29 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 475/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 23. Proiectul de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative; PL-x 475/2018; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi domnul preşedinte Solomon. A, doamna Violeta Răduţ! Am înţeles. Vă rog. Microfonul!

Tinel Gheorghe Are amendamente! Am luat fiecare amendament?

Florin Iordache Domnule coleg, Nu aţi fost atent. Am spus: "A avut 15 amendamente admise". Am luat fiecare amendament. Păi, am spus: "Titlul legii?". N-aţi urmărit! Uitaţi-vă, domnule coleg! Urmăriţi! Fiţi mai atent, vă rog! Mulţumesc. Rog Comisia pentru muncă, doamna deputat Violeta Răduţ. Vă rog, prezentaţi raportul comisiei.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 204/2006, intervenţia legislativă vizând completarea declaraţiei de transpunere a prevederilor Directivei 2014/50/UE privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele membre, prin îmbunătăţirea dobândirii şi a păstrării drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2018. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, întrucât se menţin dispoziţiile mai favorabile existente în legislaţia naţională faţă de cele ale actului juridic european. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Nefiind amendamente, rămâne la votul final, miercuri.