20 martie 2019 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.456 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.971 din 16 noiembrie 2018 (PL-x 242/2018/2019). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 12 1 . Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.456 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.971 din 16 noiembrie 2018; PL-x 242/2018/2019. Comisia juridică? Doamna Aida Căruceru. Şi îl invit pe domnul vicepreşedinte Nicolicea.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003, în sensul corelării cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, în ceea ce priveşte conflictul de interese pentru aleşii locali, precum şi extinderea sferei funcţiilor din domeniul privat pe care le pot exercita aleşii locali. Totodată se instituie un termen de prescripţie pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Senatul a aprobat. Camera Deputaţilor a aprobat. Pentru rectificarea unei erori materiale de tehnică legislativă, pct. 2 şi 3 se elimină. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterii generale? Nu doreşte. Trecem la dezbaterea legii. Dacă există obiecţii cu privire la titlu? Nu există. Dacă există obiecţii cu privire la articole? Nu există. Rămâne la votul final.