19 decembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 693/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 693/2018. Domnule Ştirbu, vă rog, raportul. Vă rog, ca iniţiator, atunci. Haideţi, vă rog!

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor, Această iniţiativă legislativă poate reprezenta un caz fericit. De ce? Pentru că membrii tuturor grupurilor politice reprezentate în Parlament au fost de acord cu această proiecţie legislativă. Despre ce este vorba? Din mai 1990 şi până astăzi numărul celor care au participat la vot, care şi-au exercitat dreptul constituţional de a vota, a scăzut, a fost un trend descendent, aş putea spune. Dacă în mai 1990, la alegerile parlamentare au participat aproape 87% din cei cu drept de vot, în decembrie 2016 au participat doar 39% din toţi cetăţenii cu drept de vot ai acestei ţări şi se pare că trendul continuă să fie descrescător. Legiuitorul a identificat două măsuri prin care putem creşte, sperăm că putem creşte acest număr al celor care-şi vor exercita dreptul la vot, dreptul constituţional. Şi anume, conştientizarea acestor cetăţeni prin diverse mesaje publice de interes naţional sau o iniţiativă legislativă prin care acest drept constituţional să devină obligatoriu, ceea ce nu cred că este cazul. Ca atare, doamnelor şi domnilor, în urma discuţiilor cu Autoritatea Electorală Permanentă, în urma discuţiilor cu toţi actorii din piaţa media, că este vorba de reprezentanţi ai staţiilor TV cu acoperire naţională sau reprezentanţi ai staţiilor Radio cu acoperire naţională, am ajuns la concluzia că trebuie să iniţiem o procedură legislativă prin care să conştientizăm cetăţeanul, cel care a recâştigat în 1989 cu jertfă de sânge acest drept constituţional de a participa la vot şi a-şi exercita dreptul de vot, că este imperativ necesar să-şi exercite acest drept de vot. Ca atare, am iniţiat această procedură legislativă, alături de toţi colegii din Comisia pentru cultură, indiferent de grupurile parlamentare cărora aparţin, iar fiecare staţie TV şi Radio, primele 15, în ordinea ratingului, în ordinea cotei de piaţă, vor fi obligate ca în fiecare zi, timp de 60 de zile, înainte de ziua alegerilor, să dea între un spot şi şase spoturi pe zi care - atenţie! - vor fi plătite de către Autoritatea Electorală Permanentă. Aceste spoturi vor avea acceptul Autorităţii Electorale Permanente, vor fi spoturi neutre, fără a influenţa în vreun fel un actor sau altul din spaţiul politic. Vă mulţumesc tare mult tuturor celor care aţi semnat, vă mulţumesc tuturor celor care veţi vota această iniţiativă legislativă. Cred că este un exemplu de conlucrare parlamentară. Vă mulţumesc tare mult.

Florin Iordache Vă mulţumesc. O rog pe doamna vicepreşedinte Beatrice Tudor să prezinte raportul şi apoi dezbateri.

Beatrice Tudor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002, în vederea promovării în spaţiul public a importanţei exercitării dreptului de vot. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi. În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendamentele admise înscrise în anexa la prezentul raport. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Dezbateri generale, domnul Bulai.

Iulian Bulai Domnule preşedinte Gigel Ştirbu, Stimaţi colegi, Mă bucur foarte mult că a apărut această iniţiativă. Ca să-l completez pe domnul Gigel Ştirbu, nu, nu am fost contactat pentru a semna această iniţiativă, nu, nu a fost făcută cu consultarea tuturor grupurilor parlamentare. Ca fapt divers, la Comisia pentru cultură PNL lucrează mai bine cu PSD, am votat această lege, o susţin, îmi pare rău că nu a fost consens încă de la început. Mulţumesc.

Gigel-Sorinel Ştirbu Îmi cer scuze!

Florin Iordache Domnule Băişanu, vă rog frumos. Grupul ALDE. Vă rog, domnule Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Îl felicit pe domnul Gigel Ştirbu pentru acest proiect legislativ. Televiziunile trebuie să facă lucrul acesta şi dacă vor fi şi plătite e un lucru extraordinar, numai că trebuie să ne gândim la posibilitatea de a informa cetăţeanul nu numai pe calea televiziunilor, ci s-o extindem la nivel de Radio şi a nivel de, ştiu eu, broşuri, cărţi pe care să le adresăm cetăţenilor care vor să voteze în cunoştinţă de cauză. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Este o formă activă de a reacţiona, pentru că adeseori avem prilejul să vedem în spaţiul public lamentări. Nu merg oamenii la vot, nu participă, dar facem prea puţin pentru a-i determina să înţeleagă că oricât ar fi de nemulţumiţi, la un moment dat, pe o guvernare, pe o putere politică, un stat democratic se conduce prin politică, partide şi politicieni. De aceea, în acest fel încercăm să îi determinăm să înţeleagă, să le aducem la cunoştinţă că de ei depinde soarta lor, soarta ţării, şi participarea la vot, implicit, eu cred că o putem stimula, dacă timp de 60 de zile li se aduce la cunoştinţă care sunt drepturile lor, ce înseamnă participarea la vot, care sunt argumentele care să-i determine să participe, deci este benefic pentru toată lumea. De aceea, şi această asumare de iniţiatori, de coiniţiatori, s-a făcut transpartinic. Sper ca şi votul să se deruleze în consecinţă, adică să susţineţi cu toţii acest proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, sunt 10 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 9 la 10, intervenţii? Nu.