13 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliul Superior al Magistraturii (Pl-x 419/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii; Pl-x 419/2017; în procedură de urgenţă. Vă rog, comisia. Procedură. Bitte! Chiar simţeam nevoia...

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, Vă felicit pentru viteza cu care aţi trecut la votul final această iniţiativă legislativă... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase N-aud nimic din ce spuneţi!

Ioan Cupşa E oltean, spuneaţi?! Eu ştiam că ... Bun! (Vociferări. Rumoare.) Mulţumesc. Să vin spre dumneavoastră? Nu. (Rumoare.) Onoraţi colegi, Înainte de a formula o cerere pe care solicit să o supună votului domnul preşedinte al acestei Camere, permiteţi-mi să fac o scurtă introducere. Parlamentul este cheia de boltă pe care se sprijină în arhitectura constituţională toate celelalte puteri. (Rumoare.) Parlamentul, de asemenea, este fundamentul oricărei democraţii liberale, democraţii liberale care - atenţie! - se regăsesc peste tot unde lucrurile stau bine, sunt aşezate, în acele ţări ale căror cetăţeni îi invidiem cu toţii. Parlamentul României, din păcate, are o imagine mult prea proastă - subliniez acest lucru - mult prea proastă...

Petru Gabriel Vlase Procedura, domnule deputat!

Ioan Cupşa Imediat o să concluzionez.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, suntem cum suntem! Procedura!

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, Permiteţi-mi să termin!

Petru Gabriel Vlase Procedura, domnule deputat!

Ioan Cupşa Permiteţi-mi să termin! Nu durează...

Petru Gabriel Vlase Ştiu!

Ioan Cupşa 30 de secunde, vă rog...

Petru Gabriel Vlase Abia îmi reparasem imaginea în faţa dumneavoastră! (Rumoare.)

Ioan Cupşa Deci permiteţi-mi să continui! Cum spuneam, imaginea Parlamentului, din păcate - subliniez acest lucru, pentru că îmi doresc ca această instituţie atât de importantă, instituţie din eşafodajul constituţional, să fie respectată - are o imagine atât de proastă, încât nu putem arunca şi noi astăzi cu zoaie în imaginea Parlamentului. De ce aruncăm noi cu zoaie, e foarte simplu. Remarcaţi un lucru: trei legi, aşa-zis ale Justiţiei, au fost adoptate într-un mod mai mult decât superficial. Îi respect pe cei care au participat la dezbateri. Sunt oameni cu o bună pregătire profesională, cu o experienţă profesională care merită a fi remarcată şi, drept urmare, respectată. Însă viteza, modalitatea, procedura în care noi am trecut prin plen, în Camera Deputaţilor, aceste trei legi, şi vom trece, sunt sigur, cu aceeaşi viteză şi Pl-x 419/2017 care va modifica Legea de organizare ... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat!

Ioan Cupşa Voi trece... Voi face... Bun! (Vociferări.) Superficialitatea demersului nostru este dată de viteza cu care am adoptat aceste modificări legislative. Sunt sute de modificări, sute de amendamente care modifică aceste Legi ale justiţiei. Toate aceste iniţiative legislative, precum şi rapoartele, amendamentele pe care le-am adoptat suferă de neclaritate. Legile vor fi, cum spuneam ceva mai devreme, impredictibile, imaginea Parlamentului va avea de suferit. Şi revin acum, formulez cererea de retrimitere la comisii a Pl-x 419, cel care intenţionează să modifice Legea de organizare a Magistraturii, Legea nr. 317/2004, pentru că ceea ce veţi supune la vot este un text normativ plin de neclarităţi, plin de necorelări.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat! Vă mulţumesc.

Ioan Cupşa Este o ruşine pentru Parlament, pentru Camera Deputaţilor, dacă astăzi, prin votul care va urma, cândva, în această seară, un astfel de text normativ... ni-l vom asuma cu toţii, în calitatea de parlamentari.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Mulţumesc.

Ioan Cupşa Vă rog să supuneţi la vot.

Petru Gabriel Vlase O supun la vot. Mulţumesc. Retrimitere la comisie... Cât timp aţi vrea?

Ioan Cupşa Doar o săptămână.

Petru Gabriel Vlase Doar o săptămână. Vă rog, votaţi. Cine este pentru? Mă scuzaţi. Pentru? 70, cu indulgenţă. (Râsete.) Împotrivă? 120, că nu sunt indulgent! Abţineri? Nu. Respins. Vă rog. (Vociferări.)

Gabriel Andronache Tocmai din respect pentru dumneavoastră am rugămintea, domnule preşedinte de şedinţă, în baza art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, să solicitaţi preşedintelui comisiei să vină să citească raportul. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Total de acord cu dumneavoastră. Domnule preşedinte Florin Iordache, vă rog să... Procedură.

Stelian-Cristian Ion După cum ştiţi, a fost publicată în Monitorul Oficial acea modificare pe care aţi forţat-o astăzi de dimineaţă. Dar, dacă tot aţi făcut lucrul acesta, haideţi să respectăm ce scrie aici. Nu rezultă de nicăieri că nu se mai supun votului şi amendamentele respinse. Care era esenţa propunerii pe care aţi făcut-o? Şi dacă greşesc, vă rog să mă contraziceţi. Ideea era să nu se voteze, din nou, amendamente care se exclud reciproc. Adică ai un amendament la "admise", îl votezi pe acela, a trecut şi să votezi după aceea un amendament respins care se referea la acelaşi aspect. Aceasta era ideea - să nu muncim de două ori şi să le excludem pe cele care s-au discutat. Numai că, există anumite amendamente respinse care nu au legătură cu amendamentele admise, aşa încât acelea ar trebui toate discutate şi votate. Este o chestiune pe care o invoc acum. Vă solicit să supuneţi la vot şi amendamentele respinse care nu au legătură cu cele admise şi să se respecte integral procedura. În orice caz, va fi un argument de atacare la Curtea Constituţională. Uneori câştigaţi, dar vreau să vă reamintesc că au fost situaţii, chiar în ultimul timp, în care aţi pierdut la Curtea Constituţională, forţând nota la această manieră. Dacă mai stăm puţin aici - nu ne face plăcere, cred că multora dintre noi, ceea ce se întâmplă astăzi -, dar dacă mai stăm şi facem un efort în plus, am respecta inclusiv Regulamentul pe care l-aţi adoptat dumneavoastră şi care nu e chiar atât de clar, dar am încercat să înţeleg ce aţi vrut să faceţi acolo. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat. Fiecare cu înţelegerea lui! Vă rog, raportul comisiei, domnule preşedinte. Nu mai desemnaţi aiurea, aşa, cum vreţi dumneavoastră!

Florin Iordache Este democraţie, domnule preşedinte, şi colegii... N-am vrut să monopolizez...

Petru Gabriel Vlase La subiect, domnule deputat!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Facerea de bine, vedeţi?! (Râsete.) Comisia specială a avut în dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 945/2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Guvernul, în punctul de vedere transmis Parlamentului, apreciază că Parlamentul urmează să decidă asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative legislative, propunând o serie de modificări şi completări cu privire la actul normativ supus intervenţiei legislative. De asemenea, în expunerea de motive, se învederează necesitatea "intrării în normalitate", în sensul respectării Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 196/2013, nr. 394/2014, nr. 774/2015 şi nr. 374/2016 şi modificarea textelor declarate neconstituţionale. La şedinţele comisiei au participat reprezentanţi ai următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Asociaţia Procurorilor din România, reprezentanţi ai mediului academic, care au propus amendamente şi au făcut precizări cu privire la modificările care se impun asupra legii în vigoare şi a iniţiativei legislative supuse dezbaterii. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Propunerea Comitetului liderilor este: dezbateri generale - câte 5 minute pentru fiecare grup; două minute la deputaţii neafiliaţi; dezbateri pe articole şi amendamente - 30 de minute. Supun votului dumneavoastră aceste propuneri. Cine este pentru? 132. Împotrivă? 60. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Vă rog, dezbateri generale. Nu? Nu vrea nimeni! V-aţi certat pe timpi, pe..., acum nu mai vrea nimeni! (Rumoare.) OK! La articole... Daţi drumul la timp! La dezbateri generale, domnule Stelian?

Stelian-Cristian Ion Da.

Petru Gabriel Vlase Cinci minute, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Expunerea de motive. În ceea ce priveşte informaţiile apărute în ultimul timp în mass-media, credem că se impune, în mod obligatoriu, transformarea inspecţiei judiciare, de la statutul existent în prezent într-o instituţie autonomă, astfel încât să asigure principiul independenţei faţă de celelalte puteri ale statului, precum şi înlăturarea suspiciunilor cu privire la activitatea inspecţiei judiciare. Adică aţi stat dumneavoastră, aşa, şi v-aţi uitat la nişte posturi de televiziune, la nişte emisiuni foarte interesante, în care se propagă această idee nocivă cum că justiţia în România este una abuzivă şi toate condamnările acestea de răsunet din ultimul timp au fost nişte abuzuri incomensurabile, şi toţi aceşti domni politicieni care au suferit condamnări penale sunt nişte persecutaţi politic, şi aţi tras concluzia că lucrurile nu funcţionează bine pe la inspecţia judiciară, pentru că nu mai funcţionează butoanele acelea; apăsaţi şi nu... s-au defectat! Nu e OK! Nu e OK ce faceţi! Este foarte trist! Ne-aţi ţinut în suspans, aşa! A venit domnul Tudorel Toader, la început, cu o variantă în care ar fi fost în subordinea Domniei Sale, adică a preşedintelui de partid, a domnului Liviu Dragnea, inspecţia judiciară, aţi bătut în retragere după aceea, ne-a aruncat pe fereastră, aşa, un proiect, a venit aici, la Parlament, l-a pus pe masă, şi câţiva dintre Domniile Voastre au considerat de cuviinţă să preia nişte texte şi le-au compilat, au făcut, aşa, un ghiveci... Aţi venit cu ideea aceea de Consiliu de integritate, o bazaconie, efectiv! Consiliul Legislativ v-a dat un aviz prin care a spulberat pur şi simplu acea inepţie! Nu ştiu care dintre dumneavoastră... Sunt semnatari în sală... Nu ştiu care şi-a asumat, că mă gândesc că nu aţi fost conectaţi între dumneavoastră, dar cineva a gândit acea chestiune. Ei, şi după ce s-a demonstrat clar că era o inepţie, aşa cum am spus, aţi venit, acum câteva zile, ne-aţi trimis un e-mail, celor de la comisia specială, prin care ne-aţi dezvăluit, aşa, marea creaţie pe care o aveţi pentru inspecţia judiciară, un organism atât de important în privinţa funcţionării Justiţiei, pentru că este vorba de un mecanism care verifică magistraţii şi care fac nişte propuneri şi iau nişte măsuri foarte importante pentru cariera magistraţilor. Visaţi şi această soluţie visată peste noapte, aşa! Totul este peste noapte, totul e scos de sub mânecă..., într-un fel de scamatorie pe care o faceţi cu Justiţia şi cu România. Această variantă ultimă este extrem, extrem de nocivă. Face din inspectorul-şef un supraom al magistraturii, să spun aşa, inspectorul-şef este cel care-şi face propriile reguli. El îşi numeşte adjuncţii, inspectorul-şef face normele de procedură în baza cărora se vor face acele anchete, inspectorul-şef este cel care face regulamentul potrivit căruia sunt admişi sau sunt admise persoanele care vor să devină inspectori judiciari. Inspectorul-şef, în opţiunea dumneavoastră, deşi clamaţi că acesta ar trebui să fie ales pe bază de competenţă şi pe criterii de competenţă, nu mai dă examen scris, va susţine doar un proiect în faţa CSM-ului, dar nu mai dă examen scris. Adică l-aţi scutit de examen, deşi i-aţi dat foarte, foarte multe atribuţii. În cadrul şedinţei comisiei speciale, pentru că nu mai era timp şi pentru că trebuia îndeplinită norma - aşa se fac mai nou legile în Parlamentul nostru, la normă - se apropia ora 7,00 şi nu mai putea veni legea astăzi în plen, s-a renunţat la o serie de propuneri pe care le-aţi făcut acolo, cu menţiunea expresă - şi vă rog să vedeţi înregistrările - că vom regla la Senat ceea ce am făcut aici. Le avem în vedere pentru Senat, aşa cum s-a mai întâmplat, că aţi renunţat la unele amendamente în comisie şi le-aţi votat aici, în plen. Aici le-aţi păstrat pentru Senat, şi acele chestiuni sunt de un potenţial nociv extraordinar, pentru că fac din acest inspector judiciar, aşa cum am spus, un zbir al Justiţiei, care decide el singur ce se întâmplă cu magistraţii; adică face propuneri direct către ministrul justiţiei, peste CSM, să se ia decizii cu privire la magistraţi. Aici voiaţi să ajungeţi! Aceasta este miza pe care o aveţi de înfăptuit şi, evident, vor urma, cred că săptămâna viitoare, probabil luni dimineaţă, aşa, discuţii în Senat. Este trist, este revoltător, este îngrijorător ceea ce faceţi şi, repet, ce se întâmplă acum nu cred că vă vor rezolva problemele şi ce se întâmplă acum, într-un fel sau altul... (În continuare, conducerea lucrărilor a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Stelian-Cristian Ion A, e vocea domnului Iordache! S-a schimbat!

Florin Iordache Vă rog!

Stelian-Cristian Ion Ce drăguţ! (Râsete. Aplauze.) ... se va întoarce într-un fel sau altul şi împotriva Domniilor Voastre, vreţi, nu vreţi!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Cupşa, vă rog. Sau cine...? Nu, nu, nu! Suntem la... Sunt atent, sunt cu ochii pe timp! Domnule Cupşa, vă rog, la dezbateri generale, Grupul parlamentar al PNL. Vă rog.

Ioan Cupşa Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestei iniţiative legislative. O parte dintre motive vi le-am expus şi atunci când am cerut retrimiterea, dar trebuie să subliniem un lucru. Ceea ce facem noi acum în Camera Deputaţilor este doar o etapă dintr-un proces complex, îndelungat şi unul nefericit pentru concetăţenii noştri. Este un proces care a început în februarie 2017. Este un proces care a continuat în lunile de vară şi a avut un climax la 23 august, când nişte propuneri de o toxicitate extraordinară au fost făcute de actualul ministru al justiţiei. Sigur, doar nu erau ale lui, nu erau aduse de la Iaşi, erau ale dumneavoastră, ale celor care sunteţi la putere. A continuat acest proces. În tot cursul acestui proces am remarcat - nu doar eu, şi alţii -, că aţi supus societatea românească la un adevărat test, şi românii au răspuns acestui test la care i-aţi supus. Asociaţiile de magistraţi, asociaţiile profesionale ale magistraţilor, asociaţii sindicale, ONG-uri, profesionişti în drept, partidele politice de opoziţie, cu toţii v-au răspuns într-un mod foarte dur, respingând propunerile pe care le-aţi făcut. Partenerii noştri externi, parteneri tradiţionali au avut, de asemenea, o reacţie pe care foarte bine o cunoaşteţi, o ştiţi. Urmare a acestor reacţii, urmare a reacţiilor destule la care ne-aţi supus, aţi înţeles să vă îmblânziţi atitudinea. Aşteptaţi Senatul, cum spunea antevorbitorul meu, domnul Stelian. Sper să aveţi suficientă minte ca, în Senat, amendamentele toxice pe care le aveţi înregistrate la această comisiei specială să nu fie votate. Vă atrag atenţia, la această iniţiativă legislativă, că ceea ce faceţi astăzi şi ceea ce puteţi face când va trece prin Senat, este să stricaţi un mecanism foarte sensibil. Consiliul Superior al Magistraturii este un mecanism sensibil. Avem absolut nevoie de acest mecanism care este, practic, cel mai important mecanism care asigură independenţa Justiţiei. Acest Consiliu Superior al Magistraturii nu este de ieri, de astăzi, nu este o creaţie postdecembristă, este o creaţie a anilor 1909, care a fost mai apoi adus în modernitate în anii 1922, 1923 - şi subliniez un lucru, erau anii buni ai României. De fiecare dată când, în legătură cu acest Consiliu Superior al Magistraturii, s-a intervenit legislativ, aducându-l la zi, erau anii buni ai României. În democraţia liberală din acei ani a luat naştere, şi apoi s-a perfecţionat acest mecanism. Aveţi grijă cum veţi interveni. Cu astfel de texte, încă o dată, neclare, incompatibile cu nevoile pe care le are Consiliul Superior al Magistraturii, vă bateţi joc, stricaţi un mecanism foarte sensibil, aducând astfel deservicii tuturor concetăţenilor noştri care nu aşteaptă nimic altceva decât să se înfăptuiască justiţia. Eu vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Predoiu. Mai aveţi două minute. Vă rog. Şi apoi domnul Bacalbaşa, PSD. Vă rog, domnule ministru, aveţi două minute.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc. Foarte scurt. Această lege are 85 de articole, au fost modificate 43, adică mai bine de 50% dintre ele. Au fost 117 amendamente respinse, 172 de amendamente admise, deci în total 289 de amendamente discutate, plus articolele în sine, dau 332 de articole discutate cam în 20 de ore - am făcut un calcul - ale lucrărilor comisiei. Adică 18 articole pe oră! Vă spun cu toată responsabilitatea, aceasta nu e legiferare, aceasta este vandalizare! Legea a fost finalizată aseară, la ora 19,30. Nu aveaţi când, fizic, să citiţi această lege. De aceea, cred că trebuie să vă spunem pe şleau despre ce e vorba. Ea a plecat tot de la un vis al domnului Toader - să ia inspecţia judiciară la Ministerul Justiţiei. În altă zi domnul Toader s-a întâlnit cu domnul Timmermans, şi domnul Timmermans l-a trimis la plimbare. În altă zi domnul Toader a venit şi a lăsat legea aici, pe preş, la Parlament, de unde, în generozitatea dumneavoastră, aţi cules-o să o transformaţi în ceea ce avem astăzi în faţă, adică v-aţi trezit cu o belea pe cap. Şi atunci, întrebarea este: ce aţi făcut mai departe? Pentru că nu mai puteaţi lăsa inspecţia la minister, nici sub Parlament nu se putea aşeza, că nu se poate... N-aţi făcut nimic! Adoptaţi această lege degeaba! În realitate, ceea ce s-a întâmplat în comisie a fost să admiteţi in corpore aproape amendamentele CSM-ului şi ale UNJR-ului, care este un fel de extensie judiciară a dumneavoastră, şi să faceţi aşa cum au vrut cei din sistem. Nu e neapărat bine tot ce au vrut dânşii! Pe de altă parte, retoric, vă lăudaţi cu faptul că ţineţi echilibrul între sistem şi politic. Vreau să vă spun că faceţi exact pe dos! Deci aşa ceva...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule ministru!

Marian-Cătălin Predoiu ... nu cred că s-a mai văzut! Nu dialoghez cu dumneavoastră, dar vă spun că ceea ce faceţi astăzi este o prostie! Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Era mai bun Codul... sau legile făcute de Monica Macovei, domnule ministru, sigur! (Gălăgie.) Domnul Bacalbaşa...

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Permiteţi-i prostului Bacalbaşa să explice exact ce se petrece aici, în această clipă. Şi ca să înţelegem ce se petrece aici, în această clipă, daţi-mi voie să omagiez clarviziunea şi curajul din acest weekend ale preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a dezvăluit reţeaua de păianjeni internaţională a banditismului numit "#rezist". (Aplauze.) Vedem aici zbaterile viperelor unui sistem ocult şi ultimele bale sângeroase ale lui Monica Macovei şi a banditismului ei din Justiţie. Fraţilor, vă felicit pentru curaj şi clarviziune! Daţi-i înainte! (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă mai sunt intervenţii ale vreunui grup parlamentar? Nu. Intrăm în dezbaterea pe articole. Rog colegii care vor să intervină şi au amendamente... De la art. 1 la art. 10 dacă sunt intervenţii? Vă rog. Domnule Stelian, precizaţi la ce articol aveţi intervenţii.

Stelian-Cristian Ion Articolul 7. Este amendament respins, la pct. marginal 4 din tabelul de amendamente respinse. Este vorba de un text propus de CSM, pe care l-am însuşit şi pe care îl susţinem astăzi în plen. Are următorul conţinut: "Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor şi procurorilor numiţi de Preşedintele României, cu o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 7 ani, care nu au fost sancţionaţi disciplinar şi nu au avut abateri de la Codul deontologic". Este un text foarte bine alcătuit şi care e acoperitor. Se prevede aici şi o condiţie de vechime minimă, se prevede şi un criteriu de integritate, acela de a nu fi fost sancţionaţi disciplinar şi de a nu fi avut abateri de la Codul deontologic. (În continuare, conducerea lucrărilor a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Petru Gabriel Vlase Dacă mai sunt intervenţii la acest articol? Da? La nr. 4, alin. (1), amendament respins, la art. 7. Interveniţi? Aştept... Nu. Suntem la "respinse", la nr. crt. 4 alin. (1), al doilea alin. (1) al art. 7. Dacă nu mai sunt intervenţii, supun votului dumneavoastră acest amendament respins. Amendament respins! Cine este pentru? 15. Împotrivă? 98. Abţineri? 33 de abţineri. Colegi care nu optează? Sunt mai puţine de 33... Amendamentul a rămas respins. Vă rog, continuăm. Până la 10 dacă mai sunt intervenţii? Domnul Stelian?

Stelian-Cristian Ion Tot de la "respinse", marginal 6, alin. (2) al art. 7, să aibă următorul conţinut: "Judecătorii şi procurorii îşi pot susţine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în faţa colectivelor de judecători şi procurori, până în ziua anterioară alegerilor". Asemănător cu ce am spus mai devreme, este o propunere a CSM care decurge din necesitatea sistemului judiciar sau a autorităţii, mă rog, judiciare.

Petru Gabriel Vlase Dacă mai sunt intervenţii aici? Dacă nu, supun votului nr. crt. 6, alin. (2) al art. 7, amendament respins. Cine este pentru? 46. Împotrivă? 98. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Respins. Vă rog. Până la 10? Nu. De la 10 la 20? Nu. De la 20 la 30? Da.

Stelian-Cristian Ion Este vorba de amendamentul admis, de data aceasta, de la pct. 47 marginal...

Petru Gabriel Vlase 47?!

Stelian-Cristian Ion Da. De la "admise". Art. 24, care propune modificarea alin. (2) şi (5). Esenţa este următoarea. Se propune ca, pe viitor, preşedintele CSM să fie ales doar dintre judecători. Se face, în felul acesta, o discriminare nejustificată, pentru că vrem, nu vrem, Constituţia este în vigoare, Curtea Constituţională, în mai multe rânduri, a spus că din acest punct de vedere judecătorii şi procurorii sunt egali, pentru că şi unii, şi alţii sunt magistraţi, potrivit dispoziţiilor constituţionale, şi trebuie să aibă dreptul să devină inclusiv preşedinţi ai CSM, chiar şi procurorii. Aşa încât, propunerea pe care o faceţi aici, aceea ca preşedintele Secţiei pentru Judecători să fie de drept preşedinte al Consiliului Magistraturii, nu are niciun temei constituţional, nu are nicio raţiune, se bazează doar pe o exagerare şi pe o necunoaştere a realităţilor din Justiţie. Se cere, într-adevăr, separarea carierelor judecătorilor de cea a procurorilor, numai că această separaţie este dusă la extrem. Acest Consiliu Superior al Magistraturii este un organ colegial şi are un sens numai împreună; numai judecători cu procurori, dar şi cu reprezentanţii societăţii civile şi cu ceilalţi membri de drept. Să dai posibilitatea doar judecătorilor să devină preşedinţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, este o greşeală şi încalcă în mod flagrant Decizia nr. 866/2006 a Curţii Constituţionale. Vă propun respingerea acestui amendament.

Petru Gabriel Vlase Mai sunt intervenţii aici? Nu. Deci la Anexa nr.1, nr. crt. 47, art. 24 alin. (2) şi alin. (5), deci tot ce este la nr. crt. 47, amendament admis. Cine este pentru? 101 voturi pentru. Împotrivă? 49 de voturi. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu? Da. Unul. Amendamentul a rămas admis. Vă rog, intervenţii de la art. 24 încolo?

Stelian-Cristian Ion Substratul acestei împărţiri artificiale pe secţii...

Petru Gabriel Vlase La care vă referiţi?

Stelian-Cristian Ion Imediat... la art. 27... vă spun punctul marginal, la respinse... 29. Este vorba de art. 27 alin. (2), la amendamente respinse. Propunerea dumneavoastră se referă la modificări cu privire la cvorumul de şedinţă şi la cvorumul necesar pentru adoptarea unor hotărâri în cadrul lucrărilor plenului şi în cadrul lucrărilor secţiilor. În 2004, când s-a modificat legea, s-a constatat, de jurişti reputaţi, că se ajunge, aşa cum este legea în vigoare acum, ca în cadrul Secţiei pentru judecători, spre exemplu, formată din 11 membri, să poată lucra valabil cu 6 membri şi să se adopte o hotărâre cu 4 membri, ceea ce este inacceptabil. De asemenea, în cadrul secţiilor, în cadrul Secţiei pentru procurori, să se poată lucra... deşi această secţie este formată din 7 membri, să se lucreze valabil cu 4 membri şi să se adopte o hotărâre cu 3 voturi. S-a spus că în aceste secţii - şi citez aici, nu îmi aparţin cuvintele, aparţin fostului Decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, aş îndrăzni să susţin, cea mai prestigioasă universitate, cea mai bună facultate de drept din ţară, domnul Mihai Viorel Ciobanu - spunea că: "... în secţii, posibilitatea de influenţare şi de control este mult mai mare, şi aceasta în probleme esenţiale pentru magistratură, în condiţiile în care reprezentanţii societăţii civile nu-şi pot afirma punctul de vedere". Iată cât de subtile sunt atacurile pe care le faceţi. Nu vă felicit pentru această subtilitate. În general, subtilitatea este o calitate, dar în astfel de situaţii este un defect. De aceea, propunem ca acest cvorum să fie stabilit în felul următor, potrivit conţinutului de la alin. (2) pe care îl propunem, astfel: "Lucrările plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 16 membri, iar lucrările secţiilor se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri ai Secţiei pentru judecători şi cel puţin 5 membri ai Secţiei pentru procurori." Acesta este alineatul (2). Vă rog să-mi permiteţi să dau citire şi alin. (3), pentru că este legat de acest lucru: "Hotărârile plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi hotărârile secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 5 membri în cazul Secţiei pentru judecători şi 4 membri în cazul Secţiei pentru procurori, votul membrilor de drept fiind consultativ."

Petru Gabriel Vlase Deci aveţi două amendamente respinse, pentru care cereţi vot, domnule deputat, da? E-n regulă. Vă rog, amendament respins la nr. crt. 29, alin. (2) al art. 27, amendament respins. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă? 106 voturi. Abţineri? 35. Colegi care nu optează? Amendamentul a rămas respins. Şi la nr. crt. 30, la amendamente respinse, alin. (3) art. 27, amendament respins. Cine este pentru? 50 de voturi pentru. Împotrivă? 106 voturi. Abţineri? Colegi care nu votează? Respins. Vă rog, continuăm. De la art. 29 încolo?

Stelian-Cristian Ion S-a susţinut de iniţiatori în multe rânduri, nu o singură dată - şi domnul Iordache este prezent în sală şi foarte atent - că trebuie ca judecătorii să se pronunţe într-un timp cât mai scurt... scuzaţi exprimarea. Am propus, la punctul marginal 31, art. 29 alin. (5), scurtarea termenului în care hotărârile pronunţate de CSM să fie mult mai scurt. Deci acest termen să fie mult mai scurt, de la 20 de zile la 15 zile, iar amendamentul nostru sună în felul următor: "Hotărârile privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se redactează în cel mult 15 zile şi se comunică de îndată...". Actualmente, în lege, este un termen de 20 de zile. Dacă sunteţi consecvenţi cu ceea ce aţi propus iniţial, nu văd de ce să nu treacă un astfel de amendament. Se scurtează termenul în care se află şi se primeşte... se redactează soluţia.

Petru Gabriel Vlase Nr. crt. 31, art. 29 alin. (5), amendament respins. Cine este pentru? 50 de voturi pentru. Împotrivă? 106 voturi. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Vă rog, continuăm, domnule Stelian.

Stelian-Cristian Ion Exact în aceeaşi idee, am propus la 32 marginal în tabelul cu amendamente respinse, modificarea alin. (6), astfel încât termenul în care se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet, aceste hotărâri, să scadă de la 10 zile, cât sunt prevăzute în prezent, în lege, la 3 zile, astfel încât textul ar trebui să aibă următorul conţinut: "Hotărârile prevăzute la alin. (5) se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 3 zile de la redactare." Niciun conţinut cu caracter politic, este o chestiune pur tehnică, în concordanţă cu principiile pe care le susţineţi şi nu văd de ce să nu treacă un astfel de amendament.

Petru Gabriel Vlase Nrt. crt. 32, alin. (6) art. 29, amendament respins. Cine este pentru? 50 de voturi pentru. Împotrivă? 106 voturi. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Respins. Continuaţi.

Stelian-Cristian Ion La nr. crt. 43 în tabelul amendamentelor respinse, am solicitat eliminarea amendamentului... de fapt, eliminarea propunerii din conţinutul iniţiativei legislative, constând în abrogarea literelor de la a) la d), ale art. 35. Deci la marginal 43 din amendamente respinse.

Petru Gabriel Vlase Da. 43... 35... Vă rog, domnule Iordache!

Florin Iordache Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru corecta informare a colegilor noştri, aici este vorba despre atribuţiile pe care le avea plenul CSM. Atât timp cât noi am separat carierele judecătorilor şi procurorilor, atribuţiile pe care le avea plenul CSM le-am dat secţiilor. Deci, în aceste condiţii, toate aceste atribuţii pe care noi le-am abrogat, o să le regăsiţi atunci când discutăm de cele două secţii care vizează cariera, fie a judecătorilor, fie a procurorilor. Aceasta a fost logica. Adică nu putem stabili în acelaşi timp... sau discuta în acelaşi timp de o separare a carierelor... şi automat tot ce înseamnă atribuţiile secţiilor de judecători sau de procurori să lăsăm la atributul secţiilor... să lăsăm aceleaşi atribuţii şi plenului. Este logic. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii aici? Nu. Nr. crt. 43, art. 35, amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă? 109 voturi. Abţineri? 36. Colegi care nu optează? Nu. Respins. Vă rog!

Stelian-Cristian Ion La art. 55, 79 marginal, tabelul cu amendamente respinse.

Petru Gabriel Vlase 79 marginal la respinse, da?

Stelian-Cristian Ion Da. Am propus ca art. 55 alin.(1) să aibă următorul conţinut: "Revocarea din funcţia de membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii se propune de preşedintele Consiliului ori de o treime dintre membri, în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare sau în cazul neîndeplinirii atribuţiilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii." S-a propus în cadrul lucrărilor Comisiei speciale ca revocarea din funcţia de membru ales în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii să se facă într-un fel simetric, cum s-ar spune, de judecători, în sensul în care aceştia, după ce dau mandat unui delegat, să spun aşa, în consiliu, din partea lor, să se răzgândească pur şi simplu şi să retragă sprijinul acelei persoane, fără a justifica în vreun fel şi fără a constitui în vreun fel vreo sancţiune. Această propunere este una nejustificată şi ar putea da naştere unor tensiuni între magistraţi. Din moment ce ai dat încrederea ta unui delegat, trebuie să-i laşi această posibilitate, să-şi ducă mandatul până la capăt. Nu pentru o simplă chestiune, care ţi se pare discutabilă în activitatea lui, în cadrul plenului, să declanşezi o întreagă procedură de revocare. La fel se întâmplă şi în Parlament. Vă fac această asemănare, pentru a se înţelege mai uşor. Aţi primit, la rândul dumneavoastră, mandat din partea cetăţenilor, mandatul se duce până la capăt, indiferent că aceştia sunt de acord sau nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este un principiu foarte simplu. Putem să renunţăm la acest principiu dacă modificăm Constituţia, putem să ajungem chiar la soluţia prin care, prin vot popular - şi este o variantă aceasta, ne vom gândi pe viitor - prin vot popular, mandatul parlamentarilor, spre exemplu, să poată fi revocat de cetăţeni înainte de împlinirea termenului pentru care s-a dat mandatul, înainte de a ajunge la finalul acestui mandat. Sintetizând, această propunere este una venită din partea CSM, este o propunere corectă şi are în vedere asigurarea stabilităţii sistemului judiciar şi, mai ales, a activităţii Consiliului Superior al Magistraturii.

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád, tot aici? Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Într-adevăr, aceeaşi susţinere şi recunoaştere a situaţiei a avut-o colegul nostru, chiar şi în comisie... şi trimiţând la Parlament... este adevărat, şi atunci a menţionat că ar trebui să se modifice Constituţia, căci există ţări, într-adevăr, unde există instituţia revocării. Numai că în acele ţări instituţia revocării se aplică împreună cu un sistem de alegere uninominală a parlamentarului. Avem şi noi instituţiile revocării, pentru toate funcţiile alese uninominal: Preşedintele României şi primarul. Ca atare, suntem în aceeaşi situaţie, pentru că aceşti reprezentanţi ai unor judecători, ai unor procurori din CSM se aleg uninominal de aria de judecători, procurori, căreia îi este arondată reprezentarea. Ca atare, trebuie să facem comparaţia cu primarul sau cu preşedintele, aleşi uninominal, care pot fi revocaţi din funcţie prin votul cetăţenilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii, aici? Nu. Poziţia 79 de la amendamente respinse, art. 55, amendament respins. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Împotrivă? 115 voturi. Abţineri? 41 de voturi. Colegi care nu optează? Amendamentul a rămas respins. Continuăm. După 55?

Stelian-Cristian Ion De ce oare sunt caraghios? Pentru că susţin nişte amendamente în Parlamentul României? Vi se pare caraghios? (Vociferări.) Mă rog, este opinia dumneavoastră! La 81 marginal, acelaşi articol... 81 marginal de la respinse... alin. (2), în sensul alin.(1)... "Prin neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul Consiliului, se înţelege încălcarea gravă a obligaţiilor care incumbă calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi care derivă din legi şi regulamente." Vă solicit să supuneţi votului.

Petru Gabriel Vlase Mă iertaţi, domnule deputat, mai spuneţi o dată unde eraţi, pentru că nu am fost atent. Îmi cer scuze!

Stelian-Cristian Ion 81 marginal.

Petru Gabriel Vlase 81 marginal, alin. (2) art. 55, da? Amendament respins. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi. Abţineri? 42 de voturi. Respins. Continuăm de la 81 marginal.

Stelian-Cristian Ion La 82 marginal, alin (3) să aibă următorul conţinut: "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor".

Petru Gabriel Vlase 82 marginal, alin. (3) art. 55, amendament respins. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi. Abţineri? 42 de voturi. Colegi care nu optează? Respins. Continuăm.

Stelian-Cristian Ion La 83 marginal, alin. (4) al aceluiaşi articol, să aibă următorul conţinut: "Revocarea din funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii."

Petru Gabriel Vlase Vă rog... 83 marginal, alin. (4), amendament respins. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi. Abţineri? 44 de voturi. Colegi care nu optează? Nu. Respins. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion La 85 marginal de la amendamente respinse, alin. (6) să aibă următorul conţinut - este tot o propunere a CSM, despre care am înţeles că a fost bine primit în această comisie şi de la care comisia a adoptat foarte multe amendamente. Se pare că nu-i tocmai aşa. "Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii pot fi revocaţi la cererea Adunărilor Generale la nivelul instanţelor sau al parchetelor pe care le reprezintă, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului, precum şi pentru fapte de natură a aduce atingere gravă independenţei şi prestigiului justiţiei. Dispoziţiile alin. (2) şi alin. (3) se aplică în mod corespunzător." Vreau să precizez faptul că aici, spre deosebire de propunerea cealaltă, de la admise, se specifică foarte clar că această retragere sau această revocare este dată doar în cazul... sau se aplică doar în cazul în care nu sunt îndeplinite sau sunt îndeplinite necorespunzător atribuţiile, ca o sancţiune, nicidecum ca o răzgândire.

Petru Gabriel Vlase 85 marginal, da? Alin. (6), amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 122 de voturi. Abţineri? 43 de voturi. Amendamentul a rămas respins. Timpul de dezbatere a expirat. Intrăm în voturi. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Încalc Regulamentul, doamnă Turcan. Vă rog.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, Este vorba de nr. crt. 92...

Petru Gabriel Vlase La respinse?

Ioan Cupşa La respinse. Este un amendament care merită a fi discutat. Deşi suntem împotriva modificării Inspecţiei Judiciare astfel cum a fost propusă, este demn de subliniat un lucru. În arhitectura pe care dumneavoastră ne-o propuneţi, a funcţiilor, a organizării, a structurii acestei noi Inspecţii Judiciare, inspectorul-şef are prea multe atribuţii. În mod evident face acest lucru. Astfel, ne dorim ca, dacă tot trece acest texte de lege, inspectorul-şef judecător să fie numit prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, să fie ajutat de un inspector-şef adjunct, procuror, care să nu fie desemnat de inspectorul-şef, ci, de asemenea, prin concurs.

Petru Gabriel Vlase Da, mulţumesc. Deci 92 marginal, alin. (2) art. 65, da? Da, domnule Cupşa? Amendament respins. Cine este pentru? 62 de voturi pentru. Împotrivă? 122 de voturi. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Amendamentul a rămas respins. Dezbaterile au luat sfârşit. Intrăm în vot. Vă rog, liderii, procedură? Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Am încercat şi înainte să intervin, nu s-a putut. Acum sper să se înţeleagă. Textul în vigoare până astăzi dimineaţă, cât şi textul adoptat astăzi dimineaţă au un cuvânt destul de important, cuvântul "după". El se referă la momentul în care, în procedură de urgenţă, se termină timpul alocat. Până atunci, cu excepţia faptului că se intervine o singură dată de fiecare grup parlamentar, mergem pe procedura normală. Unde am ajuns în momentul când s-a terminat timpul alocat, iar după acest moment începe ceea ce era şi înainte şi a fost votat şi astăzi, procedura prin care se supun votului amendamentele din raport. Şi ce ne spune textul în procedura normală, la art. 110 alin. (4)? "Textele articolelor la care nu se formulează amendamente, obiecţii şi observaţii se consideră adoptate". Ca atare, în interpretarea mea, dumneavoastră trebuie să treceţi la vot, conform celor care au existat şi înainte şi există şi acum, de la poziţia 125, de la amendamente admise. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase De la ce poziţie, la admise, aţi spus, domnule Márton Árpád?

Árpád-Francisc Márton Deci, în procedură normală s-a ajuns până la art. 55, unde s-au susţinut mai multe amendamente. Eram la poziţia 125. Evident, pentru că a avut o propunere domnul Cupşa, acolo a fost o săritură mai lungă, dar nu era procedura normală, ci o intervenţie..., o excepţie. Dar am ajuns în procedură normală până la 125. Înseamnă să începeţi votarea de la pct. 125, art. 55, care era, într-adevăr, unul pe alineate contestat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Poziţia 25 de la admise spuneţi?

Árpád-Francisc Márton Nr. crt. 125, art. 55 alin. (2). Nr. crt. 125.

Petru Gabriel Vlase Nu înţeleg nimic! Liderii, vă rog, veniţi încoace! Vă rog, liderii, la prezidiu! (Consultări.) Vă rog. Anexa nr. 1, nr. crt. 1 - text nemodificat. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 63. Abţineri? Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 2, art. 1. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 63. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 3. art. 5. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 4, art. 7. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 5, alin. (2) al art. 7. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 6, alin. (4) al art. 7. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 7. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 44. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 8. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 9. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 10. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 11. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 44. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 12. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 13. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 64. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 14. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 15. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 16, art. 8 Cine este pentru? 121. Împotrivă? 43 numai. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 17. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 18, art. 9. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 19. Cine este pentru? 140. Împotrivă? 43. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 20, art. 10. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 46. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 21. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 46. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 22. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 23, art. 11 alin. (1). Cine este pentru? 152. Împotrivă? 46. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 24. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 25. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 46. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 26. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 47. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 27. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 47. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 28. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 47. Abţineri?. Adoptat. Nr. crt. 29, art. 14. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 30. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 31. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 50. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 32, art. 17. Cine este pentru? 146. Împotrivă? 47. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 33. Cine este pentru? 150. Împotrivă? 47. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 34. Cine este pentru? 150. Împotrivă? 47. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 35. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 66. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 36. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 37. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 38. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 38. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 39. Cine este pentru? 150. Împotrivă? 47. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 40, art. 19. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 41. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 42, art. 23. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 43. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 44. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 45. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 46, art. 24. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 47. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 48. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 49. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 50. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 43. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 51. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 43. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 52, art. 30. Cine este pentru? 125. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 53. Cine este pentru? 124. Împotrivă? 65. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 54. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 66. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 55. Cine este pentru? 124. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 56. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 57. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 58. Cine este pentru? 115. Împotrivă? 65. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 59. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 60. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 61. Cine este pentru? 115. Împotrivă? 65. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 62. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Două acolo? Domnule Dobre, nu văd un vot din cauza dumneavoastră! Două! Am intuit că era acolo, în spatele domnului Dobre. Adoptat. Nr. crt. 63, art. 35. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 64. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 65. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 66. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 67. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 65. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 68. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 64. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 69. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 69. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 70, art. 37. Cine este pentru? 134. Împotrivă? 47. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 71. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 67. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 72, art. 38. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 73, art. 40. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 74. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 75. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 76. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 64. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 77. Cine este pentru? 115. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 78. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 67. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 79. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 80. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 81. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 82. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 83. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 84. Cine este pentru? 113. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 85. Cine este pentru? 115. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 86. Cine este pentru? 115. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu votează? Adoptat. Nr. crt. 87, art. 41. Cine este pentru? 116. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Colegi care nu votează? Adoptat. Nr. crt. 88. Cine este pentru? 117. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 89. Cine este pentru? 116. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 90. Cine este pentru? 117. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 91. Cine este pentru? 116. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 92. Cine este pentru? 116. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 93. Cine este pentru? 114. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 94. Cine este pentru? 116. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 95, art. 44. Cine este pentru? 136. Împotrivă? 47. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 96. Cine este pentru? 117. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 97, art. 45. Cine este pentru? 117. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 98. Cine este pentru? 117. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 99. Cine este pentru? 117. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 100. Cine este pentru? 119. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 101. Cine este pentru? 118. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 102, art. 46. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. 102 a fost ăsta? Nu. Nr. crt. 102, art. 46. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 103. Cine este pentru? 120. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 104. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 105, art. 47. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 70. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 106, tot la art. 47. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 107. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 71. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 108. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 109. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 110. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 111. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 112. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 113, art. 48. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 114, art. 48 1 . Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Nr. crt. 115, art. 49. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 116. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 117. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 118, art. 52. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 119. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Nr. crt. 120. Cine este pentru? 122. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 121. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 122. Cine este pentru? 121. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 123, art. 53. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 124, art. 54. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Nr. crt. 125, art. 55. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 126. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 70. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 127. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 128. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 129. Cine este pentru? 123. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 130. Cine este pentru? 124. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 131. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Nr. crt. 132. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 133. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 134. Cine este pentru? 125. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 135. Cine este pentru? 125. Împotrivă? 69. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 136. Cine este pentru? 128. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 137. Cine este pentru? 128. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 138. Cine este pentru? 128. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Nr. crt. 139. Cine este pentru? 128. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 140. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 141. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Nr. crt. 142. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 143. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 44. Abţineri? Vă mai abţineţi? Tot timpul, da? (I se adresează domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru.) OK. O abţinere. Adoptat. Nr. crt. 144. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Nr. crt. 145. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 146. Cine este pentru? 124. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 147, art. 63. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 73 Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 148. Cine este pentru? 127. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 149, Capitolul VII. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 72. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 150, art. 65. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 151. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 152. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 153, art. 66. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 154, art. 67. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 155. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Nr. crt. 156. Cine este pentru? 130. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 157. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 158, art. 69. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Nr. crt. 159, art. 69 alin. (1). Cine este pentru? 147. Împotrivă? 44. Abţineri? Una. Nr. crt. 160. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 161. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 162. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 163, art. 70. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 164. Cine este pentru? 132. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 165, art. 73. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 166, art. 76. Cine este pentru? 131. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 167, art. 77. Cine este pentru? 132. Împotrivă? 68. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 168. Cine este pentru? 133. Împotrivă? 70. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 169, art. 81. Cine este pentru? 132. Împotrivă? 70. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 170, art. 82. Cine este pentru? 132. Împotrivă? 69. Abţineri? Două. Adoptat. Nr. crt. 171, art. II. Cine este pentru? 133. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Adoptat. Nr. crt. 172, art. III. Cine este pentru? 133. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Am încheiat dezbaterile şi votul. Înţeleg că vreţi să-mi propuneţi ceva, domnilor liderii? Vă rog.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă propun să dezbatem şi următorul punct de pe ordinea de zi, deoarece acest proiect de lege rezolvă majorarea salariilor celor care nu au avut creşteri în acest an. Acesta este motivul...

Petru Gabriel Vlase Sunt de acord, domnule deputat.

Ioan Munteanu Am vorbit şi cu ceilalţi lideri.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Şi după aceea sistăm, da? Oprim programul, da?

Ioan Munteanu Şi după aceea trecem la votul final.

Petru Gabriel Vlase Bun. Ultimul proiect de pe ordinea de zi de astăzi, la dezbateri.