25 august 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PL-x 485/2019) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 13, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; PL-x 485/2019. Comisia pentru industrii. Vă rog, domnule Benedek Zacharie. Numai puţin... Pe procedură?

Zacharie Benedek Ca iniţiator.

Florin Iordache A, ca iniţiator. Vă rog, ca iniţiator. Şi apoi comisia.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este o propunere legislativă de a completa Legea nr. 10 privind calitatea în construcţii. Această lege a apărut în 1995 şi a reglementat responsabilitatea investitorilor, a beneficiarilor, a proiectanţilor, a diriginţilor de şantier, respectiv, a executanţilor. Dar de atunci a mai apărut încă o categorie, categoria consultanţilor. Şi, în special, aceşti consultanţi sunt în contractele FIDIC, deci la lucrările mari, la lucrări de autostradă, respectiv la dezvoltarea căii ferate sau reabilitarea căii ferate. Şi, având în vedere că aceşti consultanţi nu au decât responsabilitate contractuală, am ţinut să introduc această categorie în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, ca să aibă şi o responsabilitate administrativă. Un contract de consultanţă înseamnă undeva între 6% şi 10% din valoarea întregului contract, şi aceşti consultanţi ar trebui să ţină cont şi să fie responsabili, mai mult de atât, să respecte contractul încheiat cu beneficiarul sau cu investitorul. În foarte multe cazuri, având în vedere că eu sunt constructor, am observat că aceste consultanţe încearcă să ajute executanţii ca să poată să tragă de timp, să amâne termene, eventual, chiar să le găsească posibilităţi de a găsi lucrări suplimentare. Mai mult de atât, nimeni nu cere de la aceste consultanţe să aibă oameni, să aibă specialişti în domeniu. Un executant sau un proiectant - în funcţie de proiect - trebuie să aibă o grămadă de specialişti, nu ştiu, inginer constructor, laborant şi aşa mai departe. Foarte multe firme de consultanţă vin cu fel şi fel de meserii, începând de la bucătar până la jurist, care nu au absolut nicio treabă cu domeniul construcţiilor. Acesta este motivul pentru care... sau acestea sunt motivele pentru care am iniţiat această propunere legislativă. A mai fost încă o parte, unde Inspectoratul în Construcţii - bineînţeles că şi cei de la inspectorat ar trebui responsabilizaţi, dar Guvernul n-a fost de acord, şi atunci accept această variantă, cum a ieşit de la comisie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia, vă rog, prezentaţi raportul?

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. Consiliul Economic şi Social avizează favorabil. Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi avizează favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ urmăreşte remedierea unor lacune legislative în domeniul consultanţei în construcţii. Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în şedinţa online din 19 august 2020. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei adoptarea proiectului de lege. Conform prevederilor din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 4 amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu se susţin. Avem 11 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? De la 2... (Vociferări.) Păi, nu este înscris, domnule... Nu este înscris nimeni la dezbateri generale, vă rog frumos. De la poziţia 2 până la poziţia 11, dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Mulţumesc. Rămâne la votul final. (Vociferări.) Domnule Dobre, haideţi să discutăm organizat. Am întrebat grupurile parlamentare dacă există cineva. Pe ecran... (Vociferări.) Ascultaţi-mă puţin, ca să putem discuta. Nu discutăm... Discutăm organizat. Repet, am întrebat. Nu există nimeni, pe ecran nu şi-a înscris niciun coleg... (Vociferări.) Da. Mergem mai departe. Au venit cele 3... 3 poziţii... Da, vă rog, domnul Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Domnule preşedinte de şedinţă, Haideţi să lămurim o chestiune. Conform cutumei, că nu este o reglementare introdusă în Regulament, grupurile parlamentare comunică, pe punctele de pe ordinea de zi, înaintea începerii şedinţei, vorbitorii pentru fiecare punct. Domnul Bumb a fost comunicat de Grupul PNL, pentru a susţine punctul de vedere al Grupului parlamentar al PNL, la acest punct. Ca atare, s-a făcut legătura şi trebuia să intervină...

Florin Iordache Domnule Andronache...

Gabriel Andronache ... la dezbateri generale. Despre asta era vorba. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Andronache, nu am nicio problemă să-i dau cuvântul domnului Bumb, dar, repet, nici eu, nici colegii mei, domnii secretari, nu am avut la cunoştinţă că un coleg doreşte să intervină. Nu e o problemă dacă domnul Bumb doreşte să-şi exprime un punct de vedere. Am întrebat, doreşte cineva să-şi exprime...? Nu. Bun. Înţeleg că domnul Bumb, spuneţi dumneavoastră, doreşte să intervină. Faceţi legătura cu domnul Bumb. Dar dacă aveţi colegi care doresc să intervină, repet, la dezbateri generale, veniţi şi anunţaţi-mă. Ori pe mine, ori pe domnii secretari. Eu n-am de unde să ştiu că cineva doreşte să intervină. Acum înţeleg că domnul Szabó Ödön doreşte să intervină. (Vociferări.) Poftiţi? (Vociferări.) A, la următorul? (Vociferări.) Domnul Bumb, vă rog. Domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Bună ziua!

Florin Iordache Vă rog.

Sorin-Ioan Bumb Ca iniţiator al acestei legi, mi se pare normal să fie reglementată şi activitatea consultanţilor în construcţii, pentru că ei, până acum, nu au absolut nicio responsabilitate. De aceea, am propus ca şi consultanţii să aibă anumite responsabilităţi, pentru că este importantă informarea pe care o fac beneficiarilor şi consultanţa pe care o dau, şi de aceea trebuie să fie oameni specializaţi, şi activitatea lor să fie reglementată. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Da. Aţi văzut, am întrebat, fie la iniţiator, fie, apoi, din partea grupurilor. Nu avem o problemă. Nu are rost să facem dezbateri inutile. Bun.