5 septembrie 2018 – Aprobarea suplimentării ordinii de zi.

Florin Iordache Intervenţii pe procedură dacă sunt? Da, domnul Zisopol, vă rog. La ordinea de zi, înţeleg. Vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă rog să aveţi amabilitatea să suplimentăm ordinea de zi cu problema legată de vacantarea locului de deputat, ca urmare a trecerii la cele veşnice a colegului nostru, a bunului nostru coleg, domnul Miron Ignat, deputatul comunităţii ruşilor lipoveni şi membru în Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da, să fie primul pe ordinea de zi, da? Supun votului completarea ordinii de zi cu acest proiect. Să înceapă votul. Mulţumesc. 111 voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptată. Altă propunere procedurală dacă mai există? Nu mai există.