24 octombrie 2018 – Discuţii procedurale în legătură cu aplicarea unor prevederi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Gabriel Andronache Procedură!

Florin Iordache Procedură? Da, domnule Andronache, vă rog. Aveţi o procedură vizavi de listă sau faţă de ce? Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Invoc art. 151 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi aş dori să discut despre o chestiune de procedură care în Regulament este detaliată în art. 94 şi art. 133 într-un fel. Şi la plen, după cum ne convine, este aplicată sau nu regula prevăzută de Regulament. Şi anume, art. 94 alin. (1) spune următorul lucru: "La începutul fiecărei şedinţe, în plenul Camerei Deputaţilor, preşedintele de şedinţă va anunţa că a fost realizată distribuirea către deputaţi a documentelor prevăzute la alin. (2) şi (3)". La alin. (3) se spune următorul lucru: "La casetele electronice ale deputaţilor se vor distribui lista rapoartelor ce au fost întocmite (...) şi a propunerilor legislative ce au fost adoptate de cele două Camere şi pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale (...)". Această chestiune doresc să o vizez prin intervenţia mea. În art. 133 din Regulament, alin. (3), se spune, de asemenea, următorul lucru: "Legea adoptată de Camera Deputaţilor cu privire la care Senatul s-a pronunţat ca primă Cameră sesizată ori, după caz, în calitate de Cameră decizională pentru unele prevederi, - subliniez ce urmează - semnată de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului, se comunică, cu 5 zile (...)" - sau cu două zile - "(...) şi se depune la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale". Pe cale de consecinţă, domnule preşedinte, vă solicităm ca începând de acum să nu mai anunţaţi la sfârşitul şedinţei de plen lista cu proiectele de lege care sunt depuse la secretarul general pentru a fi sesizate la Curtea Constituţională, pentru că este neregulamentar. Această chestiune, această procedură trebuie îndeplinită la începutul şedinţei. Pentru că nu veţi avea niciodată forma de atestare a legii, respectiv semnarea proiectului de lege care se votează în ziua respectivă de către preşedintele Senatului - eventual, dacă îl căutaţi în fugă pe la Senat - şi semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor. Deci, nu este întrunită o prevedere legală din Legea nr. 24/2000. De aceea, vă solicităm ca, începând de acum, această anunţare pentru depunere la secretarul general a legilor, pentru a fi sesizate la Curtea Constituţională, să nu se mai realizeze la sfârşitul şedinţei de vot final, ci numai la începutul şedinţelor de plen, respectiv în săptămâna următoare. Asta spune Regulamentul şi vă cerem în mod expres să respectaţi aceste prevederi din Regulament, inclusiv astăzi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Doamnă Turcan, tot procedură? Vă rog.

Raluca Turcan Partidul Naţional Liberal solicită scoaterea de pe ordinea de zi, de la punctul 13, a Proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Este proiectul de lege care pretextează transpunerea unei directive europene - atenţie! - publicată în anul 2015. De fapt, este vorba de trei directive publicate în anul 2015 şi pe care niciun Guvern, începând cu anul 2015 - adică 2016, 2017, 2018 - nu a avut deschiderea să le implementeze în legislaţia naţională. Acest proiect de lege conduce la blocarea activităţii unor organizaţii nonguvernamentale, iar cele mai afectate organizaţii nonguvernamentale urmează să fie cele care lucrează în folosul comunităţilor vulnerabile, adică, persoane abuzate, persoane cărora nu li se respectă drepturile omului, persoane afectate de sărăcia extremă. În acelaşi timp, amendamentul introdus - că vorbim despre un amendament introdus la un proiect de transpunere a unor directive - va conduce la reducerea drastică a persoanelor care apelează la serviciilor organizaţiilor nonguvernamentale. În plus, se fac nişte investiţii inutile în cheltuieli administrative, în loc ca organizaţiile nonguvernamentale să muncească şi să desfăşoare activitate în interes public.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă.

Raluca Turcan Sunt nişte lucruri extrem de importante...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Raluca Turcan Închei acum! Mulţumesc frumos, domnule Iordache. ... pe care vă rog să le luaţi în considerare, pentru că noi suntem o Românie europeană, o Românie care respectă drepturile fundamentale ale omului, o Românie care trebuie să încurajeze libertatea de exprimare şi de manifestare în spiritul Constituţiei.

Florin Iordache Mulţumesc.

Raluca Turcan Nu se poate ca, sub pretextul unor directive europene...

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă!

Raluca Turcan ... să introduceţi un amendament care blochează activitatea ONG-urilor. Aşadar, vă supun votului scoaterea de pe ordinea de zi, de la pct. 13, a acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Este o solicitare a colegilor liberali. Supun votului dumneavoastră scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului care vizează spălarea banilor. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi ...