26 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 198/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 198/2017. Guvernul, dacă doreşte să intervină? Da, domnule secretar de stat. Numai puţin, domnule Iancu, să lăsăm Guvernul, şi apoi dumneavoastră prezentaţi raportul. Vă rog.

Florin Iordache Domnul preşedinte Iancu, raportul Comisiei pentru industrii.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem un act normativ îndelung dezbătut de către comisie şi toţi reprezentanţii instituţiilor direct implicate şi autorităţilor. Proiectul de lege menţionat a fost adoptat de Senat. Este un proiect care, de fapt, reglementează şi completează Legea nr. 220 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi, în esenţă, completează această lege, modifică anumite acte normative, în sensul îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea ţintei de 24% energie din surse regenerabile, menţinerea trendului de influenţare în producţie şi în mixul energetic a aportului direct al surselor regenerabile de energie. La dezbatere s-a ţinut seama de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi de punctele de vedere exprimate de Ministerul Energiei, Autoritatea de Reglementare şi Consiliul Concurenţei. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

Florin Iordache Dezbateri generale. Grupul PNL, domnul Popescu.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Proiectul de lege, PL-x 198/2017, vine să aducă lumină în piaţa certificatelor verzi, vine să ajute întreprinderile mici şi mijlocii care produceau până în 3 megawaţi energie electrică şi care îşi vindeau foarte greu certificatele verzi. Este un amendament al Partidului Naţional Liberal, al colegului meu, Lucian Bode, care a fost adoptat în toate comisiile şi vă mulţumim pe această cale. De asemenea, aduce o noutate în Legea energiei electrice şi defineşte consumatorul casnic, aşa-numitul prosumer. Practic, consumatorii care îşi vor pune acasă instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, până în 27 de kilowaţi, vor fi scutiţi de la plata tuturor obligaţiilor fiscale, atât pentru producerea de energie şi consum propriu, cât şi pentru vânzarea diferenţei acestora. Este un proiect foarte bun, dă o nouă cuprindere producţiei de energie regenerabilă şi cred că aliniază România la standardul european al consumatorilor casnici şi producători de energie electrică. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bende Sándor, vă rog, Grupul UDMR.

Sándor Bende Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Acest proiect legislativ, până la urmă, vine să facă o dreptate între consumatorii şi producătorii de energie electrică. Atât timp cât energia regenerabilă este suportată de întreaga populaţie a ţării, prin acea taxă verde, iată că prin acest proiect legislativ venim în sprijinul consumatorului final şi, la rândul lui, dacă va deveni producător de energie, această lege va permite ca această energie să fie cumpărată de către distribuitorii de energie electrică, de către furnizori. UDMR a sprijinit această iniţiativă şi mulţumesc tuturor colegilor care au înţeles în comisia de specialitate că este nevoie de o asemenea lege. Vă mulţumesc mult de tot.

Florin Iordache Grupul USR, doamna Prună. Vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Avem, astăzi, în faţă, un proiect care vine într-adevăr să încurajeze prosumatorii. Aceştia vor fi scutiţi de la obligaţii fiscale în ceea ce priveşte producţia de energie. Este o măsură cât se poate de bună şi, într-adevăr, vine să ne alinieze cu celelalte ţări europene. Însă acest proiect de lege are şi unele puncte mai puţin bune, şi aş enumera aici faptul că nu vizează noi capacităţi de producţie, ci vine să repare o schemă care, din păcate, a creat destule dezechilibre şi nu a ajutat neapărat producătorii de energie în aceeaşi măsură - şi aici mă refer la cei mici versus cei mari. Şi aş mai adăuga şi faptul că rămâne încă un mister, de ce această schemă cu certificate verzi vizează doar sectorul acesta al energiei, când am fi putut să ne uităm şi la alte domenii, precum agricultura, transporturile sau încălzirea locuinţelor. N-aş vrea să pierdem din vedere şi faptul că această nouă schemă va creşte impactul la consumatorul final - gradual, ce-i drept -, de la 11,1 euro pe megawatt oră la 14,5 euro, începând cu 2022, şi sper din toată inima că ne vom gândi şi la consumatorul vulnerabil şi că nu vom mai amâna legislaţia care să vină să îi ajute şi pe cei care nu-şi pot plăti facturile la energie, cât de repede posibil, pentru că, până la urmă, trebuie să ne gândim şi la aceştia. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Iulian Iancu, vă rog, Grupul PSD.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Este, cu adevărat, un act normativ extrem de important pentru această sesiune. Cred că este una dintre cele mai importante legi aprobate de plen în această sesiune. Aş vrea, de asemenea, să scot în evidenţă faptul că, iată, în faţa unor acte normative, care vizează deopotrivă consumatorul casnic, industria, producătorii domeniului, tot spectrul politic este astăzi în susţinerea acestui tip de demers, ceea ce merită apreciat şi cred că ar trebui să fie linia după care plenul Camerei şi noi, toţi, ar trebui să ne ghidăm în continuare. Aş vrea să subliniez câteva lucruri pentru noi, toţi. Prin promovarea acestui act normativ noi preluăm în legislaţia naţională redesenarea politicilor energetice la nivel european, ca urmare a angajamentului pachetului privind schimbări climatice şi energie, în care energia regenerabilă, în continuare, este obiectiv-ţintă, pentru care Uniunea Europeană doreşte să promoveze o nouă directivă şi să urce procentul de la 25% la 30%. Practic, noi, astăzi, chiar dacă acest lucru nu este perceput ca fiind un aport direct la creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, este, de fapt, un salt extrem de important în felul în care este perceput consumatorul, de la apariţia acestei legi. Consumatorul devine actor-cheie în domeniul energetic, în piaţa de energie din România. Căpătând calitatea de prosumer, este, de fapt, unul dintre producătorii sistemului. Vom avea mii, zeci de mii, sute de mii şi cred că milioane de mici producători. Acesta este, de fapt, saltul uriaş. Noi, când am promovat - şi vă reamintesc că în 2008 plenul acestei Camere, la momentul în care am promovat Legea nr. 220, pe care astăzi o modificăm, şi s-a obţinut unanimitate în vot -, atunci, în ciuda tuturor temerilor, am putut constata că, prin demersul nostru, în România au fost atrase 8 miliarde de euro din afara bugetului de stat, în totalitate investiţii private, şi pentru fiecare megawatt putere instalată 56% s-a dus direct la bugetul de stat, iar energia produsă atrage, în continuare, colectări la bugetul de stat. Prin producţia de energie, în ciuda temerilor care spuneau că va creşte preţul şi va fi influenţat gradul de suportabilitate, energia regenerabilă a determinat o scădere a preţului la producţie cu 31%, în acest interval de timp. 31% salt în calitate şi în scăderea preţului la producţie! Din păcate, preţul a scăzut la producţie, nu s-a resimţit la consumatorul final, fiind absorbit pe traseu de ceilalţi actori, respectiv transportatorii, distribuitorii şi furnizorii. În consecinţă, stimaţi colegi, noutăţile pe care le propune legea sunt, pe de o parte, de a încuraja în continuare producătorii, indiferent de dimensiunea lor. 2. De a lămuri modalitatea prin care schema de susţinere face ordine în modificările legislative anterioare, proces care a blocat acest motor investiţional al ţării; facem ordine. Şi cel mai important lucru: lansăm prosumerul, care ar fi putut să fie lansat încă de la apariţia legii, dar din cauza blocării succesive din partea finanţiştilor, care nu au înţeles aportul la bugetul de stat pe care-l aduce acest mic motor economic, au blocat sistematic, încercând să aplice Codul fiscal în litera lui, neînţelegând importanţa prosumerului şi impactului asupra consumatorului. Prin această lege, prin faptul că scutim prosumer, că acesta mai mult de 90% îşi asigură propria lui energie, din propria lui producţie, şi doar eventualul supliment este scutit, nu facem altceva decât să lansăm producătorii de echipamente, montatorii, cei care întreţin, care exploatează, care fac service, pe toată suprafaţa României. Ca atare, îi felicit pe colegii noştri care s-au implicat în dezbateri şi, de asemenea, susţinem, în continuare, la vot, în unanimitate, promovarea proiectului de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Cornel Zainea. (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, mai avem două intervenţii. Cornel Zainea, apoi domnul Simonis şi apoi domnul Korodi. Vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Susţinem acest proiect care face un pas înainte în domeniul energiei regenerabile. Prin această lege se recunoaşte calitatea de prosumer, adică cetăţeanul care consumă energia produsă chiar de el, din surse curate. La acest capitol suntem cu mult în urma ţărilor europene, unde cetăţenii au această posibilitate de mult timp. Pentru a realiza tranziţia energetică avem nevoie de implicarea tuturor, iar recunoaşterea drepturilor prosumatorilor este esenţială. Uniunea Europeană a dat un semnal clar în direcţia trecerii către sursele curate de producere a energiei. Pe lângă obiectivele minime pe care le are fiecare stat de îndeplinit, avem o datorie faţă de cetăţeni să asigurăm un mediu curat şi un viitor sigur generaţiilor viitoare. Un rol - cheie în acest sens îl are şi energia. Cunoaştem foarte bine impactul arderii combustibililor fosili asupra sănătăţii şi asupra mediului, precum şi riscurile unor centrale nucleare. În multe ţări din Europa, momentul chestionării schimbărilor climatice şi necesităţii măsurilor de oprire a efectelor a trecut de mult şi se află deja în stadiul punerii în practică a ideilor. Noi dăm dovadă de multă ezitare încă, şi de ambiţie prea puţină. Se face, aşadar, o schimbare necesară. Distribuitorii sunt obligaţi să racordeze prosumatorii, iar furnizorii sunt obligaţi să cumpere energia de la prosumatori. Prin aceasta, cetăţenii care produc energie din surse regenerabile au beneficiul de a vira surplusul de energie în reţea şi de a fi remunerat, fără a deveni persoană juridică, o lipsă care până acum a oprit oamenii să facă tranziţia energetică pe cont propriu. Un alt principiu important, care se respectă prin această lege, este să consumi energia acolo unde este produsă. Acest lucru elimină pierderi de energie şi investiţii majore în sisteme de distribuţie. În tot mai multe ţări europene există iniţiative de a pune panouri solare pe acoperişurile disponibile din oraşe, pentru a profita de spaţiul irosit şi pentru a produce energie. Nu în ultimul rând, contrar opiniei generalizate, tranziţia energetică înseamnă şi locuri de muncă. Raportul anual realizat de Agenţia Internaţională pentru Energie Regenerabilă arată că în 2016 erau 9,8 milioane de joburi în lume în industria energiilor regenerabile, număr care se află în continuă creştere. Prin urmare, USR susţine dreptul cetăţenilor la acces la energia regenerabilă şi vom continua să ne implicăm mai departe în realizarea unui plan concret de încurajare a producătorilor mici de energie din surse curate. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Simonis. Vă mulţumesc.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. O să vă rog să supuneţi la vot următoarele modificări la ordinea de zi...

Florin Iordache Numai puţin, domnule coleg! Nu acum, să terminăm proiectul! Am crezut că doriţi la dezbateri generale.

Alfred - Robert Simonis Nu.

Florin Iordache Nu. Să terminăm acest proiect şi apoi... Să terminăm acest proiect. Domnul Korodi.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de lege, cum a zis şi colegul meu, Bende Sándor, este unul foarte important. Aş dori să semnalez un element care a fost dezbătut ani de zile, şi, în sfârşit, cu sprijinul masiv al comisiei s-a reuşit să se ajungă şi să se clarifice. Este vorba de energie regenerabilă produsă de familii, de gospodării. Da, de acum încolo, dacă acest proiect de lege va apărea în Monitorul Oficial ca lege adoptată, gospodăriile au dreptul ca energia electrică produsă să fie preluată de reţeaua naţională de electricitate, să fie şi plătită, nefiscalizată. Este un pas foarte important. De ce este important? Vă aduceţi aminte, luna aceasta am votat şi Legea privind infrastructura de gaze şi electricitate, unde am dat posibilitatea autorităţilor locale să finanţeze, să sprijine, să concesioneze reţele de distribuţie a gazelor. Zona rurală are o problemă foarte mare, aceea a accesului la energie, resursă de energie. Ceea ce facem astăzi este o completare a resurselor la care cei care sunt obligaţi să plătească pentru lemn, să folosească lemn în casă, să poată să utilizeze şi alte resurse. Presiunea este prea mare pe pădurile României nu din cauză că este o resursă care este favorizată de cetăţeni, ci mai degrabă pentru că n-au alte soluţii. România aceasta trebuie să facă, ca fiecare localitate, fiecare gospodărie să poată să aleagă din diferite variante de resurse energetice pentru încălzirea casei, pentru necesităţile proprii. Şi este nevoie ca să continue acest trend. Este nevoie să existe de la Ministerul Economiei, de la Ministerul Mediului, alte linii de finanţare care să ajute familiile, de exemplu, să poată să achiziţioneze noi capacităţi mici de producere a energiei electrice, energiei termice şi aşa mai departe Haideţi să nu ne oprim! Dacă am reuşit să luăm o decizie foarte importantă, ca energia electrică produsă în gospodărie să nu fie fiscalizată, putem face şi alţi paşi. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea raportului. Avem 59... (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Simonis! Avem 59 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La articolul unic, intervenţii? Nu. Adoptat. Până la poziţia 20 dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptat. De la 21 la 50 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 51 la 59? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.