3 aprilie 2019 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. (Domnul deputat Varujan Pambuccian solicită să ia cuvântul.) Am văzut, domnule Varujan Pambuccian. Facem un vot de control şi apoi vă dau cuvântul. Rog colegii să ia loc, să putem începe sesiunea de vot final. Introduceţi cartelele. Facem un vot de control. Şi rog liderii grupurilor să verifice votul. Să înceapă votul. Suntem în cvorum, 202 colegi. Rog liderii, dacă doresc să verifice prezenţa, să o ia de la stafful tehnic. Domnul Varujan Pambuccian, înţeleg că este o chestiune de procedură. Vă rog, domnule deputat.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte chestiuni de procedură, intervenţii? Nu. Bun. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul coordonat privind inteligenţa artificială; COM(2018)795; PHCD 14/2019. Să înceapă votul. 253 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 2. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.; PL-x 47/2019. Comisia pentru apărare şi Comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 254 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"; PL-x 49/2019. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. 159 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 80 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 638/2018. Comisia pentru buget şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 160... Afişaţi, să văd şi eu.

Varujan Pambuccian S-a defectat.

Florin Iordache Păi, afişaţi, să anunţ rezultatul. Eu... (Vociferări.) Da, înţeleg că este o problemă tehnică. Vă rog, reluăm votul în cazul acestui proiect. Deci... să înceapă votul. (Vociferări. Probleme tehnice.) Este o eroare undeva. Vă rog, scoateţi cardurile şi reintroduceţi-le. Insist să rămânem pe votul cu cartelă. Da? Bun. Mai încercăm o dată. Să înceapă votul, vă rog. Nu... Pasul 2. Deci, pe lângă... (Rumoare.) Ştiu, suntem 250 prezenţi, dar aş vrea totuşi să şi votăm. Da? Ne hotărâm ce vrem? Bun. Să înceapă votul. 160 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Da? Bun. Să sperăm că s-a... Trecem... Legi ordinare. Respingeri. Proiectul de Lege privind creşterea... Da, domnule Korodi, vă rog, explicarea votului. Şi, apoi, domnul Varujan Pambuccian.

Attila Korodi Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Cum a reieşit şi din dezbaterile generale la acest proiect de lege, este nevoie de o ajustare a Programului naţional de investiţii în cultură şi această ajustare trebuie să faciliteze ca şi clădirile istorice în proprietate privată să poată să beneficieze de cofinanţare, proprietate privată însemnând proprietatea comunităţilor, a cultelor şi a altor structuri private. De aceea, împreună cu Grupul minorităţilor naţionale am căzut de acord să propunem un proiect de lege în acest sens, pentru a îmbunătăţi acest act normativ care a fost astăzi adoptat.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Următorul vorbitor, domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, din partea minorităţilor naţionale.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vă mărturisesc că noi am stat în cumpănă. Pentru că, pe de o parte, proiectul acesta este util şi necesar şi, pe de altă parte, este înjumătăţit de conţinutul său. Iniţial, voiam să ne abţinem sau să votăm chiar împotrivă, dar faptul că este un proiect util ne-a îndemnat să votăm pentru. Am avut o discuţie şi cu colegii de la UDMR, aşa este, şi am convenit să venim cu partea a doua a proiectului, ca o iniţiativă legislativă parlamentară care să acopere şi monumentele care nu se află în proprietatea publică sau privată a statului. Colegul meu, domnul Ganţ, a enumerat categorii de monumente care sunt pe lista UNESCO - şi vedeţi că vorbim despre lucruri foarte serioase acolo - şi pe care este păcat să nu le abordăm în acelaşi fel. La fel cum este păcat ca locurile în care au locuit mari oameni de cultură, de ştiinţă, cum a fost casa lui Spiru Haret, cum este încă locuinţa lui Dinu Lipatti şi multe alte asemenea locuri cu care orice popor din lumea aceasta se mândreşte - ştie să îl pună în valoare şi nu îl lasă să se dărâme, pentru ca în locul lui să apară o chestie banală, dar probabil foarte rentabilă. Nu trebuie lăsate în paragină. Nu ne putem lăsa în paragină istoria. Nu putem să ne lăsăm în paragină oamenii mari care au construit istoria aceasta. Mă gândesc inclusiv - bine că s-a gândit cineva să îl repare - la monumentul funerar al lui Victor Babeş. Este bine să nu uităm că nu suntem definiţi doar prin prezentul nostru, suntem poate mult mai definiţi prin generaţiile care s-au succedat înaintea noastră! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Secţiunea a II-a. Legi ordinare. Respingeri. 5. Proiectul de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România; PL-x 536/2016. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Să înceapă votul. 240 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 7 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. 6. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie - "Ziua ziaristului român"; Pl-x 97/2016. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru cultură propun respingerea. Să înceapă votul. 153 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, 45 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. Propunerea legislativă pentru... Domnule Bulai, vă rog. Explicarea votului, da. Vă rog.

Iulian Bulai Stimaţi colegi, Această lege este de o mare ipocrizie. Pentru că într-o ţară în care aproape nimeni nu respectă jurnaliştii şi nimeni nu ia partea jurnaliştilor, în loc să-i respectăm, noi vrem să le dăm diplome şi anumite zile de onoare. Este greşit! Dacă vrem să-i respectăm, stimaţi colegi, scoateţi bocancii şi cizmele comuniste din CA-urile TVR, SRR şi CNA. Dacă aveţi curajul să faceţi aceasta, va fi o mare onoare pentru jurnalişti. Vreţi să respectaţi jurnaliştii? Daţi căldură la TVR! Ştiţi că managementul este aşa de prost, încât jurnaliştii se încălzesc la lumina becurilor? (Râsete. Rumoare.) Ştiaţi asta? Nu ştiaţi! Nu ştiaţi, pentru că televiziunea este condusă de către doamna Doina Gradea, care este de o incompetenţă maximă. Vreţi o schimbare? Daţi drumul la acea comisie de anchetă parlamentară, pe care am votat-o împreună, în Parlament! Vă propun să facem un pact pentru un jurnalism mai bun în România. Haideţi să începem cu noi! Noi între noi, politicienii. Haideţi să nu-i vedem pe jurnaliştii critici, integri, duri la adresa noastră, ca duşmani ai democraţiei, ci mai degrabă ca parteneri! Vă mulţumesc. (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră; Pl-x 178/2013. Comisia pentru transporturi propune respingerea. Să înceapă votul. 248 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respinsă. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996; PL-x 105/2016. Comisia pentru industrii propune respingerea. Să înceapă votul. 249 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 9. Propunerea legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar, precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă; Pl-x 222/2015. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun respingerea. Să înceapă votul. 243 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor; PL-x 418/2009. Comisia pentru industrii propune respingerea. Să înceapă votul. Unanimitate. 249 de voturi. Adoptat. 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local; Pl-x 409/2016. Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Să înceapă votul. Unanimitate. 250 de voturi pentru. Adoptată. 12. Propunerea legislativă privind instituirea titlurilor naţionale; Pl-x 409/2014. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru cultură propun respingerea. Să înceapă votul. 254 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptată. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere; Pl-x 379/2016. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun respingerea. Să înceapă votul. Unanimitate. 253 de voturi pentru. Respinsă. 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal; Pl-x 385/2016. Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie propun respingerea. Să înceapă votul. 188 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Adoptată, respingerea. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 502 din Codul fiscal; Pl-x 459/2016. Comisia pentru buget propune respingerea. Să înceapă votul. 149 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, 12 abţineri. Adoptată. 16. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; PL-x 338/2016. Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru apărare propun respingerea. Să înceapă votul. 251 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă. Adoptat. Secţiunea III. Legi organice. Adoptări. 17. Proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia; PL-x 46/2019. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate. 258 de voturi pentru. Adoptat. 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului; PL-x 132/2019. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate. 254 de voturi. Adoptată. Secţiunea a III-a. Da, vă rog. Doamna Csép Andrea, vă rog, explicarea votului.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Voiam să vă mulţumesc pentru votul exprimat pentru acest proiect de lege. Iarăşi am dat dovadă că, indiferent de coloratura politică sau indiferent de genul din care facem parte, indiferent dacă suntem părinţi sau eventual părinţi în devenire, putem să dăm un vot favorabil pentru un proiect de lege care vizează viitorul tineretului în România, proiect de lege care va ajuta. Şi dumneavoastră puteţi să plecaţi astăzi acasă cu o ştire bună pentru toate mamele, pentru toate familiile pe care le avem. Şi să le sprijinim în continuare. Aceasta este rugămintea mea. Vă mulţumesc pentru votul exprimat. (Aplauze.)

Florin Iordache Da, explicarea votului, vă rog. Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Dumitru Oprea Când am luat cuvântul mai înainte, câţiva colegi au avut ceva de admirat. Ei, v-am admirat, pentru că aţi dat şi votul. Vă mulţumim. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Legi organice. Respingeri. 19. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; Pl-x 485/2016. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea. Să înceapă votul. Da. 187 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 63 de abţineri. Adoptată. 20. Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse; Pl-x 442/2016. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Să înceapă votul. 243 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. 21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; PL-x 55/2017. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. (Domnul deputat Szabó Ödön solicită să ia cuvântul.) Da, imediat, să anunţ, şi vă dau cuvântul. 237 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 4 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptată respingerea. Vă rog, domnule Szabó Ödön. Vă rog, explicarea votului.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Deşi legea este respinsă, a fost adoptată ca amendament la proiectul adoptat iniţial la legile organice. Şi vreau să le mulţumesc domnului preşedinte şi Comisiei pentru muncă din Camera Deputaţilor, pentru că practic a fost o dezbatere în comun a celor două iniţiative legislative şi, pe tehnică legislativă, una dintre cele două legi a fost gândită pentru adoptare şi aceasta a trecut, ca amendamente, la legea respectivă şi a fost respinsă. Mulţumesc, pentru că totuşi iniţiativa din 2017 prinde contur şi va fi, sper, publicată în Monitorul Oficial. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi? Nu. Şi ultima lege. 22. Legea privind Codul administrativ al României, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 681 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 11 martie 2019; PL- x 369/2018/2019. Comisia specială propune respingerea. Să înceapă votul. Unanimitate. 248 de voturi pentru. A fost respinsă. Şi ultima. Moţiunea simplă... A, explicarea votului, da, vă rog. Domnul Seidler, vă rog. Imediat, domnule Dobre, imediat.

Cristian-Gabriel Seidler Pentru că, previzibil, după votul nostru de acum va urma o ordonanţă de urgenţă, îmi permit să vă sugerez un text care ar trebui inclus - "Nu pot fi incluşi în organele administraţiei publice locale cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenţia unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării". Fără penali şi fără hoţie! (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Este important să ai măcar un primar în toată România. Domnul Dobre. (Vociferări.) Este greu, trebuie să citim Constituţia, poate o schimbăm. Dar trebuie să ai măcar un primar sau un ales local în toată România. Vă rog, domnule Dobre.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Dacă aveţi comentarii, trebuie să veniţi aici.

Florin Iordache Da, da.

Victor Paul Dobre Stimaţi colegi, Din păcate, această încercare de elaborare şi adoptare a Codului administrativ a eşuat. Şi ne pare rău, dar asupra motivelor pentru care am votat... am explicat deja. Ceea ce însă cred că trebuie să subliniez - România are nevoie de o reformă profundă a administraţiei sale. Administraţia românească, astăzi, este vetustă şi ineficientă, începând de la Guvern, ministere şi întreaga administraţie. De aceea, suntem incapabili să construim autostrăzi, suntem incapabili să facem spitale regionale, suntem incapabili să facem multe. Rezultatele de excepţie într-un oraş, într-o comună sau într-un judeţ sunt doar excepţii de la regulă. România are nevoie de o reformă profundă a întregii sale administraţii, o reformă administrativ-teritorială, o reformă în care bugetul ţării să fie utilizat pentru marile investiţii pe care le aşteptăm cu toţii. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Olar. Domnule Olar, aveţi o problemă? Păi, v-aţi manifestat... Nu? Da. Mulţumesc. Păi, am crezut că aveţi o problemă de procedură. Domnul Paşcan, Grupul PMP. Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Îngăduiţi-mi să le mulţumesc colegilor parlamentari care au dat dovadă de responsabilitate, celor care, alături de Partidul Mişcarea Populară, au semnat contestarea la Curtea Constituţională a acestei Legi de promulgare a Codului administrativ. Le mulţumesc colegilor de la USR, le mulţumesc colegilor neafiliaţi, le mulţumesc, de asemenea, celor patru parlamentari de la Partidul Naţional Liberal care au semnat alături de noi şi astfel - recunosc, cu mare greutate - am reuşit să întrunim numărul celor 50 de semnături. Poate că este un bun model, exemplu şi precedent şi pentru alte situaţii de acest gen, când trebuie să gândim transpartinic la interesul ţării şi să invalidăm ceea ce este neconstituţional printr-o asumare parlamentară. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Numai puţin, vreau să vă spun şi eu câteva cuvinte. România merge înainte nu prin atacuri la Curte. România are nevoie de un Cod administrativ. Am votat respingerea Codului, pentru că au fost nişte chestiuni de procedură pe care le-a identificat Curtea. Dar, în continuare, spun, să rămână, răspicat - avem nevoie de o reformă administrativă, avem nevoie ca şi primarii... atât salarizarea, cât şi descentralizarea, cât mai ales... - spun pentru partidul care nu are nici măcar un ales local - primarii au nevoie de pensii speciale. Vă mulţumesc. (Aplauze. Revine la prezidiu.) Explicarea votului, domnul Băişanu, Grupul ALDE.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să vă spun că am votat împotriva acestui proiect şi atunci, şi acum. Deci am fost consecvent. De ce am votat împotrivă atunci şi de ce am votat împotrivă şi astăzi? Pentru că sunt lucruri diferite faţă de opiniile altora. Atâta vreme cât în România, într-adevăr, nu se va face reformă în administraţia publică, nu vom reuşi să progresăm... reforma pe care a ratat să o facă domnul Dobre, cât a fost secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor, iar acum ne povesteşte că ar fi trebuit făcută. Da, aşa ar fi trebuit, făcută. N-aţi reuşit s-o faceţi, trebuie s-o facă alţii. Ce vreau să vă spun? Atâta vreme cât vom mai avea în România primării care vor avea - în localitatea respectivă - o mie şi ceva de locuitori şi o să le lăsăm să funcţioneze, cu primar, cu viceprimari, cu consilieri, cu angajaţi şi aşa mai departe, vă garantez că nu vom face nimic altceva decât să cheltuim banii României degeaba. În opinia mea, în România, n-ar trebui să existe o comună cu mai puţin de 5.000 de locuitori. Bine, cifra se poate discuta. Aceasta este opinia mea. Şi cred că aceasta ar fi o parte din reforma de care România are nevoie. Sunt multe lucruri de discutat. Şi dacă vom avea înţelepciunea s-o facem, să ne aşezăm toţi la aceeaşi masă şi să aducem plusvaloare, cred că va fi mai bine. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Grupul UDMR. Drept la replică, da, domnule Dobre, fără probleme. Domnul Szabó Ödön şi vă dau drept la replică. Se poate?

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi am susţinut această lege şi o s-o susţinem şi în continuare, indiferent de forma în care va fi adoptată - în Parlament sau prin altă metodă, de către Guvern. Credem că trebuie realizată o legislaţie coerentă în administraţia publică locală şi pentru administraţia publică locală. Trebuie ca această administraţie publică locală să fie ajutată, să nu se lucreze pe diverse legi care să se contrazică unele cu altele. Şi trebuie să vedem foarte clar că administraţia publică locală înseamnă descentralizare, în primul rând. Deciziile trebuie să se ia la nivel local şi autorităţile publice locale trebuie ajutate ca să aibă cât mai mari competenţe pentru a gestiona problemele comunităţilor locale. În altă ordine de idei, trebuie să vă spun că noi nu suntem adepţii şi n-am fost niciodată adepţii ca să gândim în perspectiva numărului administraţiilor publice locale. O administraţie mică poate fi eficientă, indiferent de câţi locuitori are. În Europa există ţări unde fiecare localitate, fiecare sat are propria primărie, mai înspre Vest de noi. Şi nu dacă îi adunăm la 5.000, la 10.000, la 20.000, la 100.000 va fi ceva funcţional, ci dacă legislaţia ajută ca cei care conduc o anumită unitate administrativ-teritorială, să poată realiza servicii publice de calitate la nivel local. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Drept la replică. Domnule Dobre, vă rog frumos.

Victor Paul Dobre Stimate coleg, Dacă o reformă de amploare a statului ar fi putut-o face un secretar de stat, chiar mi-aş fi dorit. Numai că pe vremea aceea mă ocupam de alte lucruri. Îmi aduc aminte că v-am instalat o dată ca subprefect al judeţului Suceava şi a doua oară ca prefect al judeţului Suceava. Nimeni când este la putere nu face şi greşeli.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Şi ultimul vot, stimaţi colegi. 23. Moţiunea simplă iniţiată de 74 deputaţi; MS 3/2019. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Moţiunea simplă a fost respinsă. Da, explicarea votului. Explicare, domnul Bode. Şi apoi... Nu, explicarea votului... Da, domnul Bode. Şi apoi, domnul Bulai. Şi invit colegii la şedinţa Biroului permanent.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule ministru Răzvan Cuc, Domnilor din majoritatea PSD-ALDE, Aţi ratat o bună oportunitate de a explica românilor cum doriţi să construiţi autostrăzi, ce se întâmplă cu calea ferată, ce se întâmplă cu TAROM, ce se întâmplă cu fondurile europene, ce se întâmplă cu legislaţia privind transportul public în România. Răspunsurile dumneavoastră au vizat obsesiv două persoane - Traian Băsescu şi Ludovic Orban. Nu mă miră faptul că nici domnul ministru Cuc şi nici vorbitorii la dezbateri, din partea PSD, nu ştiau de câte ori a depus jurământul domnul ministru Cuc, la Cotroceni. Abordarea ministrului transporturilor şi a majorităţii PSD-ALDE, în legătură cu această moţiune simplă, a fost una, din păcate, neserioasă, iar întrebările rămân: Acestea sunt întrebări la care trebuia să răspundeţi şi n-aţi făcut-o! (Vociferări.)

Florin Iordache Da. Domnul Bulai. Şi închidem şedinţa.

Iulian Bulai Vreau să vă spun că şi eu, şi noi am votat pentru această moţiune simplă. Şi vă reamintesc că domnul ministru este declarat non grata în Moldova. Pentru că avem nevoie de autostrăzi. Mulţumesc.

Florin Iordache Declar şedinţa închisă. Invit colegii la şedinţa Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,49.