2 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (PL-x 418/2009). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Mai departe. 81. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor; PL-x 418/2009. Domnul... Comisia pentru industrii? Vă rog. Domnule coleg, vă rog.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri preluate în textul adoptat de Senat. Guvernul României susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor formulate, acestea fiind preluate în textul adoptat de Senat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 9 septembrie 2009. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii comisioanelor, taxelor şi a altor costuri în preţurile şi tarifele afişate, pentru a nu induce în eroare consumatorul şi să afle de existenţa lor înainte de achiziţionarea produsului sau serviciului. Se introduce un nou alineat, în sensul ca afişarea cursului monedei de schimb, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru cele de cumpărare, să se facă prin afişare la loc vizibil, la exteriorul casei de schimb, pe acelaşi panou, într-o culoare contrastantă faţă de fondul acesteia. De asemenea, se stabileşte termenul până la care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va aproba, prin ordin, normele privind măsurile de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţele din 16 şi 23 mai 2017 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, din următorul considerent - prevederile nou introduse se regăsesc în art. 1 şi în art. 2 din Ordinul preşedintelui ANPC nr. 632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar, ordin care cuprinde şi alte măsuri tehnice privind activitatea de schimb valutar. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii.