproape oricine va putea înfiinţa o farmacie veterinară, oricine va putea comercializa şi utiliza vaccinuri şi medicamente de uz veterinar, oricine va putea utiliza şi administra substanţe stupefiante şi psihotrope. Rezultatul va fi acela că va creşte riscul de antibiorezistenţă - unde suntem fruntaşi în Europa -, va creşte riscul prezenţei reziduurilor medicamentoase în produsele de origine animală, cu consecinţe grave, sigur, asupra siguranţei alimentare şi a sănătăţii publice. Mai mult, va fi afectat schimbul intracomunitar şi exportul de produse de origine animală. Şi, sigur, în final, dar nu cel mai puţin important, adoptarea acestui act normativ abuziv şi neconstituţional, forţat de majoritatea parlamentară astăzi, va aduce prejudicii unei profesii vechi, unei profesii respectabile - aceea de medic veterinar, singura profesie care deţine competenţe, obţinute în urma studiilor, de a examina, de a pune un diagnostic, de a prescrie şi de a utiliza produse medicinale veterinare şi singura profesie care are şi responsabilitatea acestor acţiuni. De aceea, dragi colegi, eu vă rog astăzi, mai ales pe cei din majoritate, să nu votaţi acest proiect de lege care este toxic pentru dumneavoastră şi pentru copiii dumneavoastră.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit, în continuare, pe domnul Dîrzu, PSD. Vă reamintesc că este procedură de urgenţă, fiecare grup parlamentar are dreptul la o singură intervenţie. Domnul Dîrzu, vă rog.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să fac două specificaţii. Este vorba de Legea nr. 70/2017, unde Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii specifice a dezbătut în subcomisie mai multe săptămâni la rând, în prezenţa Colegiului Medicilor Veterinari, a unor asociaţii, sindicate, a unor persoane interesate, a unei părţi şi dintre parlamentarii interesaţi. Sigur, acolo s-a dezbătut foarte mult. Şi eu consider următorul lucru: că observaţiile aduse de Autoritatea Veterinară sunt observaţii pertinente, de perspectivă şi, ca orice profesie, - mă refer la Autoritatea Veterinară - a luat în considerare şi aspectul că următoarele etape vor aduce modificări în organigrame, vor aduce modificări în activitatea sanitar-veterinară, fără să ne îndepărtăm de această activitate - îi spun eu - nobilă şi extrem de importantă pentru ţara noastră. Dar aş vrea să trec, domnule preşedinte, la o notă la Raportul comun asupra Proiectului de Lege, dacă intrăm pe dezbateri... da?

Florin Iordache Vă rog, suntem la dezbateri...

Ioan Dîrzu Şi anume...

Florin Iordache Vă rog...

Ioan Dîrzu Raport... (Discuţii în sală.)

Florin Iordache Suntem la dezbateri generale...

Ioan Dîrzu Pe proiect... pe proiect, domnule preşedinte. Bun, atunci o să vin cu rugămintea de a-mi permite să revin la momentul respectiv. Mulţumesc.

Florin Iordache Aveţi probleme de tehnică legislativă, corelări sau...? Da... Bun. (Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.) Păi, nu... un singur... A, procedură? Vă rog. Pentru că la dezbateri generale... este procedură de urgenţă şi un singur... Vă rog, domnule Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog...

Vasile Varga Mă surprinde şi pe mine ce jovial este domnul vicepreşedinte de la ASNVSA, aici, la tribună. Mi-e greu să vorbesc după domnul prorector Oros, care este de profesie medic veterinar. Dar mă surprinde un singur lucru. De ce n-a ajuns la Comisia juridică, deşi ar fi trebuit să ajungă acest proiect la Comisia juridică, poate îi dădeam o altă conotaţie? De ce toţi medicii veterinari care nu vor mai avea ORNISS - mai ales directorii Direcţiei Sanitare Veterinare, care nici nu au nevoie de acest ORNISS, nu ştiu ce secrete de stat deţin ei; doar gripa aviară care este comunicată la toată lumea - de ce conducerea ANSVSA-ului... le e teamă că e vreun medic din provincie să le ia locul?

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Vasile Varga Asta este teama? Pe procedură. De ce n-a ajuns...? Iar stupefiantele... domnule Munteanu, să dai voie, într-o comună, să vândă oricine medicamente este grav şi pentru copiii noştri şi pentru nepoţii noştri. Este inadmisibil. Doar să ai un aviz...

Florin Iordache Domnule...

Vasile Varga Dacă ar fi venit la Comisia juridică, cu siguranţă, membrii Comisiei juridice nu ar fi dat un asemenea aviz.

Florin Iordache Da. Domnule Varga, Răspunsul e foarte clar, cred că îl ştiţi. Şi mă surprinde că dumneavoastră puneţi problema. Pentru că dacă Comisia juridică ar fi solicitat Biroului permanent, în termen de cinci zile eraţi coraportori. Nu aţi solicitat, îmi pare rău. Citiţi Regulamentul. Vă mulţumesc. Nu am drept la replică. Vă mulţumesc. În continuare, domnul Barna.

Vasile Varga Acum două zile a fost la comisie. A lucrat în paralel cu plenul...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Barna, USR. Vă rog...

Ilie Dan Barna Mulţumesc, domnule preşedinte. Este o chestiune foarte importantă această lege. Pentru că haideţi să ne gândim ce înseamnă ea. Prin această lege oricine poate să vândă medicamente şi substanţe biologice veterinare ca şi cum ar fi piese auto. Şi dacă preocuparea - OK, interese clientelare, interese politice, le înţelegem, asta e România pe care am construit-o noi, până acum, 27 de ani sau, mă rog, poate dumneavoastră mai mult... Dar acum vorbim despre sănătatea copiilor. Fiecare dintre dumneavoastră aveţi copii şi nepoţi. Şi fiecare dintre noi toţi ne punem problema unde găsim carne care să nu fie injectată. Ei, dacă aprobăm legea în forma actuală, în toate satele din România oamenii vor da - ca să nu li se îmbolnăvească animalele - vor da injecţii cumpărate de la colţul străzii, de la orice ABC. Pentru că asta spune actuala lege - dereglementăm - asta se întâmplă, de fapt, dereglementăm profesia de medic veterinar, care este scos din farmacii, care este scos din fluxul de reţetă al tratamentelor veterinare, ceea ce expune întreaga societate - vorbim de sănătatea societăţii şi de sănătatea copiilor noştri, pentru că dincolo de orice luptă politică, miza pentru sănătatea generaţiilor viitoare e una foarte importantă. Dacă în momentul de faţă aprobăm legea în forma actuală pentru nişte interese personale ale unor directori, foarte bine, de fapt sacrificăm viitorul nostru. Şi va fi foarte greu să dăm înapoi o astfel de eroare. Deci faptul că s-au respins punctele de vedere ale Colegiului Medicilor Veterinari este un lucru foarte grav. Pentru că dereglementăm o profesie, transformăm medicamentul veterinar în chipsuri şi eugenii. Asta ne dorim? Vă întreb. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog, domnule deputat. Repet, un singur vorbitor din partea fiecărui grup parlamentar; procedură de urgenţă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Deci de asta este bine să nu ia lumea tratament la liber, este bine să ia tratament după prescripţie. (Aplauze.) Pe lângă faptul că uneori se întâmplă ce nu trebuie la microfon şi în plenul Camerei, discuţii de genul celei anterioare, sigur, nu fac o atmosferă sănătoasă. Pe procedură. Colegii mei au menţionat argumente. Dincolo de faptul că medicii veterinari responsabili au spus că este o lege în defavoarea activităţii lor şi a sănătăţii populaţiei care consumă produse de origine animală. Pe procedură, în şedinţa comună a celor două comisii, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru sănătate, s-a prezentat ca informare că a existat o subcomisie care a analizat acest proiect de lege. Conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, nu s-a discutat articol cu articol... din proiectul de lege despre care vorbim şi la acel moment noi, reprezentanţii Partidului Mişcarea Populară, am votat împotriva acestui proiect de lege, ceea ce facem şi acum, pentru că proiectul de lege nu este în interesul comunităţii, nu este în interesul breslei medicilor veterinari, ci este în interesul unui grup de interese care a şi fost prezentat aici. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Vă rog... Da, domnule... drept la replică, aveţi un minut, vă rog.

Dănuţ Păle Stimaţi colegi, Numele meu a fost folosit. N-are nicio legătură cu ce a vrut colegul, dar pentru liniştea dumneavoastră, e bine să ştiţi, să fiţi foarte bine informaţi că nu ne jucăm cu profesia de medic veterinar. Medicamentele veterinare se vând în unităţi autorizate şi înregistrate sanitar-veterinar, indiferent cine este acţionarul, dar discutăm numai pe Legea nr. 31. Şi nu pot vinde medicamente din acele unităţi decât medicii veterinari, în directa coordonare şi responsabilitate a medicului veterinar, pe bază de prescripţie. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Intrăm pe raport. Avem două amendamente respinse. Dacă colegii doresc să le susţină, când ajungem la amendamentele respinse... Dacă la titlul legii, 1 marginal, de la Anexa nr. 1, cu amendamente admise. Sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, 2 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. 3 marginal, nemodificat. Intervenţii? Nu. 4 marginal, articol unic legea... şi textul curge? Nu. 5 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. 6 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. 7 marginal... Discutăm... Da, domnule Dîrzu, vă rog, aveţi un amendament respins, primul de la amendamentele respinse. Vă rog. Este vorba de alin. (2).

Ioan Dîrzu Pentru nr. crt. marginal 7 din Raport, pag. 13, pct. 3 1 există în Anexa cu amendamentele respinse nr. crt. 1, un amendament de respingere a propunerii Senatului de a introduce un nou alineat, respectiv (2). Motivaţia. Pentru a nu se crea confuzii în sistemul sanitar-veterinar. Drept urmare, vă rog să admiteţi solicitare de respingere, domnule preşedinte.

Florin Iordache A, v-aţi exprimat de ce a fost respins amendamentul dumneavoastră. Domnule Dîrzu, solicitaţi să supun la vot amendamentul respins? Da. Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Păi, nu, domnule Dîrzu... domnule Dîrzu... că văd că... Deci dumneavoastră solicitaţi, supunem votului amendamentul respins. E un amendament respins, domnule Dîrzu. Da, este un amendament respins, primul de la amendamentele respinse. Să înceapă votul. Numai puţin... dumnealui şi-a susţinut amendamentul, domnule Munteanu. Şi prin votul dumneavoastră, amendamentul respins din comisie a rămas respins şi prin plen. Acolo suntem. Corect? Bun. Deci cu 153 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 21 de abţineri şi 2 colegi care nu şi-au exprimat votul, amendamentul respins în comisie a fost respins şi în plen. Acolo suntem. Mulţumesc. Mergem mai departe. Domnule Dîrzu, mai aveţi, tot la amendamente respinse... alineatul... da... Vă rog. Mai aveţi, tot dumneavoastră, un amendament respins. Vă rog.

Ioan Dîrzu Domnule preşedinte, Pentru nr. crt. 8 din raport, pagina 19, pct. 3, există în anexa cu amendamente respinse, nr. crt. 2, un amendament de respingere a propunerii Senatului, de a se aproba art. 37 alin. (10). Motivaţia: pentru a nu da interpretarea textului legii. Vă rog, domnule preşedinte, să admiteţi solicitarea de respingere.

Florin Iordache Da, deci voi supune... Stimaţi colegi, Voi supune votului dumneavoastră... Domnule Dîrzu, ca să fim foarte clari... Domnule Dîrzu... Deci eu voi supune votului dumneavoastră propunerea de respingere, exact cum a fost şi la primul. Şi, la fel, supun votului propunerea de respingere. Mulţumesc. Să înceapă votul. 160 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 23 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Şi acest amendament a fost respins. În aceste condiţii, rămâne la votul final cu amendamentele admise din Anexa nr. 1 din proiectul de lege, ca să fim foarte clari. Mulţumesc. Următorul.