29 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PL-x 321/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; PL-x 321/2017. Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică. Domnul preşedinte Alexandru Stănescu, Comisia pentru agricultură. Raport comun. Vă rog să-l prezentaţi.

Alexandru Stănescu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificare şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice până la 31 decembrie 2017. În urma examinării proiectului de lege şi a dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - patru abţineri şi un vot împotrivă - să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu amendamentele admise prezente în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale? Grupul PMP, domnul Simionca. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Domnule Olar, sunteţi înscris, al doilea vorbitor...

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Noi susţinem orice proiect legislativ care e important pentru cetăţeni. Problema lemnului de foc încă este o problemă curentă. Sunt 1,4 milioane de metri cubi de doborâturi în urma furtunilor, iar cetăţenii tot nu au lemn de foc. Ce facem? Cu ce soluţii venim, domnule ministru, şi cum îi ajutăm pe oameni să stea, să aibă căldură la iarnă, să aibă lemne şi să treacă iarna asta? Asta e problema noastră - cele 1,4 milioane de metri cubi de doborâturi care sunt în păduri şi care o să putrezească pentru că nu sunt tăiate, nu sunt scoase şi nu sunt date populaţiei. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul deputat Gheorghe Tinel. Vă rog. Păi, nu, uitaţi-vă... Domnule... eu iau în ordinea înscrierilor. Vorbeşte şi domnul Olar. A, vreţi procedură. Da, domnule Olar.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Noi ne-am împăcat cândva. Cred că nu vă place mutra mea, deşi am vorbit elegant de la tribună întotdeauna. Aţi încurcat-o şi cu Regulamentul, dimineaţă. Cum spunea domnul Giugea, mi-a plăcut foarte mult, nu toată lumea a studiat din doscă în doscă, cum spunem noi, Regulamentul, însă acolo unde nu-l cunoaştem, răsfoiţi dumneavoastră, prin Regulament, şi ne încadraţi dumneavoastră în Regulament. Ce vreau să spun cu această lege? Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu ştiu dacă dumneavoastră cunoaşteţi. Ştiţi cu cât creşte lemnul de foc la ora actuală, pe actuala iniţiativă? Cu 42%. Preţul... preţul la lemn pe picior. Gândiţi-vă că este în prag de iarnă. Toţi parlamentarii, inclusiv cei de la PSD, au spus că este o criză majoră a lemnului de foc, dar nu vrea nimeni să rezolvăm criza lemnului de foc. Cu ce venim noi să întâmpinăm criza? Cu majorarea preţului la lemn? 42%, ţineţi cont, de la 116 lei/m 3 la 165; cu 42% creşte preţul lemnului, influenţând toate categoriile de lemn, inclusiv cel de foc. De aceea vă cer - şi Partidul Naţional Liberal nu va vota în forma asta - cerem retrimiterea la comisie, s-o regândim cu toţi parlamentarii, dacă ţinem la oamenii care trăiesc în zonele de munte şi nu numai, care folosesc lemnul de foc. Domnule ministru, am vorbit şi cu doamna ministru. Domnule secretar de stat, veniţi aici în calitate de reprezentat al Guvernului şi impuneţi anumite preţuri, aşa, pe sub masă, încât parlamentarii dumneavoastră de la PSD votează în necunoştinţă de cauză. De asta am vrut să trezesc parlamentarii de la guvernare, să nu voteze de data asta, să retrimitem această iniţiativă comisiei de specialitate, pentru a regândi-o. Mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Domnule coleg... numai puţin... Regulamentar, voi supune votului dumneavoastră retrimiterea... Da... numai puţin, lăsaţi-mă puţin, e procedural, e o solicitare. Dar, ca să înţelegeţi ordinea luărilor de cuvânt, nu le dau cum vreau eu, e o înscriere, iar de la Grupul PNL domnul deputat Tinel Gheorghe era înscris înaintea dumneavoastră. De aceea... Nu am o problemă personală cu dumneavoastră, dar ordinea la cuvânt se dă în funcţie de cum v-aţi înscris dumneavoastră pentru a lua cuvântul. (Domnul deputat Dănuţ Păle solicită să ia cuvântul.) Procedură, şi supun la vot retrimiterea.

Dănuţ Păle Domnule deputat Olar, eu ştiu că dumneavoastră sunteţi un om foarte serios. Dar haideţi să spunem adevărul. Stimaţi colegi, eu de profesie sunt medic veterinar şi sunt în Comisia... Este vorba de preţul stabilit de minister pentru despăgubiri, nicidecum pentru lemnul de foc. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Este o propunere de retrimitere. Să înceapă votul pentru propunerea de retrimitere. 43 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă. Domnul deputat Tinel Gheorghe, vă rog. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită dreptul la replică.) Replică, aveţi un minut. Da, regulamentar aveţi un minut.

Corneliu Olar Stimate coleg, nu m-am băgat pe meseria matale. Influenţează orice lemn. Preţul mediu pe picior influenţează preţul, începând de la lemnul de foc până la lemnul de lucru. Nu vă jucaţi cu vorbele aici, pentru că vom influenţa. În prag de iarnă... în prag de iarnă, ne apucăm noi să creştem preţurile?

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Corneliu Olar Aţi văzut, au crescut cu 10%, cu 15% - toate preţurile. Cu 42% lemnul? Când lumea moare de frig... Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul deputat Tinel Gheorghe, al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

Tinel Gheorghe Vedeţi... Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Dacă prin Codul silvic n-am stabilit clar că furtul de masă lemnoasă e furt, am lăsat portiţa asta şi ne certăm acum pe stabilirea preţului mediu la masă lemnoasă. Pentru că, într-adevăr, Guvernul are dreptate, nu poate lua în calcul stabilirea contravenţiilor şi a celorlalte despăgubiri fără acest etalon al preţului la masă lemnoasă pe picior. Dar el este fundamentat artificial. Nu poate fi argumentată şi justificată şi nici susţinută o creştere cu 42% a preţului mediu la masa lemnoasă pe picior, de la 1 ianuarie 2018, faţă de 31 decembrie 2017. Nu se poate justifica, decât dacă - decât dacă - sunt alte raţiuni sau alte argumente. Pentru că aruncaţi, domnule secretar de stat, aruncaţi toată piaţa lemnului în aer. Aşa v-a spus colegul meu Corneliu Olar, fără prea multe chestiuni tehnice argumentate, că acesta e adevărul - aruncaţi totul în aer. Şi am să vă citesc acum din expunerea noastră de motive, a Guvernului. Fie vreţi să ne încercaţi vigilenţa legislativă, fie nu vă pricepeţi. Şi o spun foarte clar. La Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ - vă întreabă textul. Impactul asupra mediului de afaceri? - dacă are impact. Şi dumneavoastră spuneţi: "Nu are impact". Păi, cum să nu aibă impact? Are impact, domnule secretar de stat, că sunteţi silvic şi ştiţi că orice exploatare de masă lemnoasă se lasă cu prejudicii. Şi prejudiciile le calculaţi în funcţie de preţul mediu, da? Are impact asupra sarcinilor administrative? Are impact, pentru că personalul silvic va plăti tot la 164, nu la 116, la o creştere de 42%. Şi dumneavoastră ştiţi cu ce se confruntă. Are impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii? Are impact. Are impact social? Oho... ce impact social are, domnule secretar de stat! Şi atunci nu veniţi şi ne dezinformaţi? Ne dezinformaţi!, domnule secretar de stat. Dar bănuiesc... bănuiesc că ori nu citiţi toată expunerea de motive, toate capitolele, ori nu le acordaţi importanţă, ori ne consideraţi pe noi ageamii, gândind că poate nu toţi citim argumentele cu care dumneavoastră susţineţi actul normativ. La Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ - spuneţi aşa: "Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate". Păi, trebuia să vă consultaţi, domnule secretar de stat, nu să spuneţi: "Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect." Cum să nu se refere, domnule secretar de stat? "Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ". Spuneţi dumneavoastră: "Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect". Oare aşa să fie? Oare sindicatele chiar acceptă creşterea asta? Deci vreau să spun şi închei, domnule secretar de stat şi stimaţi colegi, că ar trebui să acordăm mai multă atenţie argumentelor cu care Guvernul îşi fundamentează anumite măsuri care au un deosebit impact economic şi social. Partidul Naţional Liberal nu susţine în forma prezentată proiectul de act normativ.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul PMP, domnul Tabugan Ion. Vă rog, domnule deputat.

Ion Tabugan Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Vreau să fiu pe înţelesul dumneavoastră. Chit că suntem din opoziţie, mă văd obligat să dau dreptate modului în care a expus domnul secretar de stat aici problema. Acest preţ de 164 este obţinut prin întreaga cantitate de masă lemnoasă pe ţară vândută de Romsilva, agenţi privaţi, şi ocoale private, şi primării. Institutul Naţional de Statistică n-a avut altceva de făcut decât întreaga sumă obţinută să o împartă la numărul de metri cubi şi a dat 164. Piaţa a dus aici. Dar asta nu înseamnă - acum vin şi spun partea cealaltă, care nu ne convine. Asta nu înseamnă că nouă o să ne convină. Pentru că tot ce înseamnă despăgubiri, natură... contravenţii, tot ce înseamnă imputaţii personalului silvic face referire la preţul mediu, dat statistic, pe care noi venim doar să-l aprobăm, o formalitate. Scoaterea terenului din fondul forestier... Toate vin şi se referă la acest preţ mediu. Va trebui să regândim. Noi, la Comisia pentru agricultură şi silvicultură, activităţi conexe, cum am spus-o de atâtea ori, şi în mandatele anterioare, trebuie să calculăm un preţ mediu pe regiuni. De ce? Pentru că sunt regiuni unde se vinde fag de proastă calitate şi preţul mediu - dacă vreţi, vă spun - e de 110 în Caraş; pot să vă spun că în Sălaj poate să fie de 98, dar preţul la răşinoase, care a explodat în zona Moldovei şi în altă parte, face... care se vinde cu 280 pe picior, că aici este vorba, aşa, face să aducă preţul mediu foarte sus. Deci trebuie să regândim asupra acestui preţ mediu. Va trebui, în viitor, să regândim modul de calcul, să schimbăm legea, ca Institutul Naţional de Statistică să nu ne dea un preţ, să ne dea o marjă. De aceea, Partidul Mişcarea Populară se va abţine de la acest vot. Vă mulţumesc mult. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Nu mai sunt alte intervenţii, grupurile parlamentare şi-au exprimat... Avem trei amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul unic. Intervenţii? Nu. III. Art. II şi textul curge. Dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptat. Rămâne la votul final. Următorul.