28 decembrie 2016 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/2009). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 35. Următorul, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, PL-x 525. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte să intervină cineva? Nu. Îl invit pe domnul preşedinte Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru cultură, să ne prezinte raportul. Vă rog, domnule preşedinte.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost transmis Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă cu adresa PL-x 525/2009 şi înregistrat la comisie în data de 29 octombrie 2009. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 22 octombrie 2009. Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comisiei din data de 16 februarie 2016. la lucrările comisiei fiind prezenţi majoritatea parlamentarilor din Comisia pentru cultură din Camera Deputaţilor. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, în sală, în momentul votării. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Cu majoritatea voturilor celor prezenţi, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă propune respingerea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Intervenţii din partea colegilor dacă sunt? Nu. (Domnul deputat Mihai Alexandru Voicu doreşte să intervină.) Vreţi dumneavoastră s-aveţi o intervenţie? Staţi puţin. Deci, dacă nu mai sunt intervenţii, rămâne la votul final. Are propunere de respingere şi are caracter ordinar.