11 februarie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 417/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Mergem mai departe. 8 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare; PL-x 417/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Comisia pentru muncă? Doamna vicepreşedinte Violeta Răduţ. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 417/2019 din 1 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 , în sensul majorării valorii nominale a tichetelor de masă de la 15,18 lei la 20 de lei. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 25 septembrie 2019. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? (Doamna Mara-Daniela Calista solicită să ia cuvântul.) A, vă rog! Am întrebat... Înainte de a începe dezbaterea, Grupul PNL, la dezbateri generale, doamna deputat Calista Mara-Daniela. Vă rog.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege, pentru că este un proiect extraordinar de necesar, nu numai în lumina faptului că mediul privat din România prevede şi poate beneficia de această prevedere, respectiv creşterea valorii de la 15,18 lei la 20 de lei, dar trebuie să ne uităm la realităţile în care trăim în România. Preţurile au crescut. Cu un tichet de masă în valoare de 15,18 lei nu se mai pot achiziţiona toate cele prevăzute la momentul la care această lege a fost adoptată, motiv pentru care este necesară această creştere. Şi dacă stăm să ne uităm, pe termen mediu şi lung, în ceea ce priveşte adoptarea acestui proiect de lege, vom vedea foarte clar două aspecte: - Vom ajuta mediul privat din România; - Aceste sume se vor regăsi din nou în economia României, generând un consum pozitiv pentru economia din România, respectiv plusvaloare în sistemul nostru economic. Închei prin a spune încă o dată că Partidul Naţional Liberal salută această iniţiativă şi o va vota. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Steriu, vă rog. Grupul PSD.

Valeriu-Andrei Steriu Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Ca iniţiator al acestui proiect, alături de mulţi alţi colegi din Partidul Social Democrat, salut această dorinţă a grupurilor de a susţine în dezbaterea din această zi. Doar să amintesc - nu vreau decât să spun statistic - în clipa de faţă România are cea mai mică valoare a tichetului de masă, undeva la 3,2 euro. Media în Europa este peste 10 euro. Acest tichet asigură, în clipa de faţă, o stabilizare a oamenilor în locul de muncă şi cred că în clipa de faţă principala problemă a României o reprezintă această lipsă a forţei de muncă. Deci reuşim să venim în întâmpinarea celor din mediul privat, pentru a ţine încă o vreme cu această valoare cât mai mulţi oameni, zi de zi, în mediul privat şi sperăm, în viitor, din nou, şi în zona statului. Mulţumesc mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, domnul Seidler. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Într-un mandat de trei ani, rar îţi este dat să poţi vorbi în Parlamentul României despre o lege care oferă nişte facilităţi mediului privat din România, pentru că guvernarea s-a axat mai degrabă pe creşterea - dovedit ulterior neprofesionistă - pentru că se baza pe exact zero date publice colectate, strict a salariilor din mediul public. Este foarte bine că totuşi găsim câte un răgaz să oferim câte o facilitate şi mediului privat, poate, poate reuşeşte, în ciuda măsurilor guvernamentale din ultimii trei ani, să asigure totuşi partea de contribuţie către bugetul de stat, pe care cu atât "profesionalism", aceleaşi guverne reuşesc să le împartă, astfel încât să creeze deficite bugetare imense şi aproape zero investiţii publice.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Şi Grupul UDMR. O invit pe doamna deputat Éva-Andrea Csép. Şi ultimul vorbitor, domnul Petru Movilă.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În România discutăm despre dispariţia forţei de muncă. În România discutăm despre o migrare a forţei de muncă spre alte state şi, nu de alta, ci pentru că aceşti angajaţi au nişte beneficii, pe care noi nu avem grijă să le dăm. Din moment ce vrem să întărim prezenţa pe piaţa forţei de muncă a lucrătorilor, a cetăţenilor români, trebuie să acordăm nişte facilităţi în plus, pentru că forţa de muncă care primeşte în plus nişte stimulente o să aibă o productivitate mult mai mare, nu o să se gândească să plece în alte ţări, o să-şi întemeieze familia aici şi o să se gândească ca şi viitorul să fie tot aici. Cred că aceste demersuri sunt foarte necesare şi este un prim lucru care facilitează atât angajatorii, cât şi angajaţii, să se gândească pentru viitor şi să avem o forţă de muncă mult mai stabilă în România. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă, Grupul PMP.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să-i felicit întâi pe iniţiatori, pentru că nu doar au avut o idee bună, dar au reuşit să determine un consens politic pe acest proiect de lege, un lucru extraordinar de bun, un proiect de lege care aduce ceva în plus angajaţilor şi nu putem spune că această creştere a tichetelor de masă le face viaţa mult mai bună. Este o picătură în plus şi legislaţia pentru angajaţii din domeniul privat trebuie completată, astfel încât angajatorii să aibă o legislaţie stabilă, predictibilă, angajatorii să aibă facilităţi de la statul român atunci când sunt obligaţi, prin lege sau prin hotărâri de Guvern, să mărească salariul minim pe economie, fără a primi facilităţi fiscale şi sigur, din punctul de vedere al Partidului Mişcarea Populară acesta este un pas mic înainte pentru reconsiderarea şi tratarea corectă a mediului privat. Avem încă multe acte normative care sunt la comisiile de specialitate, care vor ajunge la plen, pentru a face ca cei din mediul privat să simtă că politicienii, că membrii Parlamentului îşi îndreaptă atenţia spre ei, şi sper că nu va fi ultima lege, ultimul proiect de lege bun care va fi pentru cei care lucrează în mediul privat. Noi vom vota, desigur, acest proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, avem 4 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Articolul I, la art. 14? La art. II, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar.