26 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr.30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. ( adoptat )

Florin Iordache 3. La punctul următor al ordinii de zi, avem Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului nr. 30/1993 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. Proiectul de hotărâre a fost distribuit. Mergem la dezbateri. Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt discuţii? Nu. La preambul dacă sunt discuţii? Nu. Adoptat. La punctul 1... de la 1 până la 19, dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu. Adoptat. Da? Vă rog. Aveţi observaţii, la care punct? Vă rog. De la 1 la 19 dacă aveţi observaţii?

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Există mai multe puncte. O dată, pe fond, acest proiect de hotărâre modifică Regulamentul acestei comisii, încercând să scadă numărul de oameni care este necesar pentru a lua o decizie. Ţinând cont că această comisie are doar 9 membri, este inacceptabil să hotărâm ca o decizie să poată fi luată cu majoritatea membrilor prezenţi. Acest lucru va da posibilitatea adoptării unor decizii, în această comisie extrem de importantă, cu doar trei persoane din 9. Şi, ştiind modul în care se fac convocările în alte comisii, cred eu că acest lucru se va întâmpla des. Astfel încât propun să eliminăm acest articol care specifică "... deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi", şi să rămână ca înainte, "...cu majoritatea membrilor din comisie". Apoi, există un alt articol, care mi se pare amuzant, prin care această comisie îşi arogă atribuţia "...de a apăra onoarea şi demnitatea reprezentanţilor SRI". Mă bucur că încă avem o justiţie funcţională şi un Cod civil care ne apără de aceste lucruri. Nu văd cum comisia ar putea să apere onoarea şi demnitatea cadrelor SRI. Poate iniţiatorii ne vor elucida în acest lucru. Apoi, m-aş aştepta ca articolele care sunt de 24 de ani în acest regulament, să mai fie clarificate, cum ar fi, o definiţie mai clară a timpului util necesar Serviciului pentru a furniza documente comisiei. Pe formă, apoi, mă bucur că, după 24 de ani, în sfârşit cineva doreşte să transparentizeze această comisie, dar modul în care este făcută lasă mari dubii. Chiar am avut ocazia să solicit studiul legislativ care a stat la baza acestor modificări. Din păcate, stimaţii colegi din comisie au considerat că acest lucru este secret, deşi l-am putut obţine imediat de la Departamentul Legislativ, iar un studiu similar este public pe site-ul Senatului, astfel încât cred că, pe lângă acest lucru, ar trebui şi o reformă a oamenilor care sunt acolo, pentru a intra într-o nouă eră a transparenţei. Dacă se uită oricine pe site-ul SRI, putem observa că acest serviciu, eminamente secret, este mult mai transparent decât această comisie parlamentară. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, propunerea... (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) Păi, o singură intervenţie... Propunerea pe care a făcut-o Grupul USR... (Rumoare.) Suntem în procedura de vot, stimate coleg!

Cătălin Drulă Solicit retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni.

Florin Iordache Da. Bun. Haideţi să terminăm mai repede. Cine este pentru retrimiterea la comisie? Vă rog. 22 de voturi. Împotrivă? 273 de voturi. Propunerea de retrimitere a fost respinsă. Mai avem o propunere, făcută de primul coleg de la USR. Cine este pentru acea propunere? (Rumoare.) N-aţi fost atenţi! Cine este pentru? Hotărârile să fie luate cu majoritatea celor prezenţi. Era o propunere de modificare. Deci această propunere care există în textul... Citiţi textul hotărârii şi nu aţi fost atenţi la coleg... Deci cine este pentru acest articol? 22 de voturi. Supun votului, stimaţi colegi, articolele... 22 de voturi pentru, 234 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. (Vociferări din partea Grupurilor parlamentare ale USR.) Păi nu aţi votat... Aţi votat dumneavoastră... da... Supun votului, stimaţi colegi, în aceste condiţii, textul articolelor, de la art. 1 până la art. 19. Cine este pentru? 273 de voturi. Împotrivă? 22 de voturi pentru. Abţineri? Nu sunt. Art. II. Cine este pentru? 273 de voturi pentru. Împotrivă? 23 de voturi împotrivă. Supun votului Proiectul de hotărâre în integralitate, aşa cum a fost distribuit. Cine este pentru? 273 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 23 de voturi. Abţineri? Nu sunt. A fost adoptat.