2 octombrie 2019 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Florin Iordache Domnul Şerban Ciprian-Constantin, Grupul PSD. Vă rog.

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului următoarele modificări la ordinea de zi, şi anume: PL-x 106/2019 - Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor - de pe 14, pe 2 1 .

Florin Iordache Da. Supun votului. Să înceapă votul. 156 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Adoptată. Mai departe.

Ciprian-Constantin Şerban PL-x 56/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii - de pe poziţia 17, pe 2 2 .

Florin Iordache Da. Să înceapă votul. 106 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 56 de abţineri. Aprobată. Mai departe.

Ciprian-Constantin Şerban PL-x 249/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative - de pe poziţia 26, pe 2 3 . Mulţumesc.

Florin Iordache Să înceapă votul, vă rog. 105 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 66 de abţineri. Aprobată. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Imediat. Mai aveţi ceva? Nu. Domnul Andronache, vă rog. Şi, apoi, domnul Varga.

Gabriel Andronache Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am o întrebare pentru dumneavoastră.

Florin Iordache Vă rog.

Gabriel Andronache În fine, nu vă întreb dacă aveţi cumva delegaţie, din partea preşedintelui Camerei Deputaţilor, pentru a conduce această şedinţă, pentru că în mod normal dumneavoastră ar trebui să conduceţi numai şedinţele referitoare la întrebări şi interpelări. Dar, trecând peste chestiunea aceasta, domnul preşedinte a promis solemn, în şedinţa de ieri a Biroului permanent, că va veni şi va lua act de încetarea mandatului domnului deputat Goga Octavian, procedură obligatorie de un an de zile, pe care domnul preşedinte nu o realizează. Aşa că întrebarea mea este: Se ţine domnul preşedinte de cuvânt, se prezintă la şedinţă şi face demersul regulamentar cu privire la această chestiune sau doar promite în Biroul permanent şi, de la Biroul permanent până la şedinţa de plen, se face că uită că trebuie să îndeplinească această procedură? Mulţumesc.

Florin Iordache Da, se ţine de cuvânt. Da.

Gabriel Andronache Când?

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. O întrebare. Am dori să ştim, membrii Comisiei juridice, când va veni un secretar de stat la lucrările comisiei şi va exprima un punct de vedere al Ministerului Justiţiei? A trecut o lună de zile şi nu avem niciun reprezentant la comisie.

Florin Iordache Da. Nu au secretar de stat.