27 martie 2019 – Retrimiteri la comisii: - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 547/2018). ( retrimis comisiilor ) - Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 322/2018). ( retrimis comisiilor )

Florin Iordache Alte intervenţii din partea dumneavoastră, stimaţi colegi? Domnul Lupaşcu, vă rog.

Costel Lupaşcu Domnule preşedinte, Vă solicităm, din partea Grupului PSD, retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a punctului 46 de pe ordinea de zi - PL-x 547/2018 (Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie) . Şi, în acelaşi sens, şi a punctului 76 de pe ordinea de zi - PL-x 322/2018 (Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie) . Ambele au ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. Ele trebuie corelate şi preluate într-un singur raport la un proiect de lege.

Florin Iordache Şi solicitaţi retrimiterea, da?

Costel Lupaşcu Pentru două săptămâni.

Florin Iordache Două săptămâni. La comisia de agricultură, bănuiesc.

Costel Lupaşcu Da.

Florin Iordache Da. Să înceapă votul. 110 voturi pentru. Unanimitate. Adoptată.