5 februarie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 293/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Următoarea. 14. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune; Pl-x 293/2017. Iniţiator - domnul Tomac. Doreşte să intervină? Nu. A, mă scuzaţi, nu... Domnul Tomac. Şi apoi... domnul Ştirbu, Comisia pentru cultură.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Având în vedere raportul pe care l-a prezentat comisia şi propunerea de respingere, aş solicita vot pentru a o reîntoarce la comisie şi a rediscuta, pentru că... cred că trebuie clarificate un pic aspectele. Noi am avut în Comitetul liderilor o altă înţelegere şi aş vrea să respectăm această înţelegere. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Deci înţeleg că dumneavoastră propuneţi retrimiterea la comisie. Termen? Cât? Două săptămâni?

Eugen Tomac Cred că un termen de o săptămână este suficient. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Bine. E o propunere a iniţiatorului. Termen, o săptămână, aţi zis dumneavoastră. Să înceapă votul pentru a fi retrimisă la comisie. 74 de voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Propunerea de retrimitere nu a fost adoptată. Vă rog, doamnă vicepreşedinte, prezentaţi raportul Comisiei pentru cultură.

Beatrice Tudor Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această propunere legislativă spre avizare, fiind transmisă Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice. Până la data întocmirii raportului s-a primit avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării membrilor consiliilor de administraţie ale celor două societăţi, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului şi pe baza unor propuneri pentru 10 locuri, formulate de grupurile parlamentare reunite, potrivit configuraţiei politice şi ponderii acestora în Parlament. În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994. Motivarea respingerii se întemeiază pe următoarele considerente. Potrivit expunerii de motive, modificările propuse sunt justificate de necesitatea unei reprezentări corecte şi a unei gestionări eficiente, în cadrul procesului de control parlamentar asupra activităţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, prin respectarea configuraţiei politice actuale a celor două Camere ale Parlamentului. Potrivit prevederilor art. 31 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de control parlamentar asupra celor două societăţi se realizează prin intermediul comisiilor de specialitate, cu ocazia analizării de către acestea a raportului anual de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale celor două societăţi, precum şi cu ocazia votului exprimat în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Astfel, atât în cadrul dezbaterilor din comisii, cât şi la votul în plenul reunit, parlamentarii, membri ai tuturor grupurilor parlamentare, pot participa la exercitarea activităţii de control parlamentar. Întrucât prin modificările propuse nu se instituie obligaţia ca fiecare grup parlamentar să fie reprezentat în cadrul consiliilor de administraţie ale celor două societăţi, ci doar majorarea, de la 8 la 10, a numărului de locuri ce revin grupurilor parlamentare în alcătuirea acestor consilii, textul propus nu este în măsură să conducă în mod clar la un astfel de rezultat. Adoptarea modificărilor propuse prin intermediul iniţiativei va genera costuri suplimentare pentru cele două instituţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Da, domnul Socotar, vă rog.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum a explicat colega noastră de comisie, doamna Tudor, în esenţă, e vorba de o propunere a colegilor care au iniţiat această lege, de a mări numărul membrilor consiliilor de administraţie din cele două societăţi - Societatea de Televiziune şi Societatea de Radio, de la 8 la 10, motivând că ar putea să aibă o reprezentare, deci propunerile lor pentru aceste consilii de administraţie să aibă o reprezentare. Deci să aibă o reprezentare în consiliile de administraţie şi propunerile care vin din partea partidelor care sunt mai puţin reprezentate în Parlament. Inginereşte abordând problema, propunerea nu rezolvă deloc situaţia concretă din Parlamentul României, unde sunt vreo trei partide, astăzi, care au o pondere de 6%-7%. Şi pentru a respecta şi criteriul de proporţionalitate şi de pondere, asta ar presupune ca dacă toată lumea care are 6% ar fi reprezentată în consiliul de administraţie, ar trebui să avem un consiliu de administraţie de 15-17 persoane, dacă am respecta şi imparitatea. Or, nu se poate! Pe de altă parte, aşa cum a explicat şi Ministerul Culturii, Guvernul, prin Ministerul Culturii, în poziţia lor, nu se poate ca întotdeauna să modificăm o lege... legi foarte importante, care se referă la funcţionarea Societăţii Naţionale de Radio şi Societăţii Naţionale de Televiziune, în funcţie de configuraţia concretă a Parlamentului, aşa cum iese după fiecare alegere. Evident că în acest context, aşa cum a susţinut şi Guvernul, şi cum a făcut raport comisia, Grupul parlamentar al PSD va vota împotriva acestei iniţiative. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru cultură. Vă rog, din partea Grupului PNL.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Noi, reprezentanţii Partidului Naţional Liberal în Comisia pentru cultură din Cameră am votat împotriva... cu părere de rău, împotriva acestei iniţiative legislative, din două considerente, şi anume. Primul. Este anormal ca de fiecare dată când structura parlamentară, componenţa Parlamentului României suferă modificări, să schimbăm legea pentru a oferi şi celorlalte grupuri parlamentare reprezentate în acel moment în Parlament locuri în diversele consilii de administraţie. Doi. Cred că noi suntem aleşi aici, reprezentăm cetăţenii pentru a oferi o anumită predictibilitate legislativă. Dacă schimbăm legislaţia de fiecare dată când structura Parlamentului suferă modificări, credeţi-mă, atunci nimeni nu mai înţelege nimic, indiferent din ce zonă este privit acest lucru. În încheiere, dragi colegi, vreau să informez pe iniţiatori că reprezentanţii Partidului Naţional Liberal sunt dispuşi să se aşeze la masă cu reprezentanţii tuturor forţelor politice, pentru a găsi o formulă de depolitizare a acestor instituţii, de modificare a Legii nr. 41/1994. Pentru că observăm, în momentul de faţă, există o anumită doză de politizare a acestor două instituţii care, la un moment dat, intră, putem spune, chiar în bătălia politică. Ca atare, dacă reprezentanţii tuturor forţelor politice reprezentate în Parlament doresc să ne aşezăm la masă pentru a găsi o soluţie comună de funcţionare normală, coerentă, într-o democraţie solidă şi civilizată, a celor două instituţii, reprezentanţii Partidului Naţional Liberal sunt de acord să se aşeze la masă pentru acest lucru. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Grupul PMP, domnul Petru Movilă, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu e normal să avem dublu limbaj şi un caracter pe hol şi unul în sala de şedinţă. Pentru că au fost discuţii între grupurile parlamentare, atunci când s-a depus această iniţiativă. De aceea, cred că plânsul pe umeri, aici, în sală şi votul împotrivă nu fac bine. De asemenea, vreau să amintesc colegului meu de la PSD că pe aceeaşi filosofie, că legea trebuie respectată, Partidul Mişcarea Populară nu are un om, un reprezentant în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Exact pe aceleaşi reguli pe care colegii noştri le clamează acum. Nu-mi dau seama când au spus adevărul sau minciuna. Atunci când au votat împotriva Regulamentului Camerei Deputaţilor, care spune foarte clar, configuraţia politică este cea care determină numărul de reprezentanţi în Biroul permanent? Sau acum? Pe de altă parte, Partidul Mişcarea Populară nu a dorit mărirea numărului de locuri. A fost o soluţie găsită tot cu cei din arcul parlamentar majoritar, pentru ca Partidul Mişcarea Populară să aibă un reprezentant în aceste structuri. Însă noi ne dorim ca în configuraţia politică şi numărul de locuri să existăm acolo, să ne spunem punctele de vedere clar. Aşa că vă rog, încetaţi cu poveştile şi minciuna. Când aţi votat Biroul permanent nu aţi votat pe Regulamentul Camerei Deputaţilor, aţi votat în afara Regulamentului.

Florin Iordache Grupul UDMR, domnul vicelider Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Este o problemă reală, căreia trebuie să îi găsim o soluţie. Pe de o parte, conform deciziei Curţii Constituţionale, pe cât posibil să se respecte configuraţia politică. Pe de altă parte, tot în interesul pluralismului garantat de Constituţie, trebuie să găsim o formulă prin care atât în acest consiliu foarte important, cât şi, de exemplu, în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, fiecare grup parlamentar să aibă cel puţin un loc. Pentru asta trebuie să găsim câte o soluţie specifică pentru fiecare. Totuşi, trebuie să spun următorul lucru. Astăzi, ca de obicei, ne-am aflat în următoarea situaţie. Ori votăm retrimiterea la comisie, ori nu votăm retrimiterea la comisie. PNL, de exemplu, care a vorbit împotriva acestei legi, deci propune respingerea acestei legi, a votat pentru retrimiterea la comisie, ceea ce ar fi însemnat aprobarea tacită a legii. Pentru că iarăşi ne aflăm în acea situaţie în care dacă nu dăm un vot astăzi se adoptă tacit. Ca atare, noi, în comisii, trebuie să lucrăm în aşa mod încât să nu ne fie forţată mâna, în plenul Camerei Deputaţilor, prin aprobarea tacită, care, probabil, la revizuirea următoare a Constituţiei trebuie să fie eliminată din Constituţie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Propunerea e de respingere. Rămâne la votul final, pentru mâine, la ora 12,00. Oprim aici lucrările Camerei Deputaţilor. La ora 17,00 începe şedinţa consacrată interpelărilor membrilor Guvernului.