22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PL-x 143/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Comisia pentru industrii.

Florin Iordache Raportul. Comisia pentru industrii, cine îl prezintă? Vă rog. Haideţi, domnule coleg, prezentaţi dumneavoastră raportul. Şi... Cine îl prezintă? Hai, hotărâţi-vă!

Florinel Stancu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, transmis cu adresa PL-x 143 din 26 martie 2018. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 aprilie 2018 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în forma adoptată de Senat. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Intervenţii? Domnul Bumb Sorin-Ioan, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Sorin-Ioan Bumb Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest termen de prorogare a fost cerut deoarece Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu a reuşit, până în 24 februarie, să întocmească Registrul Naţional de Certificare în Construcţii. Într-adevăr, au apărut 3 noi componente în sistemul calităţii în construcţii, şi anume: certificarea calităţii tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii; certificarea calificării tehnico-profesionale a agenţilor economici care execută lucrări de construcţii şi perfecţionarea continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi de construcţii. La Registrul Comerţului sunt, într-adevăr, 87.000 de firme care au obiect de activitate legat de construcţii, dar PNL va vota pentru acest termen de prorogare, cu speranţa ca în 18 luni acest registru să fie completat şi să nu se poată bloca investiţiile care sunt în derulare sau care urmează. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Mihăiţă Vîrză. Vă rog, domnule deputat, Grupul PSD.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. Prin această lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor, conform regulamentului şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. Prin Legea nr. 163/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii au fost introduse 3 noi componente ale sistemului calităţii în construcţii, respectiv: certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare sau consultanţă în construcţii; certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări în construcţii; perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Intervenţii dacă sunt? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente.