12 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (PL-x 539/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi; PL-x 539/2017. Guvernul? Domnul secretar de stat, vă rog. Şi raport comun, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică. Cine prezintă? A, domnul preşedinte Iancu, vă rog.

Iulian Iancu Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Două comisii au fost sesizate în fond, pentru dezbatere, cu actul normativ menţionat. Aş vrea să vă spun că avem avizul Consiliului Legislativ, Senatul a adoptat iniţiativa, de asemenea, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia pentru afaceri europene au avizat favorabil acest proiect. În fapt, proiectul reglementează în urma restructurării modului de organizare a Guvernului şi, respectiv, trasează ca principală responsabilitate, în urma separării activităţii Ministerului Economiei, şi activităţii din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, comerţului şi antreprenoriatului se vor stabili ca minister cu funcţie şi autoritate competentă către întreprinderile mici şi mijlocii. În urma dezbaterilor, Ministerul Economiei este determinat autoritate competentă în aplicarea prevederilor Ordonanţei nr. 38/2015 şi cele două comisii supun plenului adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Florin Iordache Bun. Dacă sunt dezbateri generale? Domnul Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor a dat un raport de adoptare. E bine-venită această reglementare. Aşa cum ştiţi, până acum, procesele-verbale de recepţie nu puteau fi semnate decât la finalizarea lucrărilor de infrastructură şi, din acest motiv, de exemplu, loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Sebeş-Turda nu au putut fi date în folosinţă decât la 3 luni după finalizarea lucrărilor. Acest act normativ dă posibilitatea recepţiei parţiale, pe anumite sectoare de infrastructură feroviară şi rutieră, şi, din acest punct de vedere, deblochează mari probleme pe care, de exemplu, Compania naţională de drumuri şi autostrăzi le întâmpina pentru darea în folosinţă a lucrărilor. Grupul Partidului Naţional Liberal va susţine acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final.