3 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" (PL-x 49/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"; PL-x 49/2019. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi, Comisia pentru buget.

Florin Iordache Da. Domnul Lazăr. Şi apoi, la dezbateri, domnul Vîlceanu. Raportul Comisiei pentru buget, domnul preşedinte Lazăr.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar". Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect legiferarea unui tip special de cont de investiţii - Contul individual de economii Junior Centenar, titularul contului fiind orice copil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român; b) nu a împlinit vârsta de 18 ani. Titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual, până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în cont în anul respectiv să fie de minimum 1.200 de lei. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel se stabileşte la 3% pe an. Important de subliniat - că de acest program vor beneficia şi copiii ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului. Depunerea anuală minimă de 1.200 de lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar", în forma adoptată de Senat. Amendamentele respinse se regăsesc în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Dezbateri generale, domnul Vîlceanu.

Dan Vîlceanu Doamnelor şi domnilor colegi, Sunt convins că aveţi impresia că avem de-a face cu un alt act de generozitate al Guvernului, care s-a gândit la copiii noştri şi doreşte să-i ajute să-şi continue studiile, să crească nivelul de trai. Da? Ei, lucrurile nu stau aşa. De fapt, este o schemă de escrocare a populaţiei României. Este inadmisibil să deschizi un cont unei persoane care nu-şi doreşte să-şi deschidă un cont, şi, pur şi simplu, cu forţa, da, hai, deschidem un cont, cuiva. Doi. Este inadmisibil să propui o schemă de acumulare a statului, prin care ia bani de la cetăţeni şi promite dobândă peste 18 ani. Da? Şi este inadmisibil să propui populaţiei o dobândă de 3%, cât timp inflaţia este peste 4%, în momentul de faţă. Adică, domnule Ghizdeanu, vă rog, dumneavoastră, să veniţi să le explicaţi colegilor acum de ce sunteţi atât de generoşi cu băncile din străinătate şi luaţi... şi vă împrumutaţi bani cu 5%, iar de la populaţia României vreţi să vă împrumutaţi cu 3% dobândă? Veniţi dumneavoastră şi explicaţi-le colegilor - care sunt convins că sunt foarte curioşi - că dumneavoastră lucraţi pentru poporul român. Da? Veniţi să le explicaţi cum, Doamne, iartă-mă, te împrumuţi la băncile străine, acelea pe care le înjuraţi dumneavoastră, cu 5% pe 30 de ani, iar de la populaţia României vrei să iei bani cu 3% pe an, sub nivelul inflaţiei. Da? Haideţi şi explicaţi-le, vă rog! (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Doamna Csép Éva, Grupul UDMR. Vă rog, doamnă.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Este bine să începem să ne gândim şi la viitorul copiilor noştri. Este bine să ne învăţăm să economisim din timp bani pentru ca aceşti copii, când ajung în pragul unei vârste de peste 18 ani, să aibă din ce să-şi finanţeze, eventual, studiile. Totodată, cred că este o iniţiativă bună, dar ar mai trebui să lucrăm la ea, deoarece, din moment ce se deschide pe numele titularului un cont la Trezoreria Statului, mai lipsesc nişte "amănunte". Pentru că nu există un contract care se va încheia între statul român şi titularul contului, care să aibă o garanţie pentru titularul contului care depune aceste sume. Deci, în esenţă, cred că acest proiect de lege este bun. Acest proiect este bun, dar totodată trebuie îmbunătăţit. Aşadar, UDMR va lucra la o modificare legislativă pe baza acestui proiect, deoarece credem că siguranţa oamenilor care depun şi investesc pentru copiii lor trebuie să fie garantată de stat. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. O să invit toţi colegii vorbitori. La final, domnul Ghizdeanu. Îl rog să se pregătească să răspundă tuturor întrebărilor puse de colegii parlamentari. Deci, domnul Năsui. Se pregăteşte al doilea vorbitor de la Grupul PNL, domnul Oprea.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este un program care ar putea fi numit un Robin Hood invers. De ce? Pentru că e o redistribuire de bani de la toţi, adică inclusiv de la săraci către bogaţi. Practic, cei care reuşesc să economisească 1.200 de lei pe an, deci 100 de lei pe lună, mai primesc încă 600 de lei, dar nu acum, când împlineşte copilul vârsta de 18 ani. Cine îşi permite să economisească 100 de lei pe lună? Nu cineva care se află pe salariul minim, de exemplu, pentru care 100 de lei pe lună înseamnă aproximativ 10% din salariu. Deci, 10% din salariu, pe care nu-i mai atinge, nu mai are acces la ei decât în momentul în care copilul împlineşte vârsta de 18 ani. Singurul lucru bun care se întâmplă totuşi cu acest proiect este faptul că şi copiii din centrele de plasament primesc din partea statului banii aceştia. Acesta este un lucru lăudabil. Acesta este lucrul care poate ar fi făcut... Ar fi fost bine să fie proiectul numai pe lucrul acesta. Dar criza de bani este mare. Şi, atunci, practic, ce s-a urmărit prin acest program este tocmai să se atragă economiile populaţiei în acest program. Dar, din nou, pentru a-i ajuta pe cei mai înstăriţi, şi nu pe cei mai săraci, cei care ar avea mai multă nevoie de ei. Motiv pentru care USR va vota împotrivă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Oprea, vă rog.

Dumitru Oprea Da. Mulţumesc pentru privilegiul de a vorbi. Dar să ştiţi că lucrurile acestea stau mult mai încâlcit decât par la prima vedere. Cu atât mai mult cu cât ieri s-a anunţat, din partea Ministerului Finanţelor, consolidarea campaniei de luare a banilor de la populaţie, prin acţiunea "Tezaur". Şi probabil că mulţi dintre colegii noştri nu au fost atenţi să vadă şi care sunt ofertele pentru sumele depuse la "Tezaur": 3,5% pe an, 4% pe doi ani; 5% pe trei ani. Iar noi oferim 3%. Domnule, parcă am fi copii de grădiniţă şi nu suntem în stare să interpretăm valorile pe care ni le oferă cu generozitate Ministerul Finanţelor, iar noi nu le pricepem. Acesta este motivul pentru care niciodată nu cred că vreun liberal ar vota o astfel de propunere legislativă. Deci PNL nu o să voteze.

Florin Iordache Domnul Movilă Petru, PMP.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La dezbaterea din comisii, din păcate, unele observaţii pe care le-am formulat nu au fost luate în calcul. Şi vă prezint un exemplu. Judeţul Iaşi, cu o populaţie de aproape un milion de locuitori, câteva sute de mii de copii care se încadrează la această prevedere, are doar patru trezorerii. Sunt localităţi în judeţul Iaşi care sunt la peste 80 de kilometri de trezorerie - localităţi în mediul rural, localităţi sărace. Este unul din argumentele pentru care în comisie nu am votat pentru, din considerentul că această lege nu se poate aplica. Sunt şi alte argumente care au fost prezentate de colegii noştri. PMP nu va vota acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi ultimul vorbitor - Grupul PSD, doamna Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu Stimaţi colegi, Chiar cred că nu s-a înţeles această iniţiativă a Guvernului, care există în Programul de guvernare, şi care vine în sprijinul familiilor şi în sprijinul copiilor. Contul Junior se deschide din oficiu, într-adevăr, pentru absolut toţi copiii din România. Asta nu înseamnă că vreun părinte este obligat de cineva să depună suma de 1.200 de lei, la care se adaugă un bonus primit de la stat, de 600 de lei. Vă rog să-mi arătaţi o bancă din România, oricare, care să dea primă la depunere de 50%, că eu merg acolo şi-mi pun toţi banii. Şi cred că oricare dintre dumneavoastră aţi face acelaşi lucru. (Aplauze.) Să ştiţi că deja sunt câteva mii de persoane din România care au început să alimenteze acest cont, pentru că au înţeles care sunt beneficiile. Într-adevăr, abia la vârsta de 18 ani poţi să retragi aceşti bani pentru care primeşti - atenţie! - nu numai o dobândă care este mai mare decât la celelalte bănci, dar o primă de 50% la depunere. Însă dacă copilul este bolnav - şi sunt tot felul de alte criterii acolo -, poţi să retragi suma şi mai devreme. Din punctul meu de vedere este o opţiune a părintelui, dacă doreşte sau nu doreşte să activeze acest Cont Junior. Şi, tot din punctul meu de vedere, este un lucru benefic, pe care sunt absolut convinsă că mulţi părinţi din România îl vor aprecia. Cei care nu vor să acceseze acest cont n-au niciun fel de problemă, n-au niciun fel de obligaţie. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. E procedură de urgenţă, stimaţi colegi. Grupul USR şi Grupul ALDE. Grupul USR, doamna Prună. (Vociferări.) Nu, USR nu a vorbit. (Vociferări.) Nu, nu, nu. Vă rog, vă rog. Şi domnul Băişanu mai este. Şi atât.

Cristina-Mădălina Prună Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. O mică clarificare, pentru că se pare că doamna Vasilescu nu a înţeles. Înţelegem foarte bine rolul acestui program. Şi mai înţelegem şi că vor fi doar anumiţi părinţi care îşi vor permite să economisească aceşti 100 de lei pe lună. Avem 1.800.000 de oameni care lucrează pe salariul minim, credeţi dumneavoastră că-şi vor permite să economisească lunar 100 de lei pentru copiii lor? Deci e o iluzie că, de fapt, îi ajutăm pe cei mai nevoiaşi şi că, de fapt, facem bine prin acest program. În plus, aceşti bani pot fi accesaţi doar în momentul în care copilul împlineşte 18 ani. Deci, e o manieră mascată prin care statul se împrumută de la populaţie. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Grupul ALDE, domnul Băişanu. (Vociferări.) E procedură de urgenţă, îmi pare rău.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul ALDE va susţine această propunere. Este una benefică. Îmi pun totuşi o întrebare. Domnule, când face PSD-ALDE ceva, şi ceva bun, şi nu poate fi negat în totalitate, se găsesc chichiţe - ba că e blondă, ba că e brunetă, ba că nu merge, ba că scârţâie. Domnilor de la opoziţie, ca să nu mai dau nume de partide, veniţi, domnule, şi voi, o dată în viaţa voastră, în Parlamentul acesta, cu o soluţie şi vă garantăm că o vom susţine. Căutaţi doar nod în papură şi nu înţelegeţi că nu există nicio bancă în România care să-ţi ofere 50% din cât ai depus, că suma este una mică, de 100 de lei, şi cine îşi doreşte o poate face, e opţională şi nu e obligatorie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat. (Vociferări. Domnul deputat Petru Movilă solicită să ia cuvântul.) Nu e cu drept la replică. Mulţumesc. Domnul Ghizdeanu, vă rog. Da, procedură. Deci, domnule, dacă nu-mi invocaţi procedura, vă opresc microfonul, ca să ştiţi. Vă rog. Procedură. Îmi invocaţi articolul care a fost încălcat şi vă dau cuvântul.

Petru Movilă Deci, ca vicelider, am voie să propun...

Florin Iordache Propuneţi orice, haideţi, vă rog, pe procedură. Îmi spuneţi ce s-a încălcat pe procedură şi...

Petru Movilă Domnule preşedinte, Mă bucur că sunteţi riguros.

Florin Iordache Da.

Petru Movilă E un lucru foarte bun. Voiam să vă propun retrimiterea la comisie pentru două săptămâni.

Florin Iordache Bine. Mulţumesc.

Petru Movilă ... tocmai...

Florin Iordache Mulţumesc.

Petru Movilă Dar de ce îmi închideţi microfonul, că nu am terminat? Nu cred că este o colegialitate corespunzătoare modul în care dumneavoastră vă comportaţi astăzi. Nu am venit nici să vă acuz, nici să vă fac în fel şi chip. Pur şi simplu, ţinând cont de toate recomandările colegilor, de ce s-a spus aici, pornind de la faptul că este o idee bună, vă solicit, două săptămâni, retrimiterea la comisie. Absolut normal.

Florin Iordache Bun. Mulţumesc. Să înceapă votul. 51 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respinsă propunerea. Am finalizat dezbaterile. Am avut toate grupurile parlamentare, au fost intervenţii, riguroşi. Domnul Ghizdeanu, ultima... Vă rog să răspundeţi.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Am finalizat. Avem 7 amendamente respinse. Dacă articolul unic se susţine? Nu. La art. 1? Domnul Prisnel, vă rog. Deci la art. 2 aveţi dumneavoastră, da? Vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel "La art. 2 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: «(3) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire în care s-au efectuat depunerile, mai puţin pentru anul în care titularul împlineşte vârsta de 18 ani. Prima de stat se plăteşte în contul individual de economii Junior Centenar, anual... »".

Florin Iordache Da. Supun votului amendamentul respins. Fiţi atenţi, supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 52 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. A fost respins. Mergem mai departe. Da, vă rog, mai aveţi la alin. (4) şi la alin. (7). La care...? Vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel "(4) Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă".

Florin Iordache La alin. (4) este acesta, nu?

Adrian-Claudiu Prisnel Da.

Florin Iordache Bun.

Adrian-Claudiu Prisnel "La soldul anual al contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte anual. Dobânda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, al cărei preşedinte are calitatea de ordonator terţiar de credite".

Florin Iordache Supun votului dumneavoastră acest amendament respins. 62 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă. A fost respins. Acesta a fost alin. (4). La alin. (7). Dacă se intervine? Nu. La art. 3 alin. (2). Dacă se intervine? Nu. La art. 3 alin. (3). Dacă se intervine? Nu. A rămas în forma comisiei, la votul final. Următorul.