20 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică (PL-x 634/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică; PL-x 634/2020. Comisia pentru buget? Domnul preşedinte Vişan, vă rog frumos. Este procedură de urgenţă. Vă rog.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică. La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.

Florin Iordache Da. Mulţumesc.

George-Gabriel Vişan În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, cu amendamentul admis prezentat în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Dacă sunt intervenţii? Nu. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 4, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Dintre proiectele pe care le-aţi introdus dimineaţă, este vorba de...