20 noiembrie 2018 – Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 (Pl-x 414/2018). ( retrimisă comisiei )

Florin Iordache 35. Este vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 33 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 414/2018. Dacă iniţiatorii doresc să intervină? Nu doresc. Comisia pentru învăţământ. Vă rog, doamnă.

Theodora Şotcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 414 din 2 octombrie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 33 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 33 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, se preconizează acordarea posibilităţii elevilor din sistemul de învăţământ profesional, tehnic şi dual, cu vârsta de peste 16 ani, să încheie, la cerere, un contract de muncă part-time cu operatorul economic care are în derulare un parteneriat în învăţământul dual. De asemenea, absolvenţii care au beneficiat de formare în învăţământul profesional tehnic şi dual, încheie prioritar un contract de muncă cu agentul economic, pe o perioadă minim egală cu cea a şcolarizării. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa din 30 noiembrie 2018, comisia a propus, cu 12 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: - includerea unei obligaţii prin care absolvenţii ar trebui să încheie un contract individual de muncă cu operatorii economici, echivalent cu perioada de şcolarizare, ridică probleme de constituţionalitate în ceea ce priveşte libertatea muncii; - elevii care se înscriu în învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru continuarea învăţământului preuniversitar obligatoriu, sunt minori, în principal absolvenţi de clasa a VIII-a, cu vârsta de 14-15 ani. Având în vedere că aceştia sunt minori, contractul este semnat de un părinte/tutore/susţinător legal, care este nevoit să-şi asume obligaţii în numele unui minor; - reglementările actuale privind admiterea în învăţământul dual oferă o mare libertate în stabilirea probelor de admitere pe baza cerinţelor operatorilor economici, facilitând selectarea unor candidaţi apţi şi motivaţi pentru a dobândi o calificare urmată de un loc de muncă; - reglementările legale în vigoare sunt suficiente şi acoperitoare în ceea ce priveşte posibilitatea încheierii unui contract de muncă part-time pe perioada studiilor sau cu normă întreagă, după absolvire; - textul propunerii legislative este ambiguu, cuprinde precizări neclare şi incomplete, nu explicitează conceptele utilizate, făcând dificilă aplicarea actului normativ.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Moldovan. Vă rog, domnule Moldovan, din partea PNL.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Criza forţei de muncă este o realitate cu care se confruntă România. La început au plecat specialiştii, apoi am resimţit lipsa forţei de muncă calificate, iar astăzi antreprenorii din România au mari dificultăţi în a găsi forţă de muncă necalificată. Nu reprezintă niciun secret faptul că sistemul de educaţie nu este corelat cu cerinţele pieţei muncii. O rezolvare o reprezintă sistemul de învăţământ dual, iar propunerea legislativă despre care discutăm acum şi care a primit un raport de respingere în Comisia pentru învăţământ nu face decât să ofere posibilitatea elevilor din sistemul dual să încheie un contract part-time, la cerere. Repet - la cerere -, nu ca o obligaţie, cum a prezentat colega mea. Fiindcă Partidul Naţional Liberal este un susţinător al sistemului de învăţământ profesional şi dual, Grupul parlamentar al PNL va vota împotriva acestui raport de respingere. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Cupşa şi... Nu mai vreţi?

Ioan Cupşa Nu.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Zisopol. Vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale nu vor susţine această propunere legislativă. Lucrurile sunt foarte simple şi încerc să vă motivez de ce nu vom susţine această propunere legislativă, prin intermediul art. 13 din Legea nr. 53/2003 - este vorba de Codul muncii. Am să vă citesc câteva prevederi, ca să fie totul transparent şi foarte clar. 1. Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Iată că ceea ce se propune prin intermediul iniţiativei legislative există deja în Codul muncii. 2. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă, în calitate de salariat, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. 3. Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. 4. Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă. Şi, în fine, 5. Încadrarea în muncă, în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani. Aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărârea Guvernului. Ca atare, iată câteva dintre lucrurile fundamentale care stau la baza deciziei Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În 2013 eram vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi demaram şcoala profesională germană în sistem dual de la Alba Iulia, a doua în ţară, după cea de la Braşov, cunoscută ca Şcoala Kronstadt. Am pornit dificil, într-un parteneriat public primărie-consiliu judeţean, şapte agenţi economici, timid, fără mari puteri financiare, însă vreau să vă spun că anul trecut această şcoală profesională a devenit cea mai puternică, cel puţin din punct de vedere al concurenţei, de la nivel judeţean şi chiar regional. De ce vă spun acest lucru? Pentru că ceea ce facem noi astăzi, prin respingerea acestei legi bune, foarte bune, pe care o susţine inclusiv Guvernul, eu nu înţeleg, stimaţi colegi, despre ce vorbim aici?! Am auzit foarte mulţi colegi care nu înţeleg de ce se întâmplă aşa. Vă întreb pe dumneavoastră: ştiţi de ce respingem această lege? Vă întrebăm pe dumneavoastră, e normal ca Guvernul dumneavoastră să vină să spună: "Oameni buni, e o lege bună!" şi dumneavoastră să daţi cu ea de pământ, în condiţiile în care nu avem meşteri? Avem colegi în Parlament, foarte mulţi, care au calitatea de profesor universitar, de rector, şi îi apreciem şi îi stimăm. Haideţi puţin să ne uităm şi la cei de la şcoala profesională, stimaţi colegi, pentru că o să ajungem o ţară cu foarte mulţi absolvenţi de studii superioare şi vedem şi ştim cu toţii că nu mai avem meseriaşi. Asta se caută pe piaţa muncii şi prin faptul că noi astăzi respingem o lege atât de importantă, înseamnă că suntem decuplaţi de lumea reală. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Simionca, vă rog.

Ionuţ Simionca Stimaţi colegi, Noi avem nevoie de specialişti, avem nevoie de zugravi, de zidari, de oameni calificaţi care să facă treaba în România, pentru că nu mai sunt şi ştim cu toţii că ne confruntăm cu o lipsă acută a forţei de muncă. Cred că e un proiect legislativ bun, eu l-am susţinut, personal sunt unul dintre cosemnatari. Noi o să votăm împotriva respingerii acestui proiect legislativ, pentru că avem nevoie de aceşti oameni şi chiar dacă în contract se spune că cel care îl educă şi îl duce pe acest tânăr să înveţe o meserie, să semneze doi ani, să fie loial angajatorului care a investit în el, cred că este un lucru util şi îi încurajează şi pe cei care au companii şi firme şi vor să facă producţie sau vor să aducă nişte elevi să-i înveţe o meserie, să investească în aceştia. Noi o să votăm împotriva respingerii acestui proiect.

Florin Iordache Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Piaţa forţei de muncă din România este într-o plină criză, şi nu de azi, de ieri. Învăţământul profesional, tehnic şi dual este unul dintre sursele de personal calificat de care România are nevoie. Într-adevăr, unele formulări, poate, din legea propusă, sunt nefericite şi, de aceea, pentru că, în substanţă, România are nevoie de încurajarea învăţământului profesional tehnic şi dual, vă propun, în loc să respingem această lege, să o retrimitem la comisie, ca acolo să se găsească formularea potrivită din punct de vedere legislativ. Aşadar, propun retrimiterea la comisie - termen două săptămâni. Mulţumesc.

Florin Iordache Deci aţi solicitat retrimiterea, domnule coleg, da? Ca să ştiu ce supun la vot. Supun votului dumneavoastră, stimaţi colegi, propunerea USR de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Pentru retrimitere - 51, împotrivă - 48. A fost retrimisă. Termen - două săptămâni. Mulţumesc. Următoarea.